Agâh Sırrı Levend Kimdir? Biyografisi

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Agâh Sırrı Levend, 1894’te Rodos’ta doğdu; ilköğrenimini Edirne’de yaptı; İstanbul’da başladığı ortaöğrenimini Konya’da tamamladı. Lise öğrencisiyken dergi ve gazetelerde yazmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İstanbul Darülfünunu Edebiyat Şubesindeki eğitimini bırakıp askere gitti. Askerlik dönüşü
Agah-Sirri-Levend.jpg
okulunu bitirdi (1919), öğretmen oldu; bu sırada ulusal direniş de başlamıştı; halkı bilgilendirmek için yoğun çaba harcadı; işgal altındaki İstanbul’da, “İstiklal” adıyla bir okul açtı.

Öğretmenlik, halkevlerinde başkanlık yaptı; ders kitaplarının yanı sıra başka yapıtlar yayımladı; dergi ve gazetelere sürekli yazdı; milletvekili oldu; İnönü Ansiklopedisinde ve Türk Dil Kurumu’nda etkin görevler aldı. Üretken bir aydınlanmacı olan Agâh Sırrı, arkasında birçok yapıt bırakarak 1978’de yaşamını yitirdi.

Basılmış 30’a yakın yapıtından kimisi şunlardır:
Acılar (roman 1928),
Edebiyat Tarihi Dersleri: Tanzimata Kadar(1931),
Edebiyat Tarihi Dersleri: Tanzimat Edebiyatı (1934),
Edebiyat Tarihi Dersleri: Servetifünun Edebiyatı(1938),
Maarifimiz ve Milli Terbiyemiz (1940),
Gazavat-nameler ve Mihaloğlu Gazavat-namesi (1956),
Arap, Fars ve Türk Edebiyatında Leyla ve Mecnun Hikâyesi (1959),
Tarih Boyunca Türk Dili (1961),
Hüseyin Rahmi Gürpınar(1964),
Şemsettin Sami (1969),
Ali Şir Nevai (dört cilt, 1965-1968),
Dil Üstüne (1973),
Türk Edebiyatı Tarihi I (1973).
 
Top