Abdülkadir Meragi Kimdir? Hayatı

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Abdülkadir Meragi Kimdir? Hayatı

Abdülkadir Meragi (1360, Meraga - 1435, Herat), Türk besteci ve müzik bilginidir.
İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden olan Abdülkadir Meragi (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında yaşamış, R. Uslu'nun tespit ettiği gibi oğlu Abdülaziz'i ithaf ettiği Makasıd adlı eseriyle birlikte II. Murat'ın sarayına göndermiştir, yüzlerce müzik eseri bestelemiştir. Müzik eserleri beş asrı aşkın zamanı aşarak, XVII. yüzyıla kadar meşkle, ondan sonra yazılı kültürle birlikte günümüze ulaşmıştır. Halen TRT repertuvarında Abdülkadir Meragi'ye ait olarak kayıtlı 25 eser mevcuttur. Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi'nde verdiği sayı ise 29'dur. Abdülkadir Meragi'ye ait olduğu kabul edilen günümüze ulaşmış eserlerin pek çoğu şaheser olarak değerlendirilebilecek eserlerdir. Bunlar arasında özellikle Mahur Kâr, Nihavend-i Kebir Kâr, Rast Kâr-ı Muhteşem, Rast Kâr-ı Haydarname, Segah Kâr-ı Şeş-Âvâz yüksek sanat değeri taşımaktadır. En fazla tanınan eseri ise "Âmed nesîm-i subh-dem" söyleriyle başlayan Rast makamındaki nakış bestesidir. Kitapları zamanın müzik teorisiyle ilgilidir.

Kitapları
  • Câmi ül-Elhân (Nağmeler Derlemesi-1405)
  • Mekâsıd ül-Elhan (Nağmelerin Maksadı-1421)
  • Kenz ül-Elhan (Nağmeler Hazinesi)
  • Şerh ül Edvâr (Musiki Makamları Şerhi)
  • Kitab ül-Edvâr (Makamlar Kitabı)
 
Top