2011 Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler

BeReNN

Alyam?
Özel üye
Mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan üniversitelerin listesi;

2011 PEDAGOJİK FORMASYON VEREN ÜNİVERSİTELER

* Adıyaman Üniversitesi - 250
* Adnan Menderes Üniversitesi - 250
* Ahi Evran Üniversitesi - 250
* Akdeniz Üniversitesi - 250
* Ankara Üniversitesi - 500
* Anadolu Üniversitesi - 300
* Atatürk Üniversitesi - 500
* Balıkesir Üniversitesi - 250
* Bahçeşehir Üniversitesi - 250
* Celal Bayar Üniversitesi - 250
* Cumhuriyet Üniversitesi - 250
* Çanakkale Onsekiz mart Üniversitesi - 250
* Dicle Üniversitesi - 250
* Dokuz Eylül Üniversitesi - 500
* Dumlupınar Üniversitesi - 250
* Ege Üniversitesi - 500
* Erciyes Üniversitesi - 250
* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - 250
* Fatih Üniversitesi - 250
* Fırat Üniversitesi - 250
* Gazi Üniversitesi - 500
* Gaziantep Üniversitesi - 250
* Gaziosmanpaşa Üniversitesi - 250
* Harran Üniversitesi - 250
* İnönü Üniversitesi - 250
* İstanbul Üniversitesi - 500
* Kafkas Üniversitesi - 250
* Karadeniz Teknik Üniversitesi - 250
* Kırıkkale Üniversitesi - 250
* Kocaeli Üniversitesi - 250
* Marmara Üniversitesi - 500
* Mehmet akif Ersoy Üniversitesi - 250
* Mersin Üniversitesi - 250
* Muğla Üniversitesi - 250
* Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 500
* Pamukkale Üniversitesi - 250
* Rize Üniversitesi - 200
* Sakarya Üniversitesi - 500
* Selçuk Üniversitesi - 500
* Trakya Üniversitesi - 250
* Uludağ Üniversitesi - 250
* Uşak Üniversitesi - 250
* Yıldız Teknik Üniversitesi - 500
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi - 250
* Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 250


PEDAGOJİK FORMASYON VEREN ÜNİVERSİTELER

* Adnan Menderes Üniversitesi - 250
* Akdeniz Üniversitesi - 250
* Ankara Üniversitesi - 500
* Anadolu Üniversitesi - 300
* Atatürk Üniversitesi - 500
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - 250
* Dumlupınar Üniversitesi - 250
* Fırat Üniversitesi - 250
* Gazi Üniversitesi - 500
* Gaziantep Üniversitesi - 250
* Gaziosmanpaşa Üniversitesi - 250
* İstanbul Üniversitesi - 500
* Kırıkkale Üniversitesi - 250
* Marmara Üniversitesi - 500
* Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - 250
* Mersin Üniversitesi - 250
* Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 500
* Rize Üniversitesi - 200
* Sakarya Üniversitesi - 500
* Selçuk Üniversitesi - 500
* Trakya Üniversitesi - 250
* Uludağ Üniversitesi - 250
* Yıldız Teknik Üniversitesi - 500
 
Top