• Merhaba Ziyaretçi.
    "EYLÜL AYI" temalı fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Atatürk'ün Mücevherleri

Çirkin Kral

Forum Tutkunu
Atatürk'ün tuttuğu günlükleri ve notlarını içeren defterlerinden 24'ü eldedir. Bunlardan 8 numaralı defterin etiketinde yeni yazıyla "Mücevherler" açıklaması yer almaktadır.

Atatürk böyle bir defter tuttuğuna göre, deftere yazılarak kayıt altına alınacak sayıda ve değerde mücevhere sahip olduğu kanısı uyanıyor. Bir kanıya varmadan, defterin içinde yer alanlara bakalım. Defteri anlatan kaynaktan aynen aktaralım:

"İlk sayfası kravat iğnelerine ayrılan bu defterde, iğnelerin sayısı verildikten başka,... 'Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey'e bir saat kösteği verildi' notu vardır. Notun altındaki tarih 5.2.1932'dir.

Defterin 7 sayfası yazılı, diğer kısmı boştur. Yaprakların birer yüzüne yazılmıştır.

Üçüncü sayfada 7 adet, beşinci sayfada 3 adet kol düğmesi; yedinci sayfada 3 adet saat; biri kol, ikisi cep saati; dokuzuncu sayfada 3 adet saat zinciri; onbirinci sayfada 4 adet köstek; onüçüncü ve en son yazılı sayfaya kaydettiği, en son ve en kıymetli mücevheri olarak değerlendirdiği anlaşılan "İstiklal Madalyası'dır"(26).

Mücevherlerinin dökümünün şöyle olduğu anlaşılıyor:

Kravat iğneleri (sayısı verilmemiş)

10 adet kol düğmesi

3 adet saat (biri kol, ikisi cep saati)

3 adet saat zinciri

4 adet köstek

İstiklal Madalyası

İşte Atatürk bu. Kişisel mücevher zenginliği bu kadar. Bunlar Osmanlı döneminde paşalık yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış bir devlet adamının mücevherleridir. Böyle bir insana, nasıl "zengin olma hırslısı idi", denebilir? Nasıl "mal edinme hırslısı idi", denebilir? Bu bilgiye rağmen öyle demek, aklın değil bir kastın işaretidir
 

Top