Bazıları yalnız kalmayı sever..!

r0se

Forum Onuru
Özel üye
Araştırmalar sosyalleşme seviyesi ve mutluluk arasında olumlu bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ancak bu pozitif korelasyon ilişkisi zeki insanlarda tam tersine dönüyor. Bir diğer deyişle, zeki insanlar arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirdikçe, kendilerini daha az mutlu hissediyorlar. Neden mi?

Zeki insanlar neden yalnızken daha mutlu?

Eğer zekiyseniz, yalnızlığı daha çok seviyor olabilirsiniz. En azından Bristish Journal of Psychology‘de Şubat ayında yayımlanan bir araştırma böyle olduğunu iddia ediyor.

Evrim psikolojisi üzerine çalışan psikologlar Satoshi Kanazawa ve Norman Li, bir hayatı iyi yapan şeyin ne olduğu ve zeka, nüfus yoğunluğu ve arkadaşlıkların mutluluğu nasıl etkilediği sorularının yanıtlarını arıyordu. Psikologlar, atalarımızın yaşam şeklinden hareketle şu çıkarıma ulaştılar:

“Atalarımızın hayattan aldıkları tatmini artıran durumlar, bugün hala bizlerin de hayattan aldığı tatmini artırabilir.”

Psikologlar yaşları 18 ile 28 arasında değişen 15 bin yetişkinin katıldığı bir araştırma yaptılar. Bu çalışmanın ilk bulgularından biri, nüfusun yoğun olduğu yerlerde yaşayan insanların, genel olarak hayattan daha az tatmin oldukları şeklinde. Bir diğer bulgu ise arkadaşlarıyla daha çok sosyalleşen kişilerin, daha mutlu insanlar olduklarını söylemesi.

Ancak bu çıkarımlar, zeki insanlar analiz edildiğinde tam tersine dönüyor. Bir diğer deyişle, zeki insanlar arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirdikçe, kendilerini daha az mutlu hissediyorlar.

Peki zeki insanlar neden yakın arkadaşları ve aileleriyle mutlu olmuyor? Bu soruya yanıt oluşturacak pek çok açıklama mevcut. Bunlardan biri de mutluluk ekonomisi üzerine çalışmalar yapan Carol Graham’in açıklaması:

“Daha zeki ve bu zekasını kullanma kapasitesine sahip kişiler, sosyalleşmek için daha az vakit geçirmeye meyilliler çünkü bu kişiler uzun süreli amaçlara odaklanmayı tercih ediyorlar.”

Zeki insanlar genellikle kendi entelektüel hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmış kişiler oluyor ve bu hedeflerden uzaklaştıran şeyler onları mutsuz ediyor.

Modern zamanların insan yaşamı, atalarımızın yaşantısından çok farklı ve teknolojik ilerlemeler de hızla farklılaşmaya devam ediyor. Kanazawa ve Li, beyinlerimizle olayları idare etmek için bedenlerimizin tasarlanış şekli arasında bir çeşit tutarsızlık olabileceğini belirtiyor. İşte bu nedenle, insanlar arası etkileşim bazılarını mutlu ederken, zeki insanlar yalnızken daha mutlu olabiliyor.
 
Top