100 Çocuklu Padişah 3. Murat ve Özel Hayatı Hakkında İlgi Çekici Bilgiler

yesim434

Hırçın Karadenizli
V.I.P
Osmanlı tarihinde birçok ilgi çekici olay var. Padişahların özel yaşamı ve saray hayatı hakkında bir dünya ilginç hikaye mevcut. Bunlardan biri de şüphesiz 100 çocuklu padişah 3. Murat hakkında… Tarihi kaynaklar, onun 100-130 arasında çocuğu olduğunu yazıyor. Epey ilginç bulduğumuz bu olayı gelin birlikte keşfedelim✋

Osmanlı tarihi, ilginç olaylarla doludur. Bunlardan biri de 100 çocuğu olduğu iddia edilen 3. Murat ile ilgilidir

100 çocuklu padişah 3. murat kimdir listelist

3. Murat, 12. Osmanlı padişahıdır. 4 Temmuz 1546’da Manisa’da doğmuş, 16 Ocak 1595’te İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. 21 yıl tahtta kalmıştır. 100-130 arası çocuğu olduğu iddia edilmektedir.


Burada bir parantez açıp meseleden sadece “iddia” olarak bahsedebileceğimizi söyleyelim.☝️ Çünkü bildiğiniz üzere, Osmanlı’da harem hayatı epey gizemli. Bu yüzden orada olup bitenlerle ilgili net bir şey söylemek söz konusu değil

harem hayatı osmanlı devleti

Nitekim tarihçi Peçevi’nin “Güneş farzımuhal erkek olsaydı, hareme girmesine izin verilmezdi” sözüyle haremin ne kadar sırlarla dolu bir yer olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla 3. Murat’ın 100 çocuğu olduğu iddiası hakkında net bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak yine de bazı tarih kitaplarının böyle iddialara yer verdiğini söylemek mümkün.

İddiaya göre, Osmanlı tarihinin en çok çocuğu olan padişahı 3. Murat’ın altı karısı ve 40’a yakın haseki denilen cariyesi vardı

3. Murat eşleri Safiye Sultan
3. Murat ve Safiye Sultan
3. Murat’ın eşleri arasında en dikkat çeken isimlerden biri Safiye Sultan‘dır. Asıl adı Sofia Baffo olan Safiye Sultan, aslen Venediklidir. Bir yolculuk sırasında Türk korsanlarına esir düşmüş ve sonradan Murat’ın şehzadeliğindeki saraya cariye olarak satılmıştır. Hatta 3. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan ile Safiye Sultan arasında sık sık çekişmeler olmuş, bu çekişmeler saraydaki sadrazamların sürekli değişmesine sebep olmuştur.

Tarih kaynaklarına göre 3. Murat’ın diğer eşleri arasında Şemşiruhsar Hatun, Mihriban Hatun, Şahihuban Hatun, Nazperver Hatun ve Fahriye Hatun da vardır.


3. Murat, bu birlikteliklerden 100’ü aşkın sayıda çocuk sahibi oldu. Ancak bunların büyük kısmı, bebek denilecek yaşta öldü

3. murat çocukları listelist

Dolayısıyla padişahın 30’u kız, 19’u erkek olmak üzere tam 49 evladı hayatta kaldı.

Hatta daha sonra 3. Murat’ın en büyük oğlu 3. Mehmet tahta çıktığında 19 kardeşini boğdurttu

3. mehmet kardeş katli listelist

3. Mehmet’in kardeş katli, Osmanlı tarihine en kanlı olaylardan biri olarak geçmiştir. Hatta rivayete göre, halk bu olaydan sonra 3. Mehmet’e kin beslemiştir. Öyle ki 35. padişah V. Mehmet Reşad, kılıç kuşanma merasiminde dedelerinin mezarını ziyaret ettiği sırada 3. Mehmet’in mezarını “Ben çocuk katilinin kabrini ziyaret etmek istemiyorum.” diyerek ziyaret etmemiştir.


3. Murat’ın 25 erkek çocuğu söylenmektedir. Bunlardan 22’sinin isimleri bilinmektedir. Kız evlatlarından ise 8’inin ismini biliyoruz;

100 çocuklu padişah 3. murat çocukları listelist

3. Murat erkek çocukları:

 • Padişah III. Mehmed
 • Şehzade Yahya (1585-1649)
 • Şehzade Selim (1581-1595)
 • Şehzade Bayezit (1579-1595)
 • Şehzade Mustafa (1578-1595)
 • Şehzade Osman (1573-1587)
 • Şehzade Cihangir (1585-1595)
 • Şehzade Abdullah (1580-1595)
 • Şehzade Abdurrahman (1585-1595)
 • Şehzade Hasan (1586-1591)
 • Şehzade Ahmet (1586-1595)
 • Şehzade Yakup (1587-1595)
 • Şehzade Süleyman (1585-1585)
 • Şehzade Alemşah
 • Şehzade Yusuf
 • Şehzade Hüseyin
 • Şehzade Korkut
 • Şehzade Ali
 • Şehzade İshak
 • Şehzade Ömer
 • Şehzade Alaüddin
 • Şehzade Davud
3. Murat kız çocukları:

 • Ayşe Sultan (d. 1565’ten önce – ö. 15 Mayıs 1605)
 • Fatma Sultan (d. 1565’ten önce)
 • Hüma Sultan
 • Hatice Sultan
 • Mihrimah Sultan
 • Fahriye Sultan
 • Rukiye Sultan
 • Fethiye Sultan

3. Murat’ın öldüğünde 7 cariyesinin gebe olduğu, hatta cinselliğe düşkünlük sebebiyle genç yaşta öldüğüne dair rivayetler de vardır. 49 yaşında vefat eden 3. Murat’ın ordunun başında sefere çıkmadığı ve (bazı tarihçilerin aktardığına göre) cariyelerle zaman geçirmeyi sevdiği öne sürülmektedir

100 çocuklu padişah 3. murat listelist


Öte yandan o, edebi kişiliği gelişmiş biriydi. “Muradî” veya “Murad” mahlasıyla şiirler yazmıştı. Arapça, Farsça ve Türkçe divanları vardı

100 çocuklu padişah 3. murat kitabı divan muradi listelist

Hat sanatında da başarılı olan 3. Murat’ın eserleri, günümüzde İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’ndedir.

Avusturyalı tarihçi Hammer da 3. Murat’ın zevke, şiire ve tasavvufa eğilimli biri olduğunu, saltanatı boyunca 7 kez şeyhülislam, 11 kez sadrazam değiştirdiğini söyler

hammer

Hammer, 3. Murat’ın düşüncelerinde istikrarlı olmadığını ve etrafında remilcilerin (kum falı bakarlar), müneccimlerin olduğunu söyleyerek onu eleştirmiştir.


Alinti
 

Darksaga

Özel Üye
Özel üye
Birbirini boğdura boğdura öldürdü bu firavuncuklar..
Osmanlı’ya son veren İngilizler falan değil bizzat Türk milletidir..
 

yilmaz27

Sen uzakken sarar ecelim ve yangının dağılır evime
Özel üye
Osmanlı tarihinde birçok ilgi çekici olay var. Padişahların özel yaşamı ve saray hayatı hakkında bir dünya ilginç hikaye mevcut. Bunlardan biri de şüphesiz 100 çocuklu padişah 3. Murat hakkında… Tarihi kaynaklar, onun 100-130 arasında çocuğu olduğunu yazıyor. Epey ilginç bulduğumuz bu olayı gelin birlikte keşfedelim✋

Osmanlı tarihi, ilginç olaylarla doludur. Bunlardan biri de 100 çocuğu olduğu iddia edilen 3. Murat ile ilgilidir

100 çocuklu padişah 3. murat kimdir listelist

3. Murat, 12. Osmanlı padişahıdır. 4 Temmuz 1546’da Manisa’da doğmuş, 16 Ocak 1595’te İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. 21 yıl tahtta kalmıştır. 100-130 arası çocuğu olduğu iddia edilmektedir.Burada bir parantez açıp meseleden sadece “iddia” olarak bahsedebileceğimizi söyleyelim.☝️ Çünkü bildiğiniz üzere, Osmanlı’da harem hayatı epey gizemli. Bu yüzden orada olup bitenlerle ilgili net bir şey söylemek söz konusu değil

harem hayatı osmanlı devleti

Nitekim tarihçi Peçevi’nin “Güneş farzımuhal erkek olsaydı, hareme girmesine izin verilmezdi” sözüyle haremin ne kadar sırlarla dolu bir yer olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla 3. Murat’ın 100 çocuğu olduğu iddiası hakkında net bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak yine de bazı tarih kitaplarının böyle iddialara yer verdiğini söylemek mümkün.


İddiaya göre, Osmanlı tarihinin en çok çocuğu olan padişahı 3. Murat’ın altı karısı ve 40’a yakın haseki denilen cariyesi vardı

3. Murat eşleri Safiye Sultan
3. Murat ve Safiye Sultan
3. Murat’ın eşleri arasında en dikkat çeken isimlerden biri Safiye Sultan‘dır. Asıl adı Sofia Baffo olan Safiye Sultan, aslen Venediklidir. Bir yolculuk sırasında Türk korsanlarına esir düşmüş ve sonradan Murat’ın şehzadeliğindeki saraya cariye olarak satılmıştır. Hatta 3. Murat’ın annesi Nurbanu Sultan ile Safiye Sultan arasında sık sık çekişmeler olmuş, bu çekişmeler saraydaki sadrazamların sürekli değişmesine sebep olmuştur.

Tarih kaynaklarına göre 3. Murat’ın diğer eşleri arasında Şemşiruhsar Hatun, Mihriban Hatun, Şahihuban Hatun, Nazperver Hatun ve Fahriye Hatun da vardır.3. Murat, bu birlikteliklerden 100’ü aşkın sayıda çocuk sahibi oldu. Ancak bunların büyük kısmı, bebek denilecek yaşta öldü

3. murat çocukları listelist

Dolayısıyla padişahın 30’u kız, 19’u erkek olmak üzere tam 49 evladı hayatta kaldı.


Hatta daha sonra 3. Murat’ın en büyük oğlu 3. Mehmet tahta çıktığında 19 kardeşini boğdurttu

3. mehmet kardeş katli listelist

3. Mehmet’in kardeş katli, Osmanlı tarihine en kanlı olaylardan biri olarak geçmiştir. Hatta rivayete göre, halk bu olaydan sonra 3. Mehmet’e kin beslemiştir. Öyle ki 35. padişah V. Mehmet Reşad, kılıç kuşanma merasiminde dedelerinin mezarını ziyaret ettiği sırada 3. Mehmet’in mezarını “Ben çocuk katilinin kabrini ziyaret etmek istemiyorum.” diyerek ziyaret etmemiştir.3. Murat’ın 25 erkek çocuğu söylenmektedir. Bunlardan 22’sinin isimleri bilinmektedir. Kız evlatlarından ise 8’inin ismini biliyoruz;

100 çocuklu padişah 3. murat çocukları listelist

3. Murat erkek çocukları:

 • Padişah III. Mehmed
 • Şehzade Yahya (1585-1649)
 • Şehzade Selim (1581-1595)
 • Şehzade Bayezit (1579-1595)
 • Şehzade Mustafa (1578-1595)
 • Şehzade Osman (1573-1587)
 • Şehzade Cihangir (1585-1595)
 • Şehzade Abdullah (1580-1595)
 • Şehzade Abdurrahman (1585-1595)
 • Şehzade Hasan (1586-1591)
 • Şehzade Ahmet (1586-1595)
 • Şehzade Yakup (1587-1595)
 • Şehzade Süleyman (1585-1585)
 • Şehzade Alemşah
 • Şehzade Yusuf
 • Şehzade Hüseyin
 • Şehzade Korkut
 • Şehzade Ali
 • Şehzade İshak
 • Şehzade Ömer
 • Şehzade Alaüddin
 • Şehzade Davud
3. Murat kız çocukları:

 • Ayşe Sultan (d. 1565’ten önce – ö. 15 Mayıs 1605)
 • Fatma Sultan (d. 1565’ten önce)
 • Hüma Sultan
 • Hatice Sultan
 • Mihrimah Sultan
 • Fahriye Sultan
 • Rukiye Sultan
 • Fethiye Sultan

3. Murat’ın öldüğünde 7 cariyesinin gebe olduğu, hatta cinselliğe düşkünlük sebebiyle genç yaşta öldüğüne dair rivayetler de vardır. 49 yaşında vefat eden 3. Murat’ın ordunun başında sefere çıkmadığı ve (bazı tarihçilerin aktardığına göre) cariyelerle zaman geçirmeyi sevdiği öne sürülmektedir

100 çocuklu padişah 3. murat listelist


Öte yandan o, edebi kişiliği gelişmiş biriydi. “Muradî” veya “Murad” mahlasıyla şiirler yazmıştı. Arapça, Farsça ve Türkçe divanları vardı

100 çocuklu padişah 3. murat kitabı divan muradi listelist

Hat sanatında da başarılı olan 3. Murat’ın eserleri, günümüzde İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’ndedir.


Avusturyalı tarihçi Hammer da 3. Murat’ın zevke, şiire ve tasavvufa eğilimli biri olduğunu, saltanatı boyunca 7 kez şeyhülislam, 11 kez sadrazam değiştirdiğini söyler

hammer

Hammer, 3. Murat’ın düşüncelerinde istikrarlı olmadığını ve etrafında remilcilerin (kum falı bakarlar), müneccimlerin olduğunu söyleyerek onu eleştirmiştir.Alinti
Anlaşıldı adamın işi gücü yok 🤣🤣
 
Top