• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Atatürk’ün Okuduğu Okullar

wien06

V.I.P
V.I.P
Mustafa Kemal, ilk defa, geleneksel ve basit bir öğretim yapan mahalle mektebinde öğrenimine başlamış, birkaç gün sonra buradan ayrılıp Şemsi Efendinin yeni yöntemlere göre öğretim yapan okuluna gitmiştir. O, ilk gittiği ve geleneksel usullerin uygulandığı mahalle mektebini sevmemiştir. Yıllar sonra, subay olarak Selanik’te bulunduğu sırada her iki okulu da ziyaret etmiş, ilk gittiği mahalle mektebinin kapısında kocaman bir kilit görünce, “kapanması isabet olmuş” demiştir.

Şemsi Efendinin yeni pedagoji yöntemlerine göre eğitim öğretim yapan ilkokulunda ve daha sonraki askerî okullarda ise Mustafa Kemal çok iyi yetişmiştir. O, özellikle Şemsi Efendinin okulunda, yeni yöntemlerin ve hecelemede yenilik yapılarak sesleri ve kelimeleri okuma yöntemine geçilmesinin öğrencileri güçlüklerden kurtardığını görmüş, O’nda yıllar sonra alfabe değişikliği fikri ve uygulamasında kanımca bunun da etkisi olmuştur.

Mustafa Kemal, ilkokuldan sonra önce Selânikte Mülkî (Sivil) Rüştiye’ye girmiş, burada Matematik öğretmeni ve müdür yardımcısı Hüseyin Efendi O’nu haksız yere dövmüş, vücudunu kan içinde bırakmıştır. Olay, bir disiplinsizlik olayı idi ve Mustafa Kemal’in suçu yoktu. Annesi Zübeyde Hanım, “o senin hocandır, dövebilir” diye teselli etmeye çalışmasına rağmen Mustafa Kemal haksız yere öğretmeninden bile dayak yemeyi hazmedemiyordu. O, öğrencilerin, insanların dayağa maruz kalmasını insanlık haysiyet ve onuruna yediremiyordu. Nitekim bu olaydan sonra o okuldan ayrılıp Askerî Rüştiye’ye kaydoldu.

Bütün bu acı-tatlı tecrübelerden, gözlemler ve incelemelerden sonra Atatürk Temmuz 1921’de Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’de, öğretmenlerimizin önünde, Türk eğitim tarihinin en önemli teşhislerinden birini yapmıştır:

“Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin, milletimizin gerileme tarihinde en mühim bir âmil (etkili sebep) olduğu kanaatindeyim.”KAYNAK: Prof. Dr. Yahya Akyüz
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ, Sayı 10, Cilt IV, Kasım 1987
 

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
ATATÜRK'ÜN GİTTİĞİ OKULLAR

Atatürk çok başarılı bir öğrenciydi. Bu başarıları ile gittiği okullarda her zaman en iyi öğrenciler arasında yer alıyordu.

Hatta Mustafa Kemal Atatürk’e “Kemal” adını Mustafa adındaki Matematik öğretmeni vermiştir ve onu onore etmiştir.

Atatürk’ün Okuduğu Okullar toplamda yedi tanedir. Kısaca Atatürk’ün Gittiği Okullar şöyledir :

  1. Atatürk ilk olarak annesi Zübeyde Hanımın istediği üzerine Mahalle Mektebi‘ne gitmiştir.
  2. Bu okulu sevemeyen Mustafa Kemal daha ilerici bir eğitim veren Şemsi Efendi Okulu‘na gitmiştir ve ilkokul eğitimini burada tamamlamıştır.
  3. İlkokulun ardından ilk olarak Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘ne (ortaokulu) gitmiştir.
  4. Ortaokul eğitimine daha sonra asker olmak istediği için Selanik Askeri Rüştiyesi‘nde devam etmiştir ve ortaokulu burada bitirmiştir.
  5. Ortaokulu başarı bir şekilde tamamlayan Mustafa Kemal lise eğitimini de Manastır Askeri İdadisi‘nde (lisesi) tamamlamıştır.
  6. Manastır Askeri İdadisi’nden sonra Harp Okulu‘na geçen Mustafa Kemal burada da başarılarını devam ettirmiştir.
  7. En sonra Harp Akademisi‘ni bitirerek Kurmay Yüzbaşı olarak askerlik mesleğine adım atmıştır.
ATATÜRK'ÜN GİTTİĞİ OKULLARIN RESİMLERİ

1) Mahalle Mektebi (Selanik)
Mahalle Mektebi

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Selanik'te okula ilk adım attığı yerdir.


2) Şemsi Efendi Okulu (Selanik)
Şemsi Efendi Okulu

İlkokulu bitirdiği yerdir. Bu okulda Selanik'te yer almaktadır.


3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Selanik) (Ortaokul)
Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Mustafa Kemal Atatürk, ortaokula burada başlamıştır. Fakat mahalledeki komşusundan etkilenerek ortaokul 3. sınıfta okulunu değiştirme kararı almıştır.


4) Selanik Askeri Rüştiyesi (ortaokul) - 1893-1895 (Selanik)
Selanik Askeri Rüştiyesi

Mustafa Kemal Atatürk, Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘nden sonra Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçmiştir. Bu okulda ilk askeri eğitimini alarak ortaokuldan mezun oldu.
1893 ile 1895 yılları arasında burada kalmıştır.5) Manastır Askeri İdadisi (Lise) - 1895-1899 (Manastır Şehri Makedonya)
Manastır Askeri İdadisi

Mustafa Kemal Atatürk, lise eğitimine burada başlamıştır ve tamamlamıştır. Manastır şehri Makedonya'ya aittir. 1895 ile 1899 yılları arasında burada eğitim görmüştür. Buradan sonra,


6) Harp Okulu - 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 (İstanbul)
Harp Okulu

Mustafa Kemal Atatürk, Harp Okulu‘nu bitirdi. 13 Mart 1899 ile 10 Şubat 1902 yılları arasında bu okulda okumuştur. En son olarak da,


7) Harp Akademisi - 1902-11 Ocak 1905 (İstanbul)
Harp Akademisi

1902 ile 11 ocak 1905 yılları arasında bu okulda okumuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Harp Akademisi‘nden mezun olarak askerlik görevine başladı.
 
Top