Ambulansın İcadı

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Dünyadaki ilk ambulans kullanımı 1792 senesinde savaşta yaralanmış olanların kurtarılması ve savaş sırasındaki kayıpların daha aza indirilmesi amaçlanarak, Napolyon‘un özel cerrahı olan, Baron Dominique Jean Larrey tarafından oluşturulmuştur. Larrey, sıradan taşıtlar aracılığı ile taşınan yaralıların daha çok kan kaybettiklerini ve bu yaralılar üzerindeki yaraların daha fazla derinleştiği görülüyordu. Bu olay üzerine Fransız ordusundaki BaşCerrah Pierre François Percy ile birlikte özel ”Can Kurtaran Birlikleri” oluşturuldu.

Va8dBP.jpg

Her Askeri birliğin kendilerinin hizmetinde 12 Ambulans bulunmakta idi. 1796 ve 1797 senelerinde Napolyon, İtalyanlara karşı açtığı savaşta bu Ambulanslar yaralı taşımasında, aktif rol üstlendiler.


Ambulans’ın Dünya’da Kullanımı

Ambulans, Dünya Tarihinde ilk kez ”Baron Dominique Jean Larrey” tarafından 1790 senesinde hafif bir araç olarak Tasarlanmıştır. 1792 senesinde, Avusturya ve Prusya ile Savaş Fransa cephedeki yaralı askerleri bu araçlar aracılığı ile hastaneye taşırlar. Özel hasta taşınması için kullanılan bu araçlarda yaralılardan kayıpların yaşamdığı farkedilir. Bunun üzerine Larrey tarafından yapılan bu yaralı taşımacılığında kullanılan bu tasarım devamlı olarak kullanılmaya başlanır. İçerisinde yaralıya müdehale etmek için her türlü donanım bulunur. Bu sayede yaralılara yoldada müdehale edilip hastaneye yetiştirilmeleri sağlanıyordu. Ayrıca Ambulansların Trafikte Yaralı ve hasta taşıdıkları anlarda, herzaman geçiş üstünülüğü bulunmaktadır.
 
Top