Atatürk Ve 19 Rakamı

GüLüCüKツ

Tatlım tatlım 👶🏻
V.I.P
Atatürk,1881'de 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur.

19
00'de 19 yaşındayken harbiyeye gitmiştir.

19
Aralık 1904'te bağımsız düşüncelerinden ötürü Yıldız Sarayı'na çağrıldı.

Harp Akademisinden aldığı sicil 317-8 dir ve bu rakamların tek tek toplamı 19 eder.

Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynayan 19. tümeni kurmuş ve komuta etmiştir.

19
Mayıs 1915'de Miralay(albay) olmuştur.

"Ben size taarruz edin demiyorum, ölmeyi emrediyorum.Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimize başka kuvvetler gelebilir." demiş ve elindeki pek az kuvvetle 19 Mayıs 1915 tarihine kadar oyalama muhaberesi ile düşmanı tutmuştur.

19
Mayıs'ta Samsun'a çıkacak olan Atatürk'ün bindiği Bandırma vapurunda 19 yolcu vardı.

19
Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor ve bu tarihte 3 tane19 rakamı vardır ki Atatürk'ün ömrü zaten 3x19'dur.

1919
tarihinde iki tane ondokuz: 38 yaşındaydı.

19
yıl Türk Milleti'nin kaderine bilfiil hakim olmuş, Türk Milleti'ne Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak hizmet etmiştir.(1919-1938).

Osmanlı Devleti'nin hayat ve egemenliğinin sona erdiğini belirtmiş ve Ankara'da meclisi toplayarak Türk Milleti'nin idaresini bu meclise devretmeyi 19 Mart 1920'de kararlaştırmıştır.

19
Eylül 1921'de Mareşallik ve Gazilik ünvanı verilmiştir.
Büyük devlet adamı eşsiz kahramanın adı ve soyadı "Mustafa Kemal Atatürk" 19 harftir.

"Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" Bu şahaser cümle 19 harftir.

Atatürk'ün cenazesi büyük bir merasimle 19 Kasım 1938 günü Yavuz isimli zırhlı ile İzmit'e götürülmüştür.

Doğum ve ölüm yılları 1881 ve 1938 sayıları 19 sayısının katlarıdır.

1919
rakamında 101 tane 19 rakamı vardır.

İlk 19 yılda hazırlandı, ikinci 19 yılda siyaset ve askerlik alanında savaştı, üçüncü 19 yılda devlet başkanı sıfatı ile Türk Milleti'ne hizmet etmiştir.
 
Atatürk, 1881'de 19'uncu yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğdu. ( 19 x 99 = 1881 )

Atatürk, 19'uncu yüzyılda 19 yıl yaşamıştır.

Atatürk, Selanik'te doğdu.
( Selanik sözcüğünün "ebced" hesabıyla değeri 171'dir. 9 x 19 = 171 )

1881, Rumi takvime göre 1297'dir. ( 1 + 2 + 9 + 7 = 19 )

Atatürk'ün nüfus cüzdanı numarası : 993814 ( 19 x 52306 = 993814 )

Atatürk, 1902'de Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun oldu. 19 yıl sonra, 19 Eylül 1921'de son rütbesi verildi, mareşal oldu ve "gazi" ünvanını aldı.

Atatürk, Harp Okulu'nu 20'nci olarak bitirdi. Subaylardan birisi yabancı olduğu için mezun olan 19 subaydan biri oldu.

Atatürk, Harp Akademisi'nin 57'nci dönemine kaydoldu. ( 19 x 3 = 57 )

Atatürk, 19 Nisan 1909'da Hareket Ordusu ile İstanbul'a girdi.

Atatürk, 19 Aralık 1915'te albay oldu.

Atatürk, 19 Mart 1916'da tuğgeneral oldu.

Atatürk, Çanakkale Savaşı'nda 57'nci Alay'ın konutanlığını üstlendi. ( 3 x 19 = 57 )

Atatürk, Çanakkale Savaşı'nda 19'uncu Tümen'i komuta etti.

Atatürk, 30 Nisan 1919'da 9'uncu Ordu Müfettişliği'ne atandı, 19 gün sonra Samsun'a çıktı.

Atatürk, 19 Mayıs 1919'da 19 kişiyle birlikte Samsun'a çıktı. ( Bazı kaynaklarda, bu sayı 20 olarak da geçmektedir. )

Atatürk, Samsun'a çıktığında 38 yaşındaydı. ( 19 x 2 = 38 )

Atatürk, Samsun'da 19 gün kaldı.

Atatürk, 4 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitti. 19 gün sonra 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi'ni topladı.

Atatürk, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nden 114 gün sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gitti. ( 19 x 6 = 114 )

Atatürk, İstanbul'a toplam 19 kez geldi.

Atatürk'ün Latife Hanım ile olan evliliği 912 gün sürdü. ( 19 x 48 = 912 )

TBMM'nin ilk kütüğündeki sıra numarası 19'dur.

Atatürk, 1938'de vefat etmiştir.
( 19 x 102 = 1938 --------- 19 ve 38 ; 19 x 2 = 38 , 19 + 38 = 57 )

Atatürk, vefat ettiğinde 57 yaşındaydı. ( 19 x 3 = 57 )

Atatürk'ün cenaze töreninde Chopin'in 19 notalı 19'uncu Marşı çalındı.

Atatürk'e verilen madalyaların toplamı 19'dur.

Atatürk, 19.000 TL nakit miras bıraktı.

Atatürk'ün, İstanbul Akaretler Yokuşu'nda oturduğu evinin numarası 76 idi.
( 19 x 4 = 76 )

"Mustafa Kemal Atatürk" sözcüklerinin harf toplamı 19'dur.

Atatürk'ün tarihe geçmiş iki önemli sözü; "Ne mutlu Türküm diyene" ve
"İstikbal göklerdedir" cümlelerinin harf toplamları 19'ar harften oluşmaktadır.
 
1. 1881’de 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur.

2. Sağlığında, İngiliz İmparatorluğu hükumeti Atatürk’ün doğum gününü tebrik için Türk Hükumeti’nden sormuş, Atatürk 19 Mayıs 1881 diye yanıtlamış ve kayıtlara böyle geçmiştir.

3. 19'uncu yüzyılda 19 yıl yaşamıştır.

4. 19 yaşında 1900 yılında Harbiye'ye girmiştir.

5. Harb Akademisi’nden aldığı sicil 317-8’dir. Bu rakamların tek tek toplamı 19 eder.

6. 19 Mayıs 1915’te Miralay (Albay) oldu.

7. Atatürk, 19 mart 1916'da Tuğgeneral oldu. Atatürk, Çanakkale savaşı'nda 19'uncu tümen'i komuta etti. 30 nisan 1919'da 9. ordu müfettiŞliĞi'ne atandı, 19 gün sonra Samsun'a çıktı.Samsun'a çıktığında 38 yaşındaydı. ( 19 x 2 = 38 )Atatürk, Samsun'da 19 gün kaldı.

8. Atatürk, 4 temmuz 1919'da Erzurum'a gitti. 19 gün sonra 23 temmuz'da Erzurum Kongresi'ni topladı. Atatürk, 4 eylül 1919 Sivas Kongresi'nden 114 gün sonra 27 aralık 1919'da Ankara'ya gitti. (19 x6=114) Atatürk, İstanbul'a toplam 19 kez geldi.

9. Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sonra, başarısına karşılık TBMM kendisine olan minnet ve şükranını belirtmek için 19 Eylül 1921’de kabul ettiği özel bir kanunla mareşallik ve gazilik unvanı vermiştir.

10. Harp okulu'nu 20'nci olarak bitirdi. Subaylardan birisi yabancI oldugu için mezun olan 19 subaydan biri oldu. Atatürk, Harp akademisi'nin 57'nci dönemine kaydoldu. ( 19 x 3 = 57 )

12. Atatürk'ün ilk askeri görevi, 19'uncu kolordu komutanlığıdır.

13. 19 Aralık 1904’te bağımsızlık düşüncelerinden ötürü Yıldız Sarayı’na çağırıldı.

14. Çanakkale Savaşları'nın zaferle sonuçlanmasında büyük rol oynayan 19. Fırka’yı (Tümen) kurmuş ve ona komuta etmiştir.

15. Mahiyetindeki komutanlara: “Ben size, taarruz edin demiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimize başka kuvvetler gelebilir.” Demiş ve elindeki pek az kuvvetle 19 Mayıs 1915’e kadar oyalama muharebesi ile düşmanı tutmuştur. Düşman yine Çanakkale’deki başarısızlıkları sonucu 10 Aralık 1915’te Gelibolu Yarımadası’nı boşaltmıştır.

16. Zor bir duruma düşen 7. Ordu’ya komutan tayin edilen M. Kemal, bir düşman saldırışını seziyor ve hazırlanıyordu. Nitekim 19 Eylül sabahı düşman harekete geçti, hem de kat kat üstün kuvvetlerle. Sağındaki ve solundaki kuvvetler epeyce kayıp verdikleri halde M. Kemal zamanında aldığı tedbirlerle kayıp vermekten kurtuldu.

17. 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkacak olan Atatürk’ün bindiği Bandırma vapurunda 19 yolcu vardı. ( 19 Mayıs 1963 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya’nın 19 Mayıs ve Ötesi adlı makalesinden)

18. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Bu tarihte 3 tane 19 rakamı vardır ki Atatürk’ün ömrü de zaten 3 x 19 ‘dur. 19 Mayıs 1919’da ise 2 X 19= 38 yaşındaydı. 1919 rakamındada 101 tane 19 vardır.

19. 19 yıl Türk milletinin kaderine bilfiil hakim olmuş, Türk milletine baş komutan ve devlet başkanı olarak hizmet etmiştir. ( 1919-1938)

20. Milli Mücadele’ye fiili olarak başlanması için komutanlar ile yaptığı konuşma ve mecliste milli davanın gerçekleşmesi yolunda güdülecek siyasetin karara bağlanma tarihi de 19 Kasım 1919’dur.

21. Millete yayınladığı bir beyanname ile Osmanlı Devleti’nin hayat ve egemenliğinin sona erdiğini belirterek Türk milletini hayat ve bağımsızlığa kavuşturmak için, Ankara’da olağanüstü bir meclis toplanmasını ve Türk milletinin idaresini bu meclise devretmeyi 19 Mart 1920’de kararlaştırmıştır.

22. Hitabet sanatının şaheseri olan Büyük Nutuk’un sonundaki Türk Gençliği’ne Hitabesi de başlangıç cümlesi ile birlikte 19 cümledir.

23. Mustafa Kemal Atatürk, adına 3 aşamada kavuşmuştur, fakat ilginç olanı adındaki harf sayısının "Mustafa Kemal Atatürk” de 19 harftir.

24. Bizler için tarihe geçmiş en önemli sözü : “Ne mutlu Türk’üm diyene” cümlesi de 19 harftir.

25. Dünya için tarihe geçmiş en önemki sözü :“İstikbal Göklerdedir “ Ne rastlantıdır ki Atatürk’ün bu sözleri de 19 harften oluşmaktadır.

26. 10 Kasım 1938’de ( 19 x 2 x 19 ) ( 10 Kasım günü saat 10+9=19 ) 3 x 19= 57 yaşında ölümlü yaşama gözlerini kapamıştır.

27. Cenazesi büyük bir merasimle 19 Kasım 1938 günü Yavuz zırhlısı ile İzmit’e götürülmüştür.

28. En büyük kahramanın ebediyete intikali üzerine arkadaşı ve halefi İsmet İnönü’nün Türk milletine beyannamesi 19 cümledir.

29. Doğum ve ölüm yılları 1881 ve 1938 sayıları 19 sayısının katlarıdır.

30. Atatürk, Selanik'te doĞdu.( Selanik sözcügünün "ebced" hesabiyla degeri 171'dir. 9 x 19 =171 )

31. 1881, rumi takvime göre 1297'dir. ( 1 + 2 + 9 + 7 = 19 )

32. Atatürk'ün nüfus cüzdanı numarası : 993814 ( 19x52306=993814 )

33. Atatürk'ün Latife Hanım ile olan evliliği 912 gün sürdü. ( 19x48=912 )

34. TBMM'nin ilk kütüğündeki sıra numarası 19'dur.

35. Atatürk'ün cenaze töreninde Chopin'in 19 notalı 19'uncu marşı çalındı.

36. Atatürk'e verilen madalyalarin toplami 19'dur.

37. Atatürk, 19.000 tl. nakit miras bıraktı.

38. Atatürk'ün, İstanbul Akaretler yokuşu'nda oturdugu evinin numarasi 76 idi.( 19 x 4 = 76 )ilginçtir...

39. İlk 19 yılda hazırlandı(eğitim), 19 yılda siyaset ve askerlik alanında savaştı(savaş ), üçüncü 19 yılda devlet başkanı sıfatı ile hizmet etti(yönetim) ( 3 x 19= 57 ).
 
Geri
Top