5. Sınıf - Din Kültürü - İbadet Konulu Test

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
1) Allahın rızasını kazanmak için yapılan her türlü iş ve davranışlara ………………… denir. Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir?
A) Haram
B) Temizlik ,
C) İnanç
D) İbadet

2) İbadetlerin yapılış amacıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Verilen nimetlere teşekkür etmek için
B) Kulluk borcumuzu ödemek için
C) Başkalarına gösteriş yapmak için
D) Allahın hoşnutluğunu kazanmak için

3) Şura ile Zeynep ibadet hakkında şöyle konuşuyorlardı;
Şura :
Kesin olarak yapılması gereken davranışlardır.
Zeynep: Peygamberimizin söz ve davranışlarıdır.
Sizce Şura ve Zeynep hangi kavramlardan bahsetmektedir?
A) Farz-Sünne
B) Sünnet- Müfsit
C) Sünnet -Vacip
D) Farz -Vacip

4) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir ibadete örnek verilmiştir?
A) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
B) Dişleri fırçalamak
C) Beş vakit namazın sünnetleri
D) Kurban kesmek

5) İbadetlerin bir çok özellikleri ve faydaları bulunmaktadır. Örneğin oruç bizi sağlıklı kılarken, zekat ve sadaka insanlar arasında sevgi saygı bağlarını güçlendirir. Namaz insanları temizliğe alıştırırken hac ibadetiyle insanlar aynı giysileri giyerek Allahın önünde eşit olduklarının bilincine varır. Yukarıda ibadetlerle ilgili genel olarak neden bahsedilmektedir?
A) İbadet sayesinde kulluk borcumuzu öderiz.
B) İbadetlerle şükrümüzü göstermiş oluruz
C) İbadetler davranışlarımızı güzelleştirir
D) ibadetler bizi özgür kılar

6) Öğretmen sınıfa “Dua ibadetin özüdür” hadisini söyledi. Öğrencilere “bu sözde asıl anlatılmak istenen nedir” diye sordu öğrencilerden hanginin verdiği cevap yanlış olabilir ?
A) Edanur:Tüm ibadetler aslında dua niteliği taşır
B) Hatice: Duayla insan Allah’la iletişim kurar
C) İsmail: İbadetlerin kabulü için dua önemlidir
D) Yusuf:Sadece dua ederek sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz

7) Caminin bölümleri ile ilgili hangi seçenekte yanış bir bilgi vardır?
A) Minarede ezan okunur
B) Şadırvanda abdest alınır
C) Mihrapta imam cemaati bilgilendirir
D) Mahfel müezzinler için ayrılan bölümlerdir

8) Aşağıdakilerden hangisi caminin özellikleri arasında sayılamaz?
A) Camiler birlik ve beraberliğin sembolüdür
B) Topumsa barışa katkıda bulunur
C) Camilerde sadece ibadet edilir
D) insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendirir

9) İnsanlar daha çok ne zaman dua ederler?
A) İyilikle karşılaştıklarında
B) Sıkıntılı anları ve ihtiyaçları olduğunda
C) Yardım ettiklerinde
D) Allah bir nimet ettiklerinde

10) İslam dininde her güzel iş ve davranış yani …………… ibadet sayılır?Boşluğa ne gelmelidir?
A) Farz
B) Salih amel
C) Vacip
D) Sünnet

11) Duanın nasıl yapılması konusunda yanlış bir bilgi vardır?
A) Dua yalvara yakara yapılmalıdır
B) Dua gizlice yapılmalıdır.
C) Duada samimiyet(içtenlik) önemidir
D) Dua bağıra-çağıra yapılmalıdır

12) Müslümanların toplandığı ve ibadet ettikleri yerlere……………….denir. Bunların minaresiz ve küçük olanlarına mescit denir. İslam dininde yapılan ilk mescit ………………………….. dir.. Boşluklar doğru olarak nasıl doldurulur?
A) Cami- Mescid-i haram
B) Cami- Küba mescidi
C) Mescit- Selimiye
D) Mescit- Sultan ahmet

13) Aşağıdakilerden hangisi Salih amel olan davranışlara örnek olamaz?
A) Anne-babaya saygılı davranmak
B) İnsanlarla iyi geçinmek
C) Allahın yapmamamızı istedikleri
D) Kimsesizleri gözetmek

14) Başlıca ibadetlerimiz neyin şartlarındandır?
A) Abdestin
B) İmanın
C) İslamın
D) Namazın

15) Boşlukları doldurarak tamamlayınız?

Yüce Allah’ın yapılmasını istediği farz kadar kesin olmayan iş ve davranışlara……………… denir.
Camilerde cemaatle namaz kıldıran kişiye ………. Ezan okuyan kişiye ………….. denir.
Peygamberimiz bir hadisinde “…………. İbadetin özüdür” buyurmuştur
İslam dininde ibadetleri boşa çıkaran davranışlara …………… denir.

16) Aşağıdaki, ünitemizde geçen bazı kavramlar düzensiz olarak yazılmıştır. Bunları belirleyiniz?
ARZFMİACMAZANKETAZ
İPCAVÇUORNESTÜNSİTFÜM
17) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.
(…) Temiz insan sözü güzel ahlaklı insanlar için kullanılır.
(…) Dua sayesinde rabbimize bağlılığımızı aczi yetimizi(acizliğimizi) bildiririz.
(…) Kurban kesmek vitir namazı kılmak farz olan ibadetlerdendir.
(…) Rabbena duaları namazların sonunda selam vermeden önce okunur.
(…) Camilerde Cuma ve bayram namazlarından önce hutbe okunan yere minber denir.

18) Aşağıda karışık kelimeler halinde verilen ayet ve hadisleri örnekte olduğu gibi anlamlı hale getirin?

Örnek: (özüdür-dua-ibadet) Dua ibadetin özüdür.

( ancak- bulur-kalpler -Allah’ı anmakla- huzur -Bilsinler ki)……………………

(direğidir-dinin- namaz):…………………………………………………………

(karşılık-bana-edin,-vereyim-duA):……………………………………………….

(ne mutlu!-iyi işler-iman-yapanlara-edip):………………………………………...

19) Rabbena dualarını anlamıyla beraber yazınız?
 
Top