Basketbol Oyun Kuralları

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
4. İHLALLER
MADDE 32. İHLALLER

32.1 Tanım

İhlal, kurallara aykırı hareket edilmesidir.

32.2 İzlenecek Yol:

Hakemler, bir ihlal kararı verirken aşağıdaki temel ilkeleri dikkate alacak ve değerlendirecektir:


Oyunun bütünlüğünü korumak için kuralların ruhuna ve amacına ermek.


Her oyunda sağduyulu davranmak için tutarlılık, oyuncuların yeteneklerini ve davranışlarını dikkate alarak oyunu yönetmek.


Oyuna katılanların ne yapmak istediğini ve oyun için neyin doğru olduğunu hissederek, oyunun akışı ile oyunun kontrolü arasında bir denge kurmak.

32.3 Cezası

Top, arkalığın doğrudan arkası hariç, ihlalin olduğu yere en yakın sınır çizgisinden oyuna sokması için rakibe verilecektir.

İstisnalar: Madde.26.5, 41.3, 57.4.6 ve 57.5.4MADDE 33. SAHA DIŞI OYUNCU VE SAHA DIŞI TOP

33.1 Tanım

33.1.1 Bir oyuncunun vücudunun herhangi bir kısm, başka bir oyuncu dışında sınır çizgilerinin üstündeki, yukarısındaki veya dışındaki zemine veya herhangi bir nesneye temas ediyorsa, o oyuncu saha dışıdır.

33.1.2 Top aşağıdakilerden birine dokunmuşsa saha dışıdır:


Saha dışındaki bir oyuncuya veya başka bir kişiye.


Sınır çizgisinin üstündeki, yukarısındaki veya dışındaki zemine veya herhangi bir nesneye.


Arkalığın desteklerine, arkalığın arka yüzüne ve arkalığın üstünde ve/veya arkasındaki herhangi bir nesneye.

33.2 Kural

33.2.1 Top saha dışına çıkarken bir oyuncudan başka bir şeye dokunmuş olsa bile, topa dokunan son oyuncu, topun dışarı çıkmasına neden olmuş sayılır.

33.2.2 Eğer top sınır çizgileri üzerinde veya dışındaki bir oyuncunun dokunmas ya da ona çarpması sonucu saha dışına çıkarsa, topun çıkmasına o oyuncu neden olmuş sayılır.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 34. DRIPLING

34.1 Tanım

34.1.1 Dripling, sahada canlı bir topu kontrol eden oyuncunun topu yere atması, tiplemesi, yuvarlaması veya başka bir oyuncuya dokunmadan topu zeminde sektirmesi ve topa tekrar dokunması ile başlar.

Dripling oyuncunun topa aynı anda iki eliyle dokunmasıyla veya topun bir ya da iki elinde kalmasıyla sona erer. Dripling sırasında oyuncu, top zemine temas etmeden dokunmamak koşulu ile topu havaya atabilir.

Top oyuncunun eline temas etmediği sürece, atacağı adım sayısı ile ilgili bir kısıtlama yoktur.

34.1.2 Sahadaki canlı bir topu istem dışı kaybedip yeniden kontrolüne alan oyuncu fumble (fambıl) yapmış sayılır.

34.1.3 Aşağıdakiler dripling sayılmaz:


Sayı amacıyla sahadan peş peşe atışlar.


Driplingin başında veya sonunda yapılan fumble'lar.


Topun kontrolünü kazanmak amacıyla diğer oyuncular arasındaki topa vurmak.


Bir batka oyuncunun kontrolündeki topa vurmak.


Pas arasına girip, topu keserek kontrolüne almak.


Topla yürüme ihlali yapmamak ve yere dütürmeden tutmak kotuluyla elden ele atmak.

34.2 Kural

Bir oyuncu driplingini tamamladıktan sonra sahadaki canlı bir topu aşağıdaki nedenlerle kontrol ettiği durumlar hariç, ikinci defa süremez:


Sayı amacıyla sahadan yapılan atış.


Rakibin topa etkili teması sonucu topun elden çıkması.


Pas veya fumble'dan sonra bir başka oyuncunun topa dokunması.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 35. TOPLA YÜRÜME

35.1 Tanım

35.1.1 Topla yürüme, sahada canlı bir topu tutarken bir veya her iki ayağın herhangi bir yönde bu kuralda belirtilen sınırları aşarak yapılan illegal hareketlerdir.

35.1.2 Sahada canlı bir topu tutan oyuncu, bir ayağını yerden kaldırmadan diğer ayağı ile herhangi bir yöne bir ya da daha fazla adım atarsa pivot yapmış olur. Bu sırada yerden kaldırmadığı ayak, pivot ayağıdır.

35.2 Kural

35.2.1 Pivot ayağını belirleme


Topu tuttuğunda iki ayağı da yerde olan oyuncu, istediği ayağını pivot ayağı olarak seçebilir. Bir ayağını yerden kaldırdığı anda diğeri pivot ayağı olur.


Hareket ederken veya dripling yaparken topu tutan oyuncu aşağıdaki şekillerde stop yapabilir:

- Eğer bir ayağı yere temas ediyorsa:


Diğer ayağı yere değdiği anda, yere ilk temas eden pivot ayağı olur.


Oyuncu yere ilk temas eden ayağının üzerinde sıçrayıp aynı anda iki ayağının üzerine düşebilir. Bu durumda iki ayağını da pivot ayağı olarak kullanamaz.

- Eğer oyuncunun iki ayağıda havada ise ve oyuncu:


Aynı anda iki ayağının üzerine düşerse, istediği ayağını pivot ayağı olarak seçebilir. Bir ayağını yerden kaldırdığında, diğeri pivot ayağı olur.


Önce bir, sonra diğer ayağının üzerine düşerse, yere ilk temas eden ayağı pivot ayağı olur.


Bir ayağının üzerine düşüp tekrar sıçrayarak aynı anda iki ayağının üzerine düşerse hiçbir ayağını pivot ayağı olarak kullanamaz.

35.2.2 Topla ilerleme


Sahada canlı bir topu kontrol eden oyuncu pivot ayağını seçtikten sonra:

- Pas veya sahadan sayı amacıyla şut atarken pivot ayağı yerden kaldırılabilir ancak top elden (ellerden) çıkana kadar tekrar yere konamaz.

- Driplinge batlamak için top elden (ellerden) çıkmadan önce

pivot ayağı yerden kaldırılamaz.


Stop yapıldığında hiçbir ayak pivot ayağı değilse:

- Pas veya sahadan sayı amacıyla şut atarken ayaklardan biri veya her ikisi yerden kaldırılabilir ancak top elden (ellerden) çıkana kadar tekrar yere konamaz.

- Driplinge başlamak için top elden (ellerden) çıkana kadar hiçbir ayak kaldırılamaz.

35.2.3 Yere düten, yerde yatan veya oturan oyuncu:

Oyuncunun topu tutarken yere dütmesi veya yerde yatan ve otururken topun kontrolünü eline geçirmesi Iegaldir.

Ancak oyuncu yerde topu tutarken daha sonra yerde kayarsa, yuvarlanırsa veya ayağa kalkmak isterse bu bir ihlaldir.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 40. TOPUN GERİ SAHAYA DÖNMESİ

40.1 Tanım

40.1.1 Top aşağıdaki koşullarda o takımın geri sahasına gitmiş sayılır:


Geri sahaya temas etmitse.


Vücudunun herhangi bir kısmı geri sahaya temas eden bir oyuncuya veya geri sahaya temas eden hakeme dokunmuşsa.

40.1.2 Bir takım topu kontrolünde bulundururken aşağıdaki durumlarda topun geri sahasına dönmesine neden olur:


O takımdan bir oyuncu ön sahada topa son temas eden oyuncuysa ve,

- O takımdan bir oyuncu top geri sahaya temas ettikten sonra topa ilk dokunan oyuncuysa veya,

- O takımdan geri sahaya temas eden bir oyuncu, topa ilk dokunan oyuncuysa,


Bir oyuncu, geri sahasında topa son dokunan oyuncuyken, top o takımın ön sahasına temas eder ve topa o takımdan geri sahasına temas eden bir oyuncu, ilk dokunan oyuncu olursa.

Bu kısıtlama, topun oyuna sokulması da dahil ön sahadaki tüm durumlar için geçerlidir.

40.2 Kural

Bir takım canlı bir topu kendi ön sahasında kontrol ederken, o takımdan bir oyuncu topun geri sahaya dönmesine neden olamaz.

Bu kısıtlama bir takımın topu serbest atıştan (atışlardan) sonra kenar çizginin orta noktasından oyuna sokma hakkı olan durumlarda uygulanmaz.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
MADDE 41. TOPA MÜDAHALE VE AKSAMA MÜDAHALE

41.1 Tanım

41.1.1 Topun el (eller) ile tutulması ve rakibin sepetine doğru havaya atılması şuttur.

Topa el (eller) ile vurup rakibin sepetine doğru göndermek tiptir.

Topu el (eller) ile aşağıya, sepetin içine doğru atmaya çalışmak smaçtır.

Tip ve smaç da sahadan atılan şut olarak kabul edilir.

41.1.2 Sahadan atılan şut, top atış halindeki oyuncunun elini (ellerini) terk ettiğinde başlar.

41.1.3 Sahadan atılan şut, şu durumlarda sona erer:


Top doğrudan sepete üstten girer ve sepetin içinde kalır veya içinden geçerse.


Top doğrudan veya çembere çarptıktan sonra sepetten geçme olasılığını kaybetmişse.


Top çembere çarptıktan sonra bir oyuncu tarafından kurallara uygun olarak dokunulmutsa.


Top zemine çarparsa.


Top ölürse.

41.2 Kural

41.2.1 Sahadan atılan şutta topa müdahale şu durumlarda oluşur:


Top aşağı doğru inmekte ve tümüyle çember seviyesinin üzerinde iken topa bir oyuncu dokunursa.


Top arkalığa çarptıktan sonra ve tümüyle çember seviyesinin üzerinde iken topa bir oyuncu dokunursa.

Bu kısıtlamalar top çembere çarpana kadar veya topun sepete girme olasılığı olduğu sürece uygulanır.

41.2.2 Sahadan atılan şutta aksama müdahale şu durumlarda oluşur:


Top çemberle temas halindeyken bir oyuncu sepete veya arkalığa temas ederse.


Bir oyuncu sepete alttan elini sokup topa dokunursa.


Top sepetin içindeyken bir savunma oyuncusu topa veya sepete dokunursa.


Hakemin yargısına göre bir savunma oyuncusu topun sepetten girmesini önleyecek şekilde arkalığın veya çemberin sallanmasına neden olursa.

41.2.3 Sahadan sayı için atılan şut sırasında top havada iken hakemler düdük çalar, oyun saati veya 24 saniye aygıtı sesli işaret verirse topa ve aksama müdahale ile ilgili bütün hükümler geçerlidir.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
41.3 Cezası

41.3.1 İhlal hücum oyuncusu tarafından yapılmışsa sayı verilmeyecektir. Diğer takım topu serbest atış çizgisinin uzantısının hizasındaki kenar çizginin dışından oyuna sokacaktır.

41.3.2 İhlal savunma oyuncusu tarafından yapılmışsa hücum takım Iehine:


Atış iki sayılık bölgeden yapılmışsa iki (2) sayı,


Atış üç sayılık bölgeden yapılmışsa üç (3) sayı kaydedilir.

Bu durumlarda verilecek sayının değeri ve daha sonra izlenecek yol, top sepetten geçtiğinde yapılanların aynısıdır.

41.3.3 İhlal aynı anda her iki takım oyuncuları tarafından yapılmışsa sayı verilmez. Bu durumda oyun hava atışı ile başlar.
 

Top