Almanca erkek isimleri - almanca erkek isim manaları

BeReNN

Alyam?
Özel üye
belard ......Kararlı , azimli kimse

Acelin .......Soylu , asil kimse

Adalbert .......Akıllı , zeki ,soylu asil kimse

Adalgar .........Soylu , asil mızrakçı

Adalric ..........Soylu asil arkadaş

Adalrik ..........Soylu , asil

Adalwen ........Soylu asil arkadaş

Adalwin ........Soylu asil dost

Adalwolf ........Soylu asil kurt

Adel .............Soylu asil kimse

Adelbert .......Soylu , zeki

Adelhard .........Cesur , cesaretli

Adelhard ................Karalı ve zaimli

Adlar ..........Kartal

Adler ........Kartal

Adne .......Kartal

Adoff......Asil kurt

Adolf........Asil kurt

Adolph ......Soylu ,asil kahraman


Adolphe .......Asil , kurt

Adolphus.......Soylu asil , kurt

Agustine .......Şahane muhteşem ,heybetli kimse

Ahren ..............Kartal

Ailbe.................Soylu asil ,zeki kimse

Ailwyn................Arkadaş

Aimery ...............Çalışkan , hükümdar

Aksel ........................Barışın babası

Alaric........................Asil , soylu hükümdar

Alarick ......................Asil soylu , lider

Alarik.............................Asil soylu , lider

Ald..............................Yaşlı , tecrübeli kimse

Alder...........................Akçaağaç , kızıl ağaç

Alds..............................Yaşlı , tecrübeli kimse

Alfonse........................Savaşmaya hazır kimse

Alfonso .....................İstekli , hevesli ,Soylu ve asil kimse

Alfonze ........................Savaşmaya hazır kişi

Alger ..............................Soylu asil mızrakçı

Alhmanic...................Tanrısal , ilahi

Alhsom..................Kutsal , şöhet

Alhwin.................Soylu , asil arkadaş

Alion...............Arkadaş

Allard..............Asil azimkar

Alois...........Ünlü savaşcı

Alanzo - Alanso.............Savaşmaya hazır kimse

Alric.....................Herkesin hükümdarı

Alvaro....................Doğruları konuşan kimse


Altmann ....................Tecrübeli kişi

Amott......................Kartalın gücü

Archibald...................Cesur gözü pek kişi

Archie......................Çok cesur olan kişi

Arnolde ..................Yöneten kartal

Audrick................Soylu asil arkadaş


Bailey ..................Yetenekli kabiliyetli kişi

Bald ............Cesur arkadaş

Baldemar ....Prense yakışır asil , soylu kişi

Baldovino .........Cesur arkadaş

Baldrick.........Cesur hükümdar

Ballard.........Bir dans şarkısı

Baltasar......Tanrı tarafından korunmuş kimse

Bannan ...Kumandan komutan

Barnhard....Cesur yürekli kişi

 

BeReNN

Alyam?
Özel üye
B

Bailey..........Yetenekli

Bald.............Cesur arkadaş

Baldemar.......Asil,soylu

Baldric..........Cesur,soylu

Ballard.........Bir dans şarkısı

Bannan........Kumandan

Barnard........Vahşi ayı

Barnardo.......Cesur,yürekli kimse

Barnie..........Cesur kimse

Berdy...........Akıllı,zeki kimse

Bernardas.....Cesur,yürekli kimse

Berdhoud.......Parlak güç

Bing............Kulube

Bitten..........Arzu,istek

Bob............Büyük şöhret

Brant..........Yanan odun parçası

Bren...........Alev,yalaz

Bruno.........Kahverengi saçlı

Bud...........Şimşek

Burg..........Dağ

Burke.........Kale


C

Carl................Adam,erkek

Carleton.........Carl'ın Şehiri

Charles..........Güçlü adam

Charlie...........Güçlü kimse

Chay.............Adam,erkek

Chlodwig.........Ünlü savaşçı

Chuck............Güçlü kimse

Clay.............Ölümlü,fani

Conny...........Cesur danışman

Conrad..........Cesur,gözüpek

Conradyn........Dürüst danışman

Cort..............Cesur


D

Dagoberto.........Güzel gün

Dedric..............Yetenekli

Der................Hükümdar,amir

Derek.............Yönetici

Deutsch.........Alman kimse

Dewitt...........Sarışın

Dick.............Güçlü,kuvvetli

Dirk.............Hükümdar,amir

Dolph..........Kurt kalkanı

Dolphus........Soylu kurt

Drogo...........Taşıyan

Drud............Kuvvetli

Drugi............Kuvvetli,güçlü kimse

Dustin...........Yiğit,cesur


E

Earnest............Gerçek,doğru

Eberhard...........Güçlü kimse

Eckerd.............Kutsal

Edel.................Soylu,asil

Edingu............Ünlü hükümdar

Eginhard..........Kılıçla güçlü olan

Ehren..............Şerefli,itibarlı

Ekerd..............Kutsal

Elden..............Eski

Eldon..............Yaşlı,ihtiyar

Elman.............Kara ağaç

Elmo..............Koruyucu

Emest...........Ciddi,ağırbaşlı

Emil..............Çalışkan

Emo.............Ciddi

Erhard...........Onur,şeref

Erhard...........Azimli,kararlı

Erkerd............Kutsal

Ernest............Ciddi kimse

Erroll...............Asilzade

Eward..............Cesur ,gözüpek


F

Faxon...............Uzun saçlı

Ferdinand..........Cesur,yiğit

Forest..............Ormanda yaşayan kimse

Franz...............Özgür adam

Franzl...............Fransız

Franzen............Fransız

Fred................Barış

Freddy.............Barış

Fredek.............Merhametli lider

Fremont...........Özgürlük dağı

Firimunt...........Soylu,asil koruyucu

Frits..............Barış

Fritzi.............Barış,sevinç

Fulbright.........Çok parlak


G

Garry............Gözleyen

Geomar..........Ünlü savaşçı

Gerard...........Mızrak gücü

Gerlach.........Mızrak atıcı

Ghislain.........Yemin,and

Gilbert..........Güvenilir kimse

Gilen............Gayretli,vaat

Griswold........Gri orman

Gunner .........Cesur,gözüpek savaşçı

Gunter..........Savaş


H

Hackett...........Ufak oduncu

Hagan.............Kuvvetli

Halden............Yarı Danimarkalı

Hamlet............Ev,yuva

Hann...............Tanrıdan hediye

Hardtman.........Kuvvetli,güçlü

Hardy..............Kuvvetli

Hariman...........Koruyucu

Harti...............Cüretkar,yiğit

Hastings...........Hızlı kimse

Heinrich...........Aile reisi

Helmut.............Cesur

Herbert.............Akıllı,zeki

Hobart..............Yüce,muhteşem

Holden..............Sevecen

 

BeReNN

Alyam?
Özel üye
K

Kellen...........Bataklık

Koby............Karanlık,koyu saçlı

Koen............Dürüst

Konrad.........Sesur danışman

Korb............Sepet,zembil

Kort............Nazik,kibar

Kuhlbert.......Sakin,durgun

Kort............Nazik,kibar

Kurt............Bazik,kibar

Lambart.......Toprağın ışığı

Lance..........Toprak,yer

Leonard........Aslan gibi olan kimse

Leopold........Cesur insanlar

Leopoldo.......İnsanların prensi

Lewis...........Ünlü savaşçı

Linfred.........Sakin,huzurlu

Lorenz.........Defne ağacı

Lothar.........Ünlü savaşçı


M

Manfries.........Sakin,huzurlu kimse

Martel............Marsın savaşçısı

Maynard.........Güçlü,cesur

Meinke...........Sert,katı kimse

Meino............Katı,sert kimse

Meinrad..........Kuvvetli

Merrill............Bir kuş

Merv.............Denizin arkadaşı

Meyer............Bir çiftçi


N

Nef...........Erkek yeğen

O

Orbert.........Zengin kimse

Orlan...........Ünlü kimse

Osvald.........Tanrının gücü

Otto............Sekizinci çocuk

Ottokar........Talihli savaşçı
 

BeReNN

Alyam?
Özel üye
R

Raimond.........Tedbirli kimse

Rainart..........Kuvvetli,güçlü

Rald.............Ünlü,lider

Rambert........Güçlü,zeki

Ramond.........Kuvvetli,güçlü

Reggie..........Kuvvetli hükümdar

Reiner...........Nasihat,öğüt

Reynard........Güçlü ve cesur

Rico.............Şeref,şan

Ritter............Şövalye

Roald...........Ünlü lider

Robert..........Parıltılı

Roch............Şeref,şan

Rolando........Ülkede ünlü kimse

Ross............Kırmızı,kızıl

Rune...........Gizli,saklı


S

Schaeffer.........Kamarot

Selig...............Kutsanmış kimse

Siegfried..........Galip,muzaffer

Sigfird.............Galip,muzaffer

Sigiwald..........Muzaffer hükümdar

Silvester..........Ormanlık

Stevan............Taç,çelenk

Stein...............Taş

Sterling............Saf,temiz,kaliteli kimse

Stirling.............Saf,temiz kimse


T

Tabbart...........Parlak,göz alıcı

Tahbert...........Parlak,göz alıcı

Terrell..............Güçlü,kuvvetli

Terrelle............Güçlü,kuvvetli

Tretan.............Yürüyen kimse


U

Uli...............Soylu,asil

Ulrich...........Soylu,lider

Ulz..............Soylu,asilV

Valdemar.........Ünlü Hükümdar

Vemados.........Cesatetli ayı

Voliny.............insan ruhu

Volker.............insanların koruması

Volney............insan ruhu

 
Top