13 Milyon Üyesiyle Dünyanın En Büyük Soy Ağacı Ortaya Çıktı!

Enda

Neylersin!!!
V.I.P
Soy ağacı kontrolü sadece ülkemizde değil, teknolojinin gelişmesiyle yabancı ülkelerde de popüler bir kavram haline geldi. Ülkemizdeki erişim 1800’lü yıllara kadar gitse de ABD’de, Avrupa’nın nasıl dünyayı kolonize ettiğini kanıtlayan, bu zamana kadar görülmüş en köklü soy ağacı ortaya çıkartıldı.

Columbia Üniversitesi’nde görevli bilgisayar bilimi uzmanı Yaniv Erlich, Science dergisinde 13 milyon insanın üyesi olduğu devasa bir aile ağacı üzerine araştırmasını yayımladı. 500 yıl önceye kadar dayanan veriler, göçler ve insanların kültürel bağlantıları hakkında önemli detaylar sunuyorlar.

Erlich ve ekibi, MyHeritage adındaki bir soy ağacı servisine ait olan Geni.com isimli internet sitesi aracılığıyla, 86 milyon insanın profilini incelediler. Verilerin düzenlenmesi için de grafikler kullanıldı. En nihayetinde ortaya çıkan sonuç, her insanın birbiriyle olan son derece yakın genetik ilişkisi oldu. Ancak bu sonuçların sadece formel bilimlere değil, daha da fazla faydayı sosyal bilimlere sağlaması bekleniyor.

72297

19. yüzyılda ABD'ye göçen Avrupalıların tasvirlerinden birisi

Sonuçlardan elde edilen son tabloda birbirlerine bağlı tam 11 nesil boyunca uzanan, 13 milyon kişilik bir aile tespit edildi. İngiliz gen bilimci ve “Şimdiye Kadar Yaşayan Herkesin Kısa Tarihi” isimli kitabın yazarı olan Adam Rutherford, “Bu olağan üstü bir keşif. Bir bakıma beklediğimiz de buydu aslında. Ancak bu vakte kadar genetik bağımızı kağıt üzerinde, matematikle teorik olarak açıklıyorduk. Dolayısıyla bunu somut bir şekilde görmek inanılmaz” açıklamasında bulundu.

Peki bu 13 milyon kişilik soy ayacından neler öğreniyoruz?
Erlich, bu verileri bilimsel alanda yapılmış diğer çalışmaların sunduğu göç, evlilik, doğurganlık ve uzun ömürlülük gibi bilgilerle birleştirince değerli sonuçlara ulaştı.

1800 ve 1850’li yıllar arasında Avrupa’daki yaşam standartlarından dolayı, insanların yakın akrabalarıyla evlenme olasılıkları çok yüksekti. O dönemde yapılan akraba evlilikleri, bilim insanlarının ortaya koyduğu verilerle gerilemeye yol açmıştı. Toplumsal normlar değişim geçirdi ve insanlar yabancılarla evlenmeye, arkadaşlık kurmaya başladılar.

67713


Araştırmanın dikkat çektiği bir diğer konu ise, söz konusu 13 milyon kişinin %16’sına uzun ömür geni bulunduğuydu. Bu kişiler, diğer kişilere oranla ortalama olarak 5 yıl daha uzun yaşamışlardı. Erlich, aynı zamanda yaşam tarzımızın, uzun ömürlü olmak adına genlerden daha da etkili olduklarını ortaya koymuş oldu.

Söz konusu 13 milyon kişinin %85’i Avrupa’dan, kalan kısmı ise Kuzey Amerika’daki insanlardan oluşuyor. Bu durumda, birbirlerini hiç tanımamış olan uzaktan akrabaların kıtalar arası varlığını gösteriyor. Üstelik bu akrabalık, binlerce yıllık modern insanlık tarihinin son 500 yılı içerisinde gerçekleşti.
 
Top