Cinsel Kimlik bozuklukları nelerdir

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından

CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI
KEcD7nK.jpg

Eşcinsellik (Homosexuality) (Homosexuality):
Kendi cinsine karşı cinsel eğilim duyma ve kendi cinsiyle doyuma ulaşmadır.

Karşıt cinsellik (Transséxuallté) (Transsexuality):
İnsanın kendini karşı cins gibi algılayıp değerlendirmesi ve cinsel yaşamını buna göre düzenlemesidir.

Karşıt giysicilik (Transvestism) (Transvestlsity):Karşı cinse özgü giysilerin giyilmesi ve bu yolla cinsel doyuma erişilmesidir.

Oğlancılık (Pédérastie) (Pedophilia):
Erkeklerle kurulan eşcinsel ilişkilerin erkek çocuklara ve gençlere yönelmesidir.

Yaşlılarla cinsel ilişki (Cerontophilie) (Cerontophllia):
Yaşlılara karşı eşcinsel eğilim duymaktır.

Kadınlararası eşcinsel ilişki (Lesbianisme) (Les!'anism)

Hayvanlara karşı cinsel ilgi (Bestialité) (Zohophilia)

Ölüyle cinsel ilişki (Nécrophilie) (Necrophilia).


CinselKimlik Bozukluğu Tanısı: Karşı cinsi benimseme, onunla özdeşleşme, cinsel yaşantıyı karşı cins gibi sürdürmek isteği. Çocuklarda cinsel kimlik bozukluğu tanısı koymak için şu ölçütler kullanılır.

şiddetli ve sürekli olarak karşı cinsin durumunda, rolünde, yerinde olma isteği.

Erkek çocukların kız; kız çocukların erkek giysilerini, simgelerini, süslerini tercih etmesi.

Oyun arkadaşlarını karşı cinsten seçmesi, karşı cinsin grupları içinde yer alması.

Sürekli ve yoğun biçimde, erkek çocukların kız; kız çocukların erkek gruplarına, eğlencelerine, oyunlarına katılma isteği ya da katılmaları.

Çocukların içinde bulundukları arkadaş gruplarında, eğlencelerde, oyunlarda karşı cinsin rolünü oynamayı istemesi, onun durumunda ve yerinde olmayı öykünmesi.

Erkek çocuklar erkeklere özgü etkinlikleri, oyunları, oyuncakları istemezler. Penis ya da testislerini anlamsız, gereksiz hatta iğrenç, kötü görürler.

-Kız çocuklar, kızlara özgü etkinlikleri, oyunları, oyuncakları sevmezler. Oturarak idrar yapmaktan kaçınırlar. Penisinin olduğunu ya da olacağını düşünürler. Göğüslerinin, kalçalarının büyümesini aybaşı görmeyi istemezler.

Ergenlerde ve erişkinlerde cinsel kimlik bozukluğu, birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerini gizlemek, örtmek ve bunlardan kurtulmak çabasına dönüşür. Karşı cinsiyette olma, cinsel yaşantıyı karşı cins gibi sürdürme, kendini karşı cins gibi gösterme çabası, bütün yaşantıyı etkiler. Karşı cinsiyete özgü duygulan düşünceleri, davranışları, tutumları, eylemleri benimser. Kendi cinsiyetinden huzursuz, rahatsız olur. Cinsiyetini değiştirmek ister ya da cinsiyetinin gerektirdiği cinsel rol için uygun olmadığını düşünür. Bu durum, belirli bir endişe, kaygı yaratır. Toplumsal durumda, rolde, yerde aksamalar, bozulmalar olur. Arkadaş, dost, ev, iş, toplum ilişkileri olumsuz biçimde etkilenir.

Cinsel kimlik bozukluğu, çocuklarda cinsel kimlik bozukluğu dışında, ergenlerde ya da erişkinlerde cinsel kimlik bozukluğu olarak adlandmlır. Ergenlerde ya da erişkinlerde cinsel kimlik bozukluğu; cinsel yönden erkek ya da kadın olmak isteyen; cinsel yönden her iki cinse de ilgi duyan ya da ilgi duymayan olarak smıflandmlır.

Bunlara ek olarak başka türlü adlandırılamayan cinsel bozukluklar arasından cinsel bozukluk tanı ölçütlerine uymayan, cinsel işlev bozukluğu, cinsel sapma, cinsel kimlik göstermeyen insanlar vardır. Kimi cinsel kimliğine, yönelimine ilişkin endişe, kaygı duyar. Kimi, cinsel durumlarına rollerine, yerlerine, güçlerine, yönelimlerine ilişkin olarak, kendi koydukları, ölçütlere
uyamadıklarından cinsel yaşantılarını başarısız, kötü, olumsuz olarak değerlendirip tedirgin olur. Kimi, karşı cinsi kullanılacak bir nesne gibi görüp ilgi duymadan cinsel ilişkiye girer. Başarısız olduğunda cinsel sorunu olduğunu düşünür.
 
Top