Bekaret

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
BEKARET

Çağımızda Batı toplumlarında kızlık zarının bozulup bozulmadığı sorunu önemini yitirmiştir. Toplumumuzda da bu görüşü benimsemiş kızlar ve erkekler vardır. Ancak gerek Batı toplumlarında, gerek toplumumuzda bu görüşü benimsemiş kızların birçoğu, kızlık zarına toplumun verdiği değerin dışına ve üstüne çıkamadıklarından, evlilik öncesi cinsel yaşamı denemelerine karşın, kızlık zarı dokunulmazlığını koruyabilmekte, böylece toplumsal değerlere ters düşmeden, bu yüzden doğacak zorlamalara yol açmadan, evlilik öncesi cinsel yaşamlarını sürdürmeyi başarabilmektedirler. Yine de kızlık zarına toplumun verdigi değer ve önemle cinsel yaşama ilişkin davranış kalıplarının çatışması, özellikle gençlik çağında önemli bir endişe, kaygı ve korku nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özcan Köknel, Kaygıdan Korkuya
 
Top