Abdullah Biraderler - Fotoğraf Sanatçısı

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Abdullah Biraderler - Abdullah Biraderler Kimdir? - Fotoğraf Sanatçısı

Abdullah Biraderler fotoğraf sanatının Türkiye'deki öncüleridir. Kevork (1839-1918), Vichen (ölümü 1902) ve Hovsep adlarındaki, Ermeni asıllı bu üç kardeşten en tanınmışı Kevork Abdullah'tır. Bir kimyacının İstanbul'daki Tünel semtinde açtığı fotoğraf stüdyosunda asistanlık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenen Kevork Abdullah, 1858'de stüdyoyu devralarak kar*deşi Vichen ile birlikte çalışmaya başladı. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nda Fran*sızca bir kültür dili olarak benimsendiği için, stüdyonun kapısında Fransızca Abdullah Freres yazardı. Kevork ve Vichen kardeşler bilgilerini artırmak için iki kez Paris'e gittiler. İki kardeş önce Abdülaziz'in, sonra II. Abdülhamid'in saray fotoğrafçılığına atandı. Abdullah Biraderler'in 1867'de, 2. Paris Uluslararası Fuarı'na yolladıkları fotoğraflar ilgiyle karşılandı ve iki İstanbul manzarası mansiyon kazandı. 1886'da Mısır hıdivinin çağrısı üzerine Kahire'ye giden Kevork Abdullah dokuz yıl orada kaldı. İstanbul'a döndükten sonra işleri giderek bozuldu; saray fotoğrafçılığına Febüs Efendi'nin atanmasından sonra da fotoğraf stüdyosunu sattı. Abdullah Biraderler 40 yıl boyunca İstanbul'daki insan tiplerini ve manzaraları saptayan fotoğraflar çekmişler, çeşitli siyasal ve toplumsal olayları, tarihsel ve kültürel değerleri, yapıları gösteren albümler hazırlamışlardır. Ayrıca, zamanın İngiltere kralı, Alman imparatoru, Avusturya-Macaristan imparatoru gibi devlet adamları ile birçok tanınmış kişinin fotoğraflarını çekerek günümüze aktarmışlardır.

 
Top