İş Haberleri 3-5 Bin TL Maaşla Adalet Bakanlığı KPSS'siz ve 70 KPSS ile Kamu Personeli Alımı Yapıyor

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Adalet Bakanlığı 2 kadroya en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS 'siz ve 70 KPSS ile kamu personeli alımı yapıyor. 3-5 bin TL maaşla yapılan personel alımında başvuru şartları ve başvuru detayları şu şekilde:

Adalet Bakanlığı KPSS 'siz ve 70 KPSS ile personel alımı.

Adalet Bakanlığı en az ilkokul mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartsız ve 70 KPSS puanı ile yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.


70 KPSS İLE MÜHENDİS ALIMI

Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan şartı ile farklı branşlara mühendis alımı yapacağını duyurdu. 29 Mühendis alımı için yayınlanan ilanda branş dağılımı şu şekilde;

UNVAN ADET
HARİTA MÜHENDİSİ 1
İNŞAAT MÜHENDİSİ 8
MAKİNE MÜHENDİSİ 8
ELEKTRİK-ELEKTRONİK M. 5
ELEKTRİK MÜHENDİSİ 3
ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 2
JEOLOJİ MÜHENDİSİ 1
ÇEVRE MÜHENDİSİ 1
TOPLAM 29

Başvuru genel şartları:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.
Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:
 • Başvuru Formu.
 • Öğrenim belgesi.
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Güvenlik Soruşturması Formu.
 • Fotoğraflı özgeçmiş.
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 • Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair beyan.
 • Başvurular , Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen yapılacak. Diğer illerden başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihinde Bakanlığa ulaşacak şekilde evrakları posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.


EN AZ İLKOKUL MEZUNU TERCÜMAN ALIMI

Adalet Bakanlığı İtanbul Adliyesine KPSS 'siz personel alımı yapıyor. İlan başvuru şartları şu şekilde;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • En az ilkokul mezunu olması,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • 31/10/2001 tarihi ve öncesi doğumlular
 • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 • Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
 • Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
 • Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması.
HANGİ DİLLER İÇİN TERCÜMAN ALIMI YAPILACAK?
 • Afganca,
 • Almanca,
 • Arapça,
 • Arnavutça,
 • Azerice,
 • Boşnakça,
 • Bulgarca,
 • Burma (Myanmar Urdu),
 • Çeçence,
 • Danca,
 • Ermenice,
 • Dari Dili,
 • Estonca İşaret Dili,
 • Farsça,
 • Fince,
 • Flemenkçe,
 • Fransızca,
 • Gürcüce,
 • Hırvatça,
 • Hintçe,
 • Hollandaca,
 • İbranice,
 • İngilizce,
 • İspanyolca,
 • İsveççe,
 • İşaret Dili,
 • İtalyanca,
 • Japonca,
 • Kanada Dili,
 • Karadağca,
 • Kazakça,
 • Kırgızca,
 • Korece,
 • Kürtçe (Farklı Lehçeleriyle),
 • Leh dili,
 • Makedonca,
 • Malayca,
 • Moğolca,
 • Moldovca,
 • Nijerya Dili,
 • Norveçce,
 • Osmanlıca,
 • Özbekçe,
 • Portekizce,
 • Romence, R
 • uanda Dili,
 • Rumca,
 • Rusça,
 • Sırpça,
 • Soranice,
 • Tanzanya Dili,
 • Tacikçe,
 • Türki Cumhuriyetleri Dilleri,
 • Türkmence,
 • Ukraynaca,
 • Urbanca (Yurba),
 • Urduca,
 • Uygurca,
 • Yunanca ve diğer tüm diller.
Başvurular 1 Ekim 2019 günü başlayacak. 31 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak.
 • Başvuru Formu,
 • T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
 • Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 • Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, ( Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır ) böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
 • Listeye kabul şartları başlıklı bölümün 6 ncı maddesinde belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge,gerekir.
Başvurular İstanbul Adalet Sarayı içerisinde bulunan 2. KAT, A-1 BLOK 225 NOLU TERCÜMAN MASASI adresine yapılacak.

Başka şehirden başvuru yapmak isteyen adayların adliyelere giderek müracaatını yapması gerekmektedir.

Kaynak: Kamu Bülteni
 

hakan34

Üyecik
Devlet 3 bin liraya memur çalıştırıyor, şaka yapar gibi.. Sanki enflasyon memlekette almış başını gitmemiş, hayat çok ucuzmuş. 1500 liradan aşağı kiralık ev bulamıyorsun zaten, aidatı zımbırtısı bir dünya ekstra masraf. Gaza, elektriğe her ay dünyanın zammı. Hayat kalitemiz yüksek olsa içim gam yemeyecek ama yine sürünüyoruz. Memleketteki genç nüfus kaçıyor, kalburüstü kesim de Yunanistan'da, Almanya'da, Karadağ'da emlak satın almak yoluna gidiyor böyle fiyatlara, sonra olan yine biz fakir fukaraya oluyor. Gerçekten çok acı günlerden geçiyoruz.
 
Top