Cinsel işlev bozuklukları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Kendi kendine doyum (Onanisme) (Masturbation):
Gençlik çağında çok sık olması, gençlik çağından sonra karşı cinsle ilişki kurulmadan sürdürülmesi bir davranış bozukluğu olarak değerlendirilir.

Cinsel ilişki bozuklukları:
Ruhsal çatışmalara bağlı cinsel yaşam bozukluklarına sık rastlanır. Bunları önem ve sıklık sırasına göre şöyle toplayabilirim:

Cinsel istekte azalma:
Cinsel isteğin azalması ya da tümüyle kaybolmasıdır. Bu durumda eşlerden biri cinsel ilişkiden kaçar. Kimi kez cinsel yaklaşım iğrenme ve tiksinme doğurur.

Cinsel uyarılmada azalma:
Erkekte cinsel organın sertleşmemesi, kadında dölyolu girişini kayganlaştıran salgının olmamasıdır. Bu durum cinsel ilişkiyi olanaksızlaştırır.

Kadında doyumun engellenmesi:
Cinsel ilişki sırasında cinsel isteğin azalıp sönmesi, dölyolu salgısının birdenbire kesilmesi, erkeğin doyuma ulaşmasına karşın kadının doyumsuz kalmasıdır.

Erkekte doyumun engellenmesi:
Uyarılan erkek organında, boşalma olmadan ve doyuma ulaşmadan sertliğin kaybolmasıdır.

Erken boşalma:
Erkeklerde sık görülen işlevsel bir bozukluktur. Erkeğin cinsel organın dölyoluna girmeden ya da girdikten hemen sonra boşalması iki eşte de doyumsuzluga yol açar.

Cinsel ilişki sırasında hoş olmayan duygular:
Cinse! ilişki sırasında ya da sonunda, kadın ya da erkek cinsel organlarında ya da bu organlara yakın bölgelerde ağrı, çekilme, gerilme, yanma gibi hoş olmayan duyguların ortaya çıkmasıdır.

Dölyolunda kasılma:
Cinsel ilişki sırasında kadınlarda dölyolu girişinde bulunan kasların birdenbire kasılması ve cinsel ilişkinin engellenmesidir.

Tipik olmayan cinsel bozukluklar:
Bu sayılanların dışında kalan ve cinsel ilişkiyi engelleyen tüm bozuklukların toplandığı gruptur ve cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyen işlevsel nedenler söz konusudur.

Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından
 
Top