• Yazarlık... E-COZUM.NET
    Fikirlerinizi/yazılarınızı yayınlayabileceğiniz elit bir platform arıyorsanız; E-COZUM.NET doğru adres! Detaylar BURADA ...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Basınç, Basıncın Özellikleri İle İlgili Test Soruları

~meLek~

GalataSaray'ım
1.Soru
Çivinin yapılma amacı aşağıdaki cisimlerden hangisinin yapılma amacıyla aynı değildir?
A ) çatal
B ) Bıçak
C ) Kar ayakkabısı
D ) İğne

3.Soru
Aşağıdakilerden hangisi ile açık hava basıncı ölçülür?
A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Termometre
D ) Manometre

4.Soru
Taban alanı 1.2 m2 olan bir cismin yaptığı basınç 400 Pa'dır. cismin ağırlığı kaç N'dur?
A ) 480
B ) 600
C ) 200
D ) 300

5.Soru
-Ördekler, tavuklara göre bataklıkta daha rahat yürüyebilirler.
-paletli iş makineleri yumuşak zeminlerde tekerli iş makinalarına göre daha rahat çalışabilirler.
-karda, kar paletleriyle yürümek ayakkabılarla yürümekten kolaydır.
Yukarıdaki olaylar hangi ilke ile açıklanabilir?
A ) Basıncın artması bir cismin zemine batıcılığını azaltır.
B ) Bir yüzeye etki uygulandığında yüzey de ters yönde tepki uygular.
C ) Yüzey alanının büyütülmesi sürtünme kuvvetini azaltır.
D ) Kuvvet uygulanan bir yüzeyin alanı büyüdükçe basınç azalır

6.Soru
Taban alanı 30S olan cisim ters çevriliyor. Ters çevrilince alta gelen yüzeyin taban alanı 20S oluyor.I. ve II. durumların basınçlarının karşılaştırması , yapıldığında oranın 4/6 olduğu bilindiğine göre bu olayla ilgili hangisi doğrudur?
A ) Bu cismin ağırlığı kesin olarak 600'dür
B ) Cismin taban alanı küçüldüğü ve ağırlık değişmediği için basınç artmıştır.
C ) Cismin basıncının değişmesinin nedeni yerçekimi kuvvetidir.
D ) Cisim ters çevrilince ağırlığı artar.

7.Soru
Hangisi basınçla ilgili bir terim değildir?
A ) N/m
B ) Atm
C ) Pascal
D ) Dyn/cm2

9.Soru
Özkütlesi 3gr/cm3 olan sıvı ile dolu olan bir kap 150 gr geliyor.Aynı kap özkütlesi 2gr/cm3 olan sıvı ile dolunca 100gr geliyor.Kap su ile dolunca kaçgram olur?(suyun özkütlesi 1gr/cm3 tür.)
A ) 60
B ) 40
C ) 50
D ) 125

10.Soru
Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük pistonun yüzeyinin 10 katıdır.
buna göre 40 N 'luk bir kuvvetle hangisi kaldırılamaz?
A ) 300 N'luk çocuk
B ) 250 N'luk masa
C ) 450 N'luk koyun
D ) 400 N'luk motorsiklet

11.Soru
Aşağıdakilerden hangisi acık hava basıncını ölçer?
A ) Barometre
B ) Termometre
C ) Dinomometre
D ) Manometre

12.Soru
Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Balonun içindeki gazın ısınması
B ) Balondaki gazın havadan hafif olması
C ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
D ) Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması

14.Soru
Açık hava basıncının 2,25 atmosfer olduğu yerde basınç kaç cm-hg'ye eşit olur?
A ) 76
B ) 33,8
C ) 171
D ) 38

15.Soru
Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncının varlığını ispatlayan belirti değildir?
A ) Teneke kutunun, içindeki hava boşaltılınca büzülmesi
B ) Lastik kısmi sıkıştırılmıştır damlalığın sıvı İle dolması
C ) Pipetle meyve suyu İçerken pipetin sıvı İle dolması
D ) Denizlerin yükselmesi ve alçalması

16.Soru
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A ) Bar
B ) Atmosfer
C ) Joule
D ) Pa

17.Soru
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa torricelli deneyindeki aynı sonuç elde edilemez?
A ) Borunun boyunu uzatmak
B ) Boruyu sola doğru eğmek
C ) Boruyu sağa doğru eğmek
D ) Deneyi başka bir yerde yapmak

18.Soru
Açık hava basıncı olmasaydı aşağıdaki olayların hangisi ya da hangileri gerçekleşmezdi?
i. enjektördeki aşının koldan vücuda geçirilmesi
ii. kuyudaki suyun tulumbayla yukarı çıkarılması
iii.hareket halindeki otomobilin frenine basıldığında hızının azalması
A ) Yalnız i
B ) Yalnız ii
C ) i ve iii
D ) ii ve iii

19.Soru
Havada 150 N,sivi içinde 90 N gelen bİr cisme sivi tarafindan uygulanan kaldirma kuvvetİ kaç Newtondur?
A ) 90
B ) 70
C ) 60
D ) 150

20.Soru
Hava cisimler üzerine,her doğrultuda basınç uygulamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu basıncın nedenlerinden değildir?
A ) Havanin hareketlİ olmasi
B ) Havanin hacminin olmasi
C ) Havanin akici olmasi
D ) Havanin ağırlığınin olmasi

21.Soru
Aşağıdaki olayların hangisinde havanın kaldırma kuvveti söz konusu değildir?
A ) Uçurtmanın uçmasında
B ) Uçan balonlarla seyahatlerde
C ) Paraşütçülerin uçmasında
D ) Rüzgar güllerinin dönmesinde

22.Soru
Kapalı kaptaki gazların basıncını ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Manometre
D ) Termometre

23.Soru
Ağırlığı 15000 N olan bir otomobil toplam temas yüzeyi 300 cm2 olan 4 lastik üzerinde durmaktadır. Lastiklerin yola yaptığı basınç kaç Atm'dir ?
A ) 0,125
B ) 12
C ) 0,5
D ) 0,9

24.Soru
Bıçakların kesici yüzeylerinin sık sık bilenmesinin amacı nedir?
A ) Parlatmak
B ) Paslanmasını önlemek
C ) Basıncı azaltmak
D ) Temas yüzeyini küçültmek

25.Soru
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A ) Atmosfer
B ) N/m2
C ) Paskal
D ) kg.m/s

CEVAP ANAHTARI

1-C,2-B,3-A,4-A,5-D,6-B,7-A,8-C,9-C,10-C,11-A,12-D,
13- ,14-C,15-D,16-C,17-D,18-B,19-C,20-B,21-D,22-C,23-A,24-D,25-D
 
Top