• Merhaba Ziyaretçi.
    "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Almanca Dilbilgisi Özeti

Suskun

V.I.P
V.I.P
Almanca Dilbilgisi Özeti


Konu içeriği


1. Genus -Cinsiyet

2. Plural Form -Çoğul Biçimi

3. Artikel - Artikeller

4. Nominativ -Yalın Hal

5. Akkusativ -İsmin i-hali

6. Dativ - İsmin e-hali

7. Bestimmter Artikel und der-Wörter -Belirli Artikel ve der-kelimeleri

8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter -Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri

9. Alle Fälle- Tüm haller

10. Präsens von -sein - sein in şimdiki zaman çekimi

11. Präsens -Şimdiki Zaman

12. Perfekt

13. Modalverben - Tarz Fiiller

14. Adjektivendungen nach der-Wörter -Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları

15. Wie verneint man mit -nicht -nicht ile nasıl olumsuzluk yapılır

16. Wörterstellung - Kelime dizilişi

17. WOHIN (Nereye) - WOHER (Nereden)Tablolar:


1-Präpositionlar

2. Yön veren Präpositionlar

3. Şimdiki zaman çekiminde kökü değişen fiiller

4. Fiil Präpositon Birleşmeleri
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
1. Genus – Cinsiyet

İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları:

Masculine - eril: günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en -er takıları ile biten isimler.

Feminine - dişil: çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler.

Neuter - neutral: şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatro isimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler.2. Plural Form – Çoğul Biçimi

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:

- (değişiklik olmayanlar)

- e

- er

- (e)n

- s

İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel "ein" ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer "kein" (keine) gibi "ein"-kelimeleri, mein, dein, ... gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde ("meine, deine," vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.

Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır.

Örnekler: Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)
Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)

Tip 2 (-e): der Abend, der Monat, das Geräusch, das Telefon
Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand

Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus

Tip 4 (-en/n/nen)
-en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.

-n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla -e): die Adresse, die Straße, die Woche

b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla -r): die Nummer (die Nummern)

-n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n

-nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.

Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
3. Artikel – Artikeller

Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das.

BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLERMASKULIN


NEUTRAL


FEMININ


PLURAL

der


das


die


dieUNBESTIMMTER ARTIKEL - BELİRSİZ ARTIKELLERMASKULIN


NEUTRAL


FEMININ


PLURAL

ein


ein


eine


keine
4. Nominativ – Yalın Hal

Bir cümlenin öznesi (kim/ne ) yalın (Nominativ) haldedir. O çok çalışıyor. Bir cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir.

Bu durumda 'Kim (veya Ne)' çok çalışıyor? diye sorulur. Cevap: O.


Özne nedir (= Nominativ, i-hali) Şu cümlelerde?

Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? Benim kardeşim.

Benim oğlum Ahmet Yasin oynamayı sever. Kim veya ne oynamayı sever? Benim oğlum Ahmet Yasin.

Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil.Şimdi Almanca!

Die Frau geht nach Deutschland. 'Wer oder was' geht nach Deutschland? Die Frau.

Das Kind spielt. 'Wer oder was' spielt? Das Kind.

Der Computer ist sehr teuer. 'Wer oder was' ist sehr teuer? Der Computer.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
5. Akkusativ – İsmin i-hali

Bu cümleler tam mı?

Claudia sahip
O seviyor
O satın alıyor

Hayır, burada belirli nesne eksik.


Sind diese Sätze komplett?

Claudia hat
Sie liebt
Sie kauft

Nein, hier fehlt das direkte Objekt.

Claudia bir kediye sahip.
O kediyi seviyor.
O bir kuş satın alıyor.


Claudia hat eine Katze.
Sie liebt die Katze.
Sie kauft einen Vogel.

Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da farklı isim halleri vardır.


Türkçe’de özne ve nesne

Kadın burada mı?


O burada mı?

Sen kadını görebiliyor musun?


Sen onu görebiliyor musun?


Adam burada mı?


O burada mı?

Sen adamı görebiliyor musun?


Sen onu görebiliyor musun?

Özne (yalın) ile nesne (i-hali) arasındaki fark Türkçe’de isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arsındaki farklılık anlaşılamamaktadır. Buna karşın Almanca’da ise hem şahıs zamirinin hemde Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır.


Maskulin......................Neutral...

Akkusativ...ein/der Hund............ein/das Tier

Nominativ...einen/den Hund............ein/das Tier

Feminin...........................Plural
eine/die Katze.............viele Tiere
eine/die Katze......die Tiere
Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır.Türkçe yalın ve i-halde zamirler:

Subjekt-Özne...ben..sen..o..o..o..biz..siz..onlar..KİM?

Objekt-Nesne...beni...seni...onu...onu...onu...bizi...sizi...onları...KİMİ? 

Suskun

V.I.P
V.I.P
6. Dativ - İsmin e-hali

Dativ (e-hali) dolaylı nesnedir ve Wem-Kime sorusuna cevap verir.

Ben kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum. Ich gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad.

Ben anneme çicek veriyorum. Ich gebe meiner Mutter Blumen.
7. Bestimmter Artikel und der-Wörter – Belirli Artikel ve der-kelimeleri

Belirli Artikel - Bestimmter Artikel

Eğer belirli kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirli Artikeller kullanılır. Almanca’da ismin Artikeli ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi çoğullar daima "die" almaktadır.
................Maskulin..............Neutral.............Feminin..............Plural

Nominativ......der...................das..................die.................die

Akkusativ......den..................das...................die.....................dieder-Wörter / der-kelimeleri:

Dieser (bu=this one), jeder (her=every one), welcher (hangi=which one) çoğunlukla belirli artikel ile aynı takıyı alırlar ve daha önca belirtildiği gibi bunlara der-kelimeleri denir.Maskulin
dieser
jeder
welcher
dieses
jedes
welches


Neutral

dieses
jedes
welches
dieses
jedes
welches


Feminin
diese
jede
welche
diese
jede
welche

Plural
diese
jede
welche
diese
jede
welche

Beispiel / Örnek: Diese Frau kauft diesen Computer.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter – Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri

Belirsiz Artikel - Unbestimmter Artikel

Eğer belirsiz kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirsiz artikeller kullanılır.

Almanca’da ismin belirsiz artikeli de ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi üç durumda ein aynı kalmakta takı almamakdadır.

İngilizce’den bildiğimiz a/an yerine Almanca’da ein kullanılır. Ein’in Negatif şekli kein (değil=not a, not (any), no) biçimindedir. Kein çoğulda sadece olumsuz olarak kullanılabilir. Akkusativ halde –e alır, keine.
...........Maskulin..........Neutral...............Feminin...........Plural


Nominativ..ein...............ein..................eine...............keine/meine

Akkusativ...einen.......eine................ine.............keine/meine

Zum Beispiel / Örneğin: Eine Frau kauft keinen Computer.ein-Wörter / ein-kelimeleri

Ein ve kein ein-kelimeleridir. İyelik zamirleri (Possesivpronomen) de ein-kelimesidir ve tıpkı belirsiz artikel ein ve kein gibi kelimelerdir ve aynı takıları alırlar.

Örneğin, mein (benim)


...................Maskulin..........Neutral...............Feminin...........Plural
Nominativ.........(k)ein...........mein................(k) ein.................mein..

...................(k)eine............meine................kein.......................meine...

Akkusativ(k) einen............(k) ein.............(k) eine............keine
.................meinen.........mein.............meine..............meine..


Diğer iyelik zamirleri için aynı kurallar geçerlidir: dein (senin=your), sein (onun=his / its), ihr (onun=her), unser (bizim=our), euer (sizin=your, çoğul), ihr (onların=their), Ihr (sizin (tekil-çoğul nazikçe)=your).

Tüm iyelik zamirleri ein-kelimesidir ve bundan dolayı ein-kelimesi takısı alırlar.

SEIN kelimesinin iyelik zamiri olarak maskulinler için (der-artikelli kelimeler) "onun" ve neutrumlar için (das-artikelli kelimeler) "onun" anlamına geldiğini, ihr’in de femininler için (die-artikelli kelimeler) "onun" ve ayrıca 2. çoğul zamirin iyelik hali olan "onların" anlamına geldiğini unutmayınız !!!!!???????
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
9. Alle Fälle- Tüm Haller
NOMINATIV, AKKUSATIV, DATIV, GENITIV


.................Maskulin........Neutrum.........Feminin............Plural
Nominativ......der...............das...............die.................die
Akkusativ......den..............das...............die.................die
Dativ...........dem..............dem..............der..............den +-n
Genitiv........des..............des.................der...............derDie Frau kauft den Computer.
Die Frau kauft dem Kind den Computer.

der-Wörter:
Maskulin............Neutrum...........Feminin............Plural
dieser................dieses...............diese.............diese
jedes...............jeder...............jede.................jede
welches...........welcher...............jede............welche


Akkusativ
diesen
jeden
welchen


dieses
jedes
welches


diese
jede
welche


diese
jede
welche

Dativ


diesem
jedem
welchem


diesem
jedem
welchem


dieser
jeder
welcher


diesen
jeden
welchen +-n

Genitiv


dieses
jedes
welches


dieses
jedes
welches


dieser
jeder
welcher


dieser
jeder
welcher

Diese Frau kauft diesen Computer.
Diese Frau kauft diesem Kind diesen Computer.


 

Suskun

V.I.P
V.I.P
10. Präsens von „sein“- sein’in Şimdiki Zaman çekimi

ich bin

wir sind
du bist

ihr seid
er/es/sie ist

sie sind
Sie sind - Siz (formal)"sein" fiilini çekerek yerleştiriniz.

Die Studentin / sie


aus Kanada.

Der Student / er


aus den USA.

Meine Freunde / sie


aus der Schweiz.

Thomas und Irene / sie


aus Österreich.

Amanda und ich / wir


aus Mexiko.

Herr und Frau Müller / sie


aus Deutschland.

Das Kind / es


aus China.11. Präsens – Şimdiki Zaman

Almanca’da fiilin mastar hali -en, nadiren de -n; taılarından oluşmaktadır: lernen, spielen, tun. Şimdiki zamanın tüm şekillerinde takı vardır. Fiil kökü değişmez, ancak çekim eki değişir:

Singular:


Plural:

ich lerne


wir lernen

du lernst


ihr lernt

er/es/sie lernt


sie lernen

Sie lernenÇoğul 1. ve 3. şahıs çekimi daima fiilin mastar haline eşittir; wir lernen, sie lernen-wir tun, sie tun, Sie tun.Eğer fiil kökü d ( "finden" gibi) veya t ( "arbeiten" gibi), veya gn ("regnen" gibi) ile biterse, o zaman çekim eklerin st ve t’den önce kaynaştırma e takısı gelir.

Singular:


Plural:

ich finde


wir finden

du findest


ihr findet

er/es/sie findet


sie finden

Sie findenSingular:


Plural:

ich arbeite


wir arbeiten

du arbeitest


ihr arbeitet

er/es/sie arbeitet


sie arbeiten

Sie arbeiten

Eğer kök s, z, veya ss o zaman 2. tekil şahısda st olmaz ve t :

Singular:


Plural:

ich heisse


wir heissen

du heisst


ihr heisst

er/es/sie heisst


sie heissen

Sie heissen

12. Perfekt

'haben' ve 'sein' fiillerinden birir ve esas fiilin üçüncü halinden yapılan bir geçmiş zamandır.

Ich habe gespielt.
Du hast getanzt.
Sie hat gekauft.


Wir haben gespielt.
Ihr habt gespielt.
Sie haben gespielt.

Sie haben gespielt.

Hareketli fiillerde : “sein”

Ich bin gegangen.
Du bist gefahren.
Sie ist geblieben.


Wir sind gewachsen.
Ihr seid gefahren.
Sie sind gegangen.

Sie sind geblieben.Düzenli ve zayıf fiillerde fiilin üçüncü hali: ge- kök -t örnek: gespielt; getanzt, gemacht; gekauft

-ieren ile biten fiillerin köküne –t eklenerek yapılır: örnek: diskutieren> diskutiert;studieren --> studiert

Ich habe Deutsch studiert. Wir haben lang diskutiert.

Kuvvetli fiillerde fiilin üçüncü hali şu şekildedir: ge - kök -en örnek: gefahren; gekommen

"en" takısı mastar haliyle aynı olduğundan, mastarın başına sadece ge- eklemeniz yeterlidir.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
13. Modalverben – Tarz Fiiller

Modal fiiller esas fiilin anlamında değişiklik yapar. Onlar, yetenek (können-ability), zorunluluk (müssen-necessity), izin (dürfen-permission), hoşa gitme (mögen-liking / fondness), istek (wollen-desire), dıştan gelen zorunluluk (sollen-obligation) durumlarını ifade etmeye yarar. Şimdiki zamanda modal fiiller:
können
müssen
wollen

ich


kann

ich


muss

ich


will

du


kannst

du


musst

du


willst

er/es/sie


kann

er/es/sie


muss

er/es/sie


will
wir


können

wir


müssen

wir


wollen

ihr


könnt

ihr


müsst

ihr


wollt

sie/Sie


können

sie/Sie


müssen

sie/Sie


wollen


dürfen
sollen
mögen

ich


darf

ich


soll

ich


mag

du


darfst

du


sollst

du


magst

er/es/sie


darf

er/es/sie


soll

er/es/sie


soll
wir


dürfen

wir


sollen

wir


mögen

ihr


dürft

ihr


sollt

ihr


mögt

sie/Sie


dürfen

sie/Sie


sollen

sie/Sie


mögen

En önemli kurallar şunlardır: Sadece sollen’in kökü çekimde değişmez.

1. Cümlede modal fiil bulunduğunda esas fiil mastar olarak en sonda bulunur.

Er muss Klavier spielen. Ich will eine Weltreise machen. Du sollst nach Hause fahren.

Können modal fiili bir istisnadır ve dille ilgili kullanıldığında esas fiil olmadan kullanılabilir.
Ich kann Deutsch. Sie kann Englisch. -- 'sprechen' fiili modalın içinde gizlidir.

2. Modalları kökü "sollen" hariç tüm tekillerde değişir.
Ich will Klavier spielen. Ich darf Kaffee trinken.

3. Modallar 1. ve.3. tekil (ich- ve er/es/sie) şahıslarında takı almazlar.
Ich will Gitarre lernen. Er kann Spanisch. Sie soll Japanisch lernen.

mögen - möchten

"Mögen" birini veya birşeyi sevdiğini ifade etmek için kullanılır.

"Möchten" birşeyi istediğini nazikçe ifade etmek için kullanılır. (Ich will’den haha nazik bir ifade.)
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
14. Adjektivendungen nach der-Wörter– Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları
Maskulin


Neutral


Feminin


Plural

Nominativ


alte


alte


alte


alten

Akkusativ


alten


alte


alte


alten

Dativ


alten


alten


alten


alten

Genitiv


alten


alten


alten


alten

Die alte Frau kauft den alten Computer.
Die alte Frau schenkt dem kleinen Kind den alten Computer.
Der alte Computer der alten Frau ist kaputt...

Ein-kelimelerinden sonra sıfat takıları
Maskulin


Neutral


Feminin


Plural

Nominativ


alter


altes


alte


alten

Akkusativ


alten


altes


alte


alten

Dativ


alten


alten


alten


alten

Genitiv


alten


alten


alten


alten

Eine alte Frau kauft einen alten Computer...

der- veya ein-kelimesini takip etmeyen kelimeler der-kelimelerinin takılarını alırlar (istisna: Tekil Genitiv Maskulin ve Neutrum).
Maskulin


Neutral


Feminin


Plural

Nominativ


guter


gutes


gute


gute

Akkusativ


guten


gutes


gute


gute

Dativ


gutem


gutem


guter


guten

Genitiv


guten


guten


guter


guter

Guter Wein und gutes Bier sind sehr teuer...15. Wie verneint man mit „nicht“ – „nicht“ ile nasıl olumsuzluk yapılır

Almanlar evet / hayır sorularına cevap vermek için nein kullanırlar. Almanlar birşeyin öyle olmadığına cevap vermek için nicht kullanırlar. Nicht’in cümledeki konumu farklılık gösterir.

1. Bir yerden önce nicht, orada olmadığını vurgular.1. Nein, ich bin nicht aus Augsburg.


- Hayır, ben Augsburg’dan değilim.

2. Nein, Peter ist nicht im Büro.


- Hayır, Peter büroda değil.

3. Nein, Susi ist nicht hier.


- Hayır, Susi burada değil.

4. Nein, wir fliegen nicht nach Hawaii.


- Hayır, biz Havai’ye uçmuyoruz.2. Olumsuzlanmak istenen özel kelimelerden önce nicht:

Das Bier ist nicht gut.


- Bira iyi değil.

Ich heiße nicht Martin!


- Benim adım Martin değil.

Das Wetter ist nicht schön!


- Hava güzel değil.

Der Pullover ist nicht rot.


- Kazak kırmızı değil.16. Wörterstellung - Kelime dizilişi


Basit Cümle:

Almanca’da yüklem daima 2. sıradadır.

* Wir gehen ins Kino. Heute gehen wir ins Kino.

Not edin: 'ja', 'nein', 'und', 'aber', 'oder', 'denn' ve 'sondern' cümlenin elemanı sayılmaz ve bu nedenle yer tutmazlar, cümle dizilişini etkilemezler.

* Ja, wir gehen oft ins Kino. Aber heute gehen wir in die Disco.

Sorularda:

Evet (ja) veya hayır (nein ile yanıtlanabilecek sorular fiil (yüklem) ile başlar:

* Geht ihr oft ins Kino? Bist du Amerikanerin? Regnet es heute?

Bir bilgi içeren ve evet-hayır ile yanıtlanamayan sorular Interrogativ (wann, warum, was, wer, wie, wieviel, wie viele, wo, woher, wohin) soru kelimelerinden biriyle başlar ve bundan sonra hemen fiil gelir:

* Warum geht ihr gern ins Kino? Wo ist die Disco? Wo regnet es oft?

Zaman ve Yer - Zeit und Ort

Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir:

* Ich arbeite heute im Supermarkt. Sie geht morgen in die Kneipe.
 
Top