• Merhaba Ziyaretçi.
    "Güzel Söz " konulu yarışma için oylama başladı. Sizleri de beğendiğiniz sözleri oylamaya davet ediyoruz. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz.

Akdeniz Yağış Rejimi ve Bölgeleri

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Akdeniz Yağış Rejimi ve Bölgeleri
xdLv9So.jpg

30-40 derece enlemleri arasında ve kıtaların batı kenarlarında kışlan yağışlı ve yazlan kurak bir yağış rejimi gelişmiştir. Bu yağış rejimi, rüzgar ' kuşaklarının yıllık kayma hareketi sonucu bölgenin yazın subtropikal yüksek basınç alanlannuı, kışın batı rüzgarlan-siklonlar kuşağının etkisinde kalmasının sonucudur. Bu bölgede özellikle yaz kuraklığı tipiktir. Kış yağıştan, yaz kuraklığı Ölçüsünde kesinlik göstermez ve yerel koşullara göre değişir, örneğin, bu rejimin en iyi geliştiği bölge olan Akdeniz havzası batısında, Okyanus ve Batı rüzgarları etkisiyle, yağışlar güzün farklılık gösterdiği halde, Orta ve Doğu Akdeniz’de kışın fazladır. Onun için güzün yağış fazlalığı gösteren birinci tipe Akdeniz’in Okyanus tipi, kış fazlalığı gösteren diğer tipe Karasal tip denir. Akdeniz’in doğusuna kara içlerine gittikçe kış yağıştan azalarak, en çok yağış ilkbahara, hatta yaza kayar. Bu rejime değişmiş veya gecikmiş Akdeniz rejimi adı verilmektedir. Buralarda yağış miktarında da hissedilir bir azalma mevcuttur. Bu olayın nedeni, denizden kıtaların batısına, batı rüzgarları halinde veya gezici alçak basınçlara bağlı olarak gelen nemli hava kütlelerinin doğuya doğru yağış bırakarak ilerlerken kuraklaşma] an dır. Kışın kıtaların doğu bölümlerinin karasal antisiklonlardan doğan, karasal kurak ve soğuk hava kütlelerinin daha çok etkisi altında kalmasının da bu yağış azalmasında payı vardır.
AVPeGQt.jpg

Anadolu, Doğu Akdeniz’de bulunduğu için, aslında Akdeniz yağış rejiminin karasal tipi alanındadır. Ancak, Anadolu’nun özel durumu ve yerşekilleri çeşitli alt tiplerin doğmasına neden olmuştur. Kışlan yağışlı yazlan kurak tipi karasal Akdeniz rejimi Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülür. İlkbahar yağışlannm egemen olduğu gecikmiş Akdeniz rejimi İç Anadolu’da etkindir. Burada hafif bir güz yağışı fazlalığı dikkati çeker Doğu Anadolu’da görülen bahar sonu yaz başı yağış çokluğu ise, gecikmiş Akdeniz tipi ile yaz yağıştan gösteren Orta Enlem karasal rejimi arasında geçişi belirler. Karadeniz kıyı dağlarının kuzey etekleri kışın gezici alçak basınçlardan,
yazın kuzey rüzgarlarından yerşekli yağmurlan aldığı için bütün yıl yağışlıdır Burası hafif Güz fazlalığı ile Orta-Batı Avrupa'nın yani orta enlemlerin denizel yağış rejimine benzerlik gösterir. Marmara Bölgesi, kışlan yağışlı Akdeniz rejimi ile her mevsimi yağışlı Karadeniz rejimi arasında bir geçişi belirler.

Akdeniz yağış rejimi genel olarak, kıtaların batı kıyılarında gelişmiştir. Kıta içlerine doğru zayıflar ve kıtaların doğusunda, mevsim rüzgarları etkisiyle tümden kaybolur. Akdeniz, Atlas Okyanusu etkisinin kıtanın çok içerilerine kadar sokulmasına olanak verdiği ve kendisi bu rejimin oluşumunda önemli rol oynadığı için, kış yağmurlan rejimi en tipik şekliyle ve en geniş alanıyla Akdeniz çevresinde gelişmiştir. Ona karşılık, 30-40 enlemleri ansında kıyıya dik dağların bulunduğu batı kıyılarda gelişmiş olan kış yağmurlan recimi kara içlerine doğru uzanamaz, dar bir kıyı şeridinde sınırlı kalır. Kaliforniya, Şiii güneyi, Kap, Güney Avustralya’da bu yağış rejiminin görüldüğü yerlerde durum böyledir.
Oğuz EROL


akdeniz iklimi nasıl dağılmıştır
akdeniz ikliminde yağış rejimi nasıldır
akdeniz yağış rejimi
akdeniz iklimi yağış dağılışı
akdeniz iklimi nerelerde görülür
akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerin yağış rejimi nedir
yağış rejimi dağılışı, yağış dağılışı​
 
Top