ASETİLKONİN

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
ASETİLKOLİN

Asetilkolin, karaciğerde kolinin ve asetilin, kolin-asetil trans- feraz enzimi aracılığı ile birleşmesinden oluşur. Hücreler arası sıvı ile sinir hücresinde, son ayakta, veziküller içinde depolanır. Kalsiyum iyonlan bu süreci kolaylaştım. Magnezyum iyonlan depolanmayı zorlaştınr. Sinaptik aralıkta bulunan ase- tilkolin - esteraz enzimi asetilkolini kolin ve asetil olarak parça- 11ar. Kolin presinaptik zar tarafından yeniden hücre içine alınarak asetilkolin yapımında kullanılır. Sinaptik aralıktaki kolin düzeyi asetilkolin yapımının hızını denetim altında tutar.
Lw1SWr6.jpg

Sinaps aralığında serbest duruma geçen asetilkolin sinapism önünde ve sonunda bulunan alıcılarla bağlantı kurar. Bugü- Ine kadar muskaıinik ve nikotinik tipte asetilkolin alıcılan saptanmıştır.

Asetilkolin içeren sinir hücreleri beyin kabuğunda, beyin kabuğunun altında hipotalamus, limbik sistem, talanı us ve ağsı yalpıda yoğun olarak bulunur. Bu hücreler arasındaki bağlantı dor- ftal, ventral, tegmental ve limbik asetilkolin yollannı oluşturur.

Asetilkolin, bellek işlevlerinde, uyku-uyanıklık düzenlemesinde, duygulanımda rol oynar.

Alzheimer, Down sendromu ve Parkinson hastalığında, asetilkolin içeren sinir sistemi hücrelerinde azalma, bozulma, yozlaşma saptanmıştır.

Özcan Köknel,Ruh Sağlığı


Asetilkolin nedir
Asetilkolin hakkında bilgi
Asetilkolin hakkında ansiklopedik bilgiler
Asetilkolin ve hücreler
Asetilkolin hangi durumlarda bulunur
Asetilkolin hangi rahatsızlıklarda bozulma gösterir
Asetilkolin neredredir
 
Top