Cehennemin Üzerindeki Sekiz Köprü

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Cehennemin Üzerindeki Sekiz Köprü – Dini BilgilerCehennem üzerine kurulmuş sekiz köprü vardır.

Bu köprülerin
birincisinde kul Allâh'a îmandan suâl olunur. Mü'min ise kurtulur değilse cehenneme yuvarlanır.

Sonra
ikincisine geçer. Orada abdest ve namazdan sual olunur. Eğer bunları noksan yapmışsa yine cehenneme yuvarlanır. Rükûlarını ve secdelerini tam yapmışsa cehenneme düşmekten kurtulur.

Sonra
üçüncüsüne geçer orada zekâttan sual olunur. Zekâtını tam olarak vermişse kurtulur.

Sonra
dördüncüsüne geçer oruçtan sual olunur. Orucunu tam olarak tutmuşsa kurtulur.

Beşincisine geçer orada hacdan sual olunur. (Mükellef olup da) bunu eda etmişse kurtulur.

Sonra
altıncısına geçer ve emanetten sual olunur. Emânete hıyânet etmemişse kurtulur.

Sonra
yedincisine geçer ve gıybet nemîme; koğuculuk ve iftirâ yapıp yapmadığından sual olunur. Eğer yapmamışsa kurtulur.

Sonra
sekizincisine geçer ve haram yeyip yemediğinden sual olunur. Yememişse kurtulur. Aksi takdirde cehenneme yuvarlanır.

Fazilet Takvimi
 
Top