• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel söz"
    konulu yarışma başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Artık kazanılan ÇTL miktarları istenildiğinde TL ile değiştirilebiliyor. Konu ile ilgili detaylara BURADAN ulaşabilirsiniz.

Alkali Metallerin Özellikleri

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Alkali Metallerin Özellikleri

Alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar; bu nedenle kuvvetli indirgendirler.
Birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.
Metalik özellikleri gereği parlaktırlar; fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar.
Aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar; Li, Na ve K tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel, alevi sırasıyla kırmızı, sarı ve menekşe renge boyar.
Isı ve elektriği çok iyi iletirler.
Bulundukları periyotta iyonlaşma enerjileri en küçük, atom ve iyon çapları ise en büyük olan elementlerdir.
Diğer metallerin aksine, yoğunlukları ve erime noktaları oldukça düşüktür. Lityum, sodyum ve potasyum yoğunlukları ilginç bir şekilde sudan daha küçüktür. Sezyumun erime noktası o kadar düşüktür ki,sıcak günlerde sıvı halde bulunabilir.
Alkali metaller su ile reaksiyona girip, hidrojen gazı verirler.

Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir.Reaksiyonun şiddeti yukarıdan aşağı inildikçe artar.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Alkali Metallerin Özellikleri (IA Grubu)


Periyodik cetvelin IA grubunda bulunan lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve fransiyum elementleri alkali metaller olarak bilinir.

IA grubunda yer alan hidrojen bir alkali metal değildir. Hidrojen bir ametal olup bazı özellikleri ile alkali metallere, bazı özellikleri ile de halojenlere benzer. Ancak elektron dizilişinin alkali metallere benzemesi nedeniyle IA grubu içinde gösterilir.

Alkali metallerin bazı özellikleri şunlardır:


Yoğunlukları düşüktür. Bu nedenle IA ve IIA grubu elementlerine hafif metaller de denir.

Çoğu bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır.

Metaldirler (Hidrojen hariç). Metallerin tüm özelliklerini gösterirler. Yani, ısı ve elektriği iyi iletir, tel ve levha haline getirilebilirler.

Elektron dizilişleri s1 ile biten bu elementler, kendilerine en yakın soy gazdan bir fazla elektrona sahiptir. Bileşik oluştururken bu bir elektronlarını kolaylıkla vererek +1 yüklü iyon haline geçerler.

Aktif metallerdir. Bu yüzden doğada bileşikleri halinde bulunurlar. Aktiflikleri (elektron verme eğilimleri) grup içinde yukarıdan aşağıya doğru artar. Su ve hava ile kolaylıkla tepkimeye girerler.

Halojenleri tuzları oluşturur.

Bunzen beki alevini karakteristik renklere boyarlar. Alevde; lityum kırmızı, sodyum parlak sarı, potasyum menekşe, rubidyum kırmızı, sezyum mavi renk oluşturur. Alev rengi, her alkali metal için karakteristiktir.
 
Top