Barbaros Hayrettin Paşanın Sancağı

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Barbaros Hayrettin Paşanın Sancağı

nVASI.jpg


İstanbul Beşiktaş Denizcilik Müzesi'nde bulunan Sancak ile ilgili; Türk Tarihini tahrif, Kahramanlarımızı ve Deniz Şehitlerimizi masonmuydu filan yorumlara ve görüşlere şahit oluyoruz…

İddia ve iftiralar şunlardır:

“Davud Yıldızı ve üzerindeki pergel motifi; yahudilik-siyonizm-masonluğu sembolize ettiğini, aynı zamanda pergel motifinin üzerinde “Haç ikonu” bulunması da Hıristiyanlığı anlattığı ve Sancak üzerinde bulunan İslam motifleri ile birlikte üç semavi dinin temsil edildiğidir.”
Bu uydurma iddialara ne yazık ki tarih ve Türklük bilincinden yoksun, Avrupalı gibi yaşamayı uygarlık sananlar da savunmaktadır…

Sancaktaki motiflerin gerçek anlamları nelerdir peki ?

YILDIZ :İslami anlayışta Yıldız; Mühr-ü Süleyman olarak tarif edilmiştir. Genel olarak Müslüman Türkler arasında “Mühr-ü Süleyman” kabul görmüştür. Hz. Süleyman'ın Cinler ve hayvanlar ile konuşması, ve rüzgara hükmetmesi Mühr-ü Süleyman'ın Türk toplumunda sıkça motif olarak kullanılmasına gerekçe olmuştur.

Nitekim Barbaros Hayreddin Paşa'nın, rüzgara hükmedebilmek maksadıyla sancağına Mühr-ü Süleyman motifi nakşettirmesi bu geleneğin bir neticesidir… Çünkü denizcinin doğal yakıtı rüzgardır…

AYET :Sancağın üst kısmında Saff Suresi 13 ayeti bulunmaktadır.

PERGEL : Sancağın ortasındaki alâmet, diğer Türk donanma sancaklarında da yaygın olarak çeşitli şekillerde kullanılan Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'dır yani pergel degildir..

HİLAL : Kılıcın dört köşesinde, hilal içindeki yazılar 4 halifenin; Hz.Ebubekir, Hz.Osman, Hz.Ömer ve Hz.Ali‘nin isimleri yazılıdır.

PENCE :Sancakdaki beyaz el “pençe-i al-i aba“dır. Yani Hazreti Muhammed (S.A.V.), kızı Hz.Fatma, damadı Hazreti Ali ve torunları Hz.Hasan, Hz.Hüseyin dahil 5 kişiye pence-i al-i aba denir. Beyaz el bu beş kişiyi belirtir. Aynı mühür, yeniçerilerin alay sancağında da mevcuttur.

Buna göre Barbaros Hayrettin Paşa'nın Sancağı'nda, Yahudilik ve Hıristiyanlık motifi ve anlamları yoktur. Sancak, milli ve manevi değerlerimizi ihtiva etmektedir.
 
Top