Conrad Gesner, İsviçre'li doğabilimci

Suskun

V.I.P
V.I.P
200px-Gessner_Conrad_1516-1565.jpg

Conrad Gesner
(d. 26 Mart 1516, Zürih, İsviçre - ö. 13 Aralık 1565, Zürih, İsviçre)
İsviçre'li doğabilimci.

Zürih'te hekimlik ve doğabilim profesörlüğü yapan Conrad Gesner, 5 ciltlik bir Historia Animalium (Hayvanlar Tarihi, 1551-1555) yayınladı (özellikle balıkların işlendiği bu yapıtta, birçok da resim vardır). Ölümünden ancak iki yüzyıl sonra Schmiedel tarafından yayınlanan (1751-1771) bitkibilim kitapları yazdı. Ayrıca, Bibliotheca Universalis (Evrensel Kitaplık) adlı yapıtıyla bibliyografyanın kurucusu sayıldı.
 

~meLek~

GalataSaray'ım
16. yüzyılda biyologlar mümkün olduğunca bitki ve hayvanlarla ilgili bütün mevcut bilgiyi bir araya getirerek sunmaya çalışmışlar; bunların yanı sıra yeni keşiflerle elde edilen bilgiyi de bir araya getirmeye gayret ettmişlerdir. Bu ansiklopedist doğa bilimcilere güzel bir örnekConrad Gesner'dir (1516-1565).

İsviçreli olan Gesner "Hayvanlar Tarihi" (Historia Animalium) adlı 4 ciltten oluşan bir eser yazmıştır. Buradaki sınıflama Aristoteles sınıflamasına uygundur. Bunlar içerisinde özellikle balıkların açıklaması dikkate değerdir. Omurgasız hayvanlar hakkındaki resim ve açıklamaları da aynı şekilde ilginçtir.

Gesner bu eserinde ele aldığı hayvanların her birinin adını bu adın etimolojisini hayvanın yaşadığı yeri alışkanlıklarını yararlarını ilaç yapımında herhangi bir kısmı ya da ürününün kullanılıp kullanılmadığını ve o hayvan hakkında mevcut hikaye inanç ve efsaneleri de aktarmıştır.

Gesner'in aynı zamanda kaleme alındıktan yaklaşık 200 yıl sonra yayınlanmış olan bir de botanik eseri vardır. Gesner doğa aşığıdır; ne kendisinden önceki devrilerde ne de daha sonraki dönemlerde onun bir benzerine rastlamak mümkündür. Bitki ve hayvanların yanı sıra cansız doğaya da büyük ilgi duymuş; dağları ovaları incelemiştir. Ona göre doğaya sadece bitki toplamak için açılmak yeterli değildir; dağcılık apayrı zevk veren bir uğraştır.
 
Top