• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Badminton Oyun Kuralları

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
SERVİS ATIŞININ TEKRARLANMASI (LET KARARI)

Başhakem veya (onun bulunmadığı durumlarda) oyuncu tarafından oyunu durdurma kararı verilmesi durumudur.

16.1 Durdurna kararı herhangi bir beklenmedik bir durum ya da kaza hallerinde verilebilir.

16.2 Eğer tüytop servis atışı dışında, fileye takılıp asılı kalır ya da fileyi aştıktan sonra fileye takılı kalırsa oyun durdurulur.

16.3 Servis atışı sırasında hem atan hemde karşılayan oyuncu aynı anda hata yaparsa oyun durdurulur.

16.4 Eğer servis kullanan oyuncu, karşılayan taraf hazır olmadan atış yaparsa oyun durdurulur.

16.5 Oyun esnasında tüytop parçalanıp taban kısmı tamamen toptan ayrılırsa, oyun durdurulur.

16.6 Çizgi hakemi topun düştüğü yerş göremediyse, başhakemde karar veremiyorsa oyun durdurulur.

16.7 Oyunun durdurulduğu durumlarda, son servis atışı geçerli sayılmayacağından, (14. kuralın uygulanabileceği durumlar dışında) servis atmış olan kişi servisi tekrarlar.17. TÜYTOPUN OYUN DIŞI OLDUĞU DURUMLAR

Top, şu durumlarda oyun dışı kabul edilir:

17.1 Fileye çarpıp orada ya da tepede asılı kalırsa,

17.2 Fileye ya da direğe çarptıktan sonra, topa vura oyuncunun kendi yarı alanının zeminine doğru inişe geçtiği hallerde,

17.3 Oyun alanının yüzeyine çarpınca,

17.4 “Hata” ya da “let” kararı verildiği zaman.18. OYUNDA DEVAMLILIK, KURALDIŞI DAVRANIŞLAR, VERİLECEK CEZALAR

18.1 Oyun ilk servis atışından maçın bitişine kadar 18.2 ve 18.3 nolu kuralların izin verdiği durumlar dışında aralıksız devam edecektir.

18.2 Aşağıdaki durumlarda, bütün maçların birinci ve ikinci setleri arasında doksan saniyeyi, iknci ve üçüncü setleri arasında 5 dakikayı geçmeyen bir ara verilecektir.

18.2.1 Uluslararası karşılaşmalarda,

18.2.2 Uluslararası Badminton Federasyonunun onayladığı karşılaşmalarda,

18.2.3 Tüm diğer karşılaşmalarda (eğer üye federasyon önceden böyle bir araya izin vermeyeceğini duyurmamışsa).

18.3 Oyuncuların elinde olmayan koşulların gerektirdiği durumlarda, başhakem oyuna gerekli gördüğü süre boyunca ara verebilir. Bu durumda mevcut skor aynen korunur ve oyun kaldığı yerden devam eder.

18.4 Hiçbir koşulda bir oyuncunun soluğunu ve gücünü toplaması ya da taktik ve tavsiye alması amacıyla oyun durdurulamaz.

18.5.1 18.2 ve 18.3 nolu kurallarda belirtilen durumlar dışında hiçbir oyuncunun oyun sırasında taktik ve tavsiye almasına izin verilmez.

18.5.2 Oyun sona ermedikçe hiçbir oyuncu başhakem onayı, izni olmadan oyun alanını terkedemez.

18.6 Oyundaki duraklamalar karar verme yetkisine sahip tek kiti bathakemdir.

18.7 Bir oyuncu şu hareketlerden kaçınmalıdır:

18.7.1 Kasıtlı larak oyunda duraklamalara yol açmak,

18.7.2 Kasıtlı olarak tüytopun hızına müdahale etmek,

18.7.3 Saldırgan davranışta bulunmak

18.7.4 Badminton kurallarında yer almayan kural dışı davranışlarda bulunmak.

18.8 Bathakem 18.4, 18.5 veya 18.7 nolu kurallara uyulmadyğı taktirde şu cezalara uygular:

18.8.1 Kurallara uymayan tarafa uyarı cezası vermek

18.8.2 Daha önce uyarıda bulunmuşsa suçlu tarafa hata puanı vermek; ya da

18.8.3 Kural ihlallerinin ve centilmenlik dışı davranışların devamı halinde suçlu tarafa puan cezası verip, durumu derhal oyuncuları diskalifiye etmeyetkisine saip olup turnuva başhakemine (refree) bildirmek.

18.9 Turnuva Bathakeminin görevlendirilmediği durumlarda, oyuncuları diskalifiye etme yetkisi turnuva sorumlusuna aittir.19. SAHA GÖREVLİLERİ VE BAŞVURULAR

19.1 Turnuva bahakemi turnuvada oynanan tüm karşılaşmalardan sorumlu olup tam yetkilidir.

19.2 Başhakem görevlendirildiği oyundan, oyun alanından ve yakın çevresinden sorumludur. Başhakem turnuva başhakemine rapor vermekle yükümlüdür. Turnuva başhakeminin bulunmadığı durumlarda, başhakem raporunu sorumlu yetkiliye verir.

19.3 Servis kullanan oyuncu tarafından servis hatası yapıldığında, servis hakemi bağırmak suretiyle hatayı duyurur (11.kural).

19.4 Çizgi hakemi, topun ‘içerde’ ya da ‘dışarda’ olduğunu işaretiyle belirler.
 

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
Başhakem şunları yapmakla yükümlüdür:

19.5 Badminton kurallarını benimsetip uygulanmasını sağlamak; oyunculardan herhangi bir talep gelmeden ‘hata’ ya da ‘let’ duyurusunu yapmak.

19.6 Bir sonraki servis atışı yapılmadan önce ortaya çıkan tartışmalı konularla ilgili başvuruları karar bağlamak.

19.7 Oyuncu ve izleyicilerin oyunun gidişatından ve skorundan haberddar olmalarını sağlamak.

19.8 Turnuva başhakemine danışarak çizgi veya servis hakemlerini görevlendirmek ya da değiştirmek

19.9. Servis veya çizgi hakemlerinin kendi sorumluluk alanlarında verdikleri kararları tanımak.

19.10.1 Saha hakemlerinde eksiklik varsa, onların görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapmak.

19.10.2 Görevli hakemler pozisyonu görememiş olup karar verecek durumda değillerse, onların yerine karar vermek ya da servis tekrarı “let” yaptırmak.

19.11 Oyunun askıya alınması konusunda karar vermek.

19.12 18 nolu kuralla ilgili durumları not alıp bu konuda turnuva başhakemine rapor vermek.

19.13 Eğer taraflar tatmin olmamışlarsa, onların başvurularını, sadece kurallara ilişkin olmak kaydıyla turnuva başhakemine iletmek. (Bu tür başvurular, bir sonraki servis atışı yapılmadan önce ya da eğer setin sonunda yapılmışsa ilgili taraf (başvuruyu yapan taraf) oyun alanına terk etmeden önce yapılmalıdır.
 
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
Badminton iki kişi ya da ikişer kişiden meydana gelen iki rakip grup tarafından raket ve mantardan yapılma tüylü bir topla, 155 cm yüksekliğinde 76 cm'lik bir filenin tam ortadan ikiye böldüğü 5.18 m en ve 13.40 m boyunda dikdörtgen bir alanda oynanan bir oyundur. Rakip taraflar topu karşı tarafın sahasına düşürmeye çalışarak puan ararlar. Sadece servis kullanan taraf puan kazanabilir. Her bir set 15 puanlıktır ve 15'e ilk ulaşan taraf (en az 2 puan fark varsa) seti alır. Oyunda saha ve başlama vuruşu yazı-tura atışı ile belirlenir. Yazı-tura atışını kazanan servis atmak ya da karşılamak konusunda bir seçim yapar ve oyuna servisle başlanır. Servis atan oyuncu topu raketle bel seviyesini geçmeden yukarıdan aşağıya doğru gönderir. Topun mantarlı kafa kısmının aşağı bakması zorunludur. Servis atma sırasında mutlaka iki ayak yerle temasını kesmemelidir.
Top, filenin üzerinden geçip rakip yarı sahasına ulaşmazsa, saha çizgilerinin dışına düşerse, ya da tavana çarparsa oyun dışına çıkmış sayılır. Karşılayan oyuncu hazır olmadan servis kullanmak kural ihlali sayılır. Ancak karşılayan oyuncu karşılamak için hamle yaparsa atış faullü olmaktan çıkar. Oyun sahasının 13.4m boyu 5.18m eni vardır. Çiftlerdeyse bu ölçülere 42 cm daha eklenir. Saha enine tam ortadan fileyle ikiye bölünmüştür.
 
Top