A/An & The

yesim434

Hırçın Karadeniz Kızı Biricik Yeşim
AdminE
Bu Ayın Lideri

A/An & The, karşılaştığımız neredeyse her cümlede karşımıza çıkması sebebiyle İngilizcedeki en yaygın kelimelerdendir. Bu yüzden İngilizcedeki en temel yapılardır​


A/An Nedir?

A/An & The, Türkçede bulunmayan fakat Almanca ve İngilizce gibi dillerde bulunan tanımlık ya da tanım edatı (articles) dediğimiz yapılardır. Sıfat gibi isimlerin önüne gelirler. Biz bunları belirli ve belirsiz olarak ikiye ayıracağız. A/An bu durumda belirsiz tanım edatı (indefinite article) olacaktır. Yani A/An başına geldiği ismin “herhangi bir …” olduğu anlamını verecek. Fakat biz çevirirken “bir” olarak çevireceğiz.

The Nedir?

The ise tanım edatları arasında belirli tanım edatı (definite article) olarak anılır. Sıklıkla gördüğümüz The, bize önüne geldiğin ismin bilinen, belirli, bağlamdaki taraflarca farkında olunan bir isim olduğu anlamını verecektir.

A/An & The Farkı

Bahsettiğimiz gibi A/An kullanırken “herhangi bir …” anlamı verirken, The kullandığımızda “belirli bir …” anlamı veriyorduk. Örneğin şöyle bir durum hayal edelim:

Bir arkadaşınızla Cat’s Cradle kitabı üzerine konuştunuz ve o da bu hafta sonu kitabı okuyacağını söyledi. Pazartesi günü karşılaştınız ve ona sordunuz:
 • “Did you read the book at the weekend?” (Haftasonu o kitabı okudun mu?)
Arkadaşınız bu durumda daha önce bahsettiğiniz ve iki taraf olarak bildiğiniz bir kitap olduğu için Cat’s Cradle’dan bahsettiğinizi anlayacak, okuyup okumadığını ve varsa görüşlerini belirtecektir.

Fakat burada The yerine A/An kullanırsanız anlam değişecektir:
 • “Did you read a book at the weekend?” (Haftasonu bir kitap okudun mu?)
Bu durumda, belirsizlik anlamı veren A/An’i kullandığınız için arkadaşınız “herhangi bir kitap” okuyup okumadığını sorduğunuzu düşünerek Cat’s Cradle’ı aklından bile geçirmeyecek, hafta sonu okuduğu herhangi bir kitaptan bahsedecektir. İşte A/An & The bu yüzden önemli!

A/An Kullanımı

Belirsiz isimlerden bahsederken kullandığımız A/An, iki ayrı kelime olsa da anlam bakımından aynıdır. Ses uyumu ve akıcılığı gözetilerek iki ayrı kelimeye ayrılmıştır. Burada iki temel kuralımız var:

Eğer isim sessiz bir harfle başlıyorsa başına “a” ekleriz.

Örnek:

 • A book (bir kitap)
 • A car (bir araba)
 • A phone (bir telefon)
 • A pen (bir kalem)
 • A banana (bir muz)
Eğer isim sesli harfle başlıyorsa başına “an” ekleriz.

Örnek:

 • An apple (bir elma)
 • An eraser (bir silgi)
 • An egg (bir yumurta)
 • An apology (bir özür)
 • An asteroid (bir asteroit)
Dikkat! Eğer kelime sesli harfle başlıyor fakat telaffuz ederken sesli bir bir harfle başlatıyorsak bu durumda “an” değil “a” gelmesi gerekir. Yani öncelikle telaffuza bakıyoruz

Örnek:
 • A unit (bir ünite)
 • A European country (bir Avrupa ülkesi)
 • A university (bir üniversite)
 • An hour (bir saat)
Son örneğimizde ise tam tersi bir durum var. “Hour” kelimesini okurken başındaki “h” sesini sesletmediğimiz için sesli bir harfle başlamış oldu, bu yüzden “an” kullandık.

Not:

 • İngilizcede “milk, honey, water, weather, money vb.” gibi sayılamayan kabul ettiğimiz isimler vardır. Bunlarla birlikte ne A/An ne de çoğul eki olan “-s” kullanabiliriz.
 • A/An’i sadece sayılabilir tekil isimler ile kullanırız. Dolayısıyla çoğul isimlerin başına getirmek yanlış olacaktır.
 
Top