Kaynak ikonu

Atatürkün 2009 Takvimi -

Kurulum gerektirmeyen ve animasyonlu kitap sayfaları şeklinde açılan harika bir e-kitap. Her bilgisayarda olması gereken kaynak.

İçindekiler:

İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜ


SAVAŞLAR
 • Trablusgarp Savaşı
 • Balkan Savaşları
 • I. Dünya Savaşı
 • Çanakkale Cephesi
 • Doğu Cephesi
 • Galiçya Cephesi
 • Romanya Cephesi
 • Yemen Hicaz Cephesi
 • Sina-Filistin Cephesi
 • Irak Cephesi
 • Suriye Cephesi
 • Makedonya Cephesi
ANTLAŞMALAR

TRABLUSGARP SAVAŞI SONRASI
 • Uşi Antlaşması
BALKAN SAVAŞLARI SONRASI
 • Londra Antlaşması
 • Bükreş Antlaşması
 • Bulgaristan-İstanbul Ant.
 • Atina Antlaşması
 • Sırbistan ile İstanbul Ant.
I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI
 • Mondros Mütarekesi
 • Paris Barış Konferansı
 • San Remo Konferansı
 • Sevr Antlaşması
DİĞERLERİ
 • Versay Antlaşması
 • Saint Germain Antlaşması
 • Triyanon Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
O DÖNEM TÜRKİYE
 • Jön Türkler
 • II. Abdülhamid
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • II. Meşrutiyetin Ilani
 • 31 Mart Olayı
 • Harekat Ordusu
 • V.Mehmed Reşat Dönemi
 • VI.Mehmed Vahidettin Dönemi
İŞGALLER
 • İstanbul'un İşgali
 • İngiliz İşgalleri
 • Fransız İşgalleri
 • İtalyan İşgalleri
 • Yunan İşgalleri
 • Ermenilerin Ayaklanmaları
MİLLİ MÜCADELE YILLARI


KONGRELER / CEMİYETLER
 • Amasya Genelgesi
 • Erzurum Kongresi
 • Balıkesir Kongresi
 • Alaşehir Kongresi
 • Sivas Kongresi
 • Amasya Protokolü
 • Cemiyetler
 • Diğer Kongreler
TBMM / DÜZENLİ ORDU
 • Kuvay-i Milliye
 • Son Osmanlı Meclisi
 • TBMM Kuruluşu
 • İlk Anayasanın Kabulü
 • Düzenli Ordunun Kurulması
SAVAŞLAR ve ZAFERLER
 • Doğu Cephesi
 • Trakya Cephesi
 • Güney Cephesi
 • Urfa Cephesi
 • Antep Cephesi
 • Maraş Cephesi
 • Çukurova Cephesi
 • İnönü Savaşları
 • Kütahya- Eskişehir Savaşları
 • Sakarya Savaşı ve Zaferi
 • Büyük Taarruz ve Zafer
ANTLAŞMALAR / KONFERANSLAR
 • Gümrü Barış Antlaşması
 • Paris Konferansı
 • Londra Konferansı
 • Moskova Antlaşması
 • Kars Antlaşması
 • Ankara Antlaşması
 • Mudanya Mütarekesı
 • Lozan Barış Antlaşması
ÖNEMLİ OLAYLAR / GELİŞMELER
 • Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı
 • Ayaklanmalar
 • İstiklal Madalyası Kanunu
 • Tekalif-i Milliye
 • Başkomutanlık
 • Ankara'nın Başkent Oluşu
CUMHURİYET YILLARI


REFORMLAR ve ATILIMLAR
 • Siyasal
 • Saltanatın Kaldırılması
 • Cumhuriyetin İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması
 • Eğitim
 • Milli Eğitim
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu
 • Yeni Harflerin Kabulü
 • Kültür
 • Tarih
 • Dil Devrimi
 • Güzel Sanatlar
 • Halkevleri
 • Hukuk
 • Anayasalar
 • Anayasa Değişiklikleri
 • Kabul Edilen Kanunlar
 • Ekonomi
 • İzmir İktisat Kongresi
 • Tarım
 • Sanayi
 • Ulaştırma
 • Sağlık
 • Diğer
 • Tekke ve Zaviyeler
 • Kılık Kıyafet
 • Soyadı Kanunu
 • Ölçüler ve Takvim
ATATÜRK İLKELERİ
 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Laiklik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık
DIŞ POLITIKA
 • Musul Sorunu
 • Fransa ile İlişkiler
 • Yunanistan ile İlişkileri
 • İtalya ile İlişkileri
 • Rusya ile İlişkileri
 • Doğulu Devletler ile İlişkiler
 • Milletler Cemiyetine Katılış
 • Balkan Antantı
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • Sadabat Paktı
ÖNEMLİ OLAYLAR
 • Siyasi Gelişmeler
 • Cumhuriyet Halk Partisi
 • Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
 • Şeyh Sait Ayaklanmasi
 • Takrir-i Sükun Kanunu
 • Atatürk'e Suikast Girişimi
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • Menemen Olayı
 • Hatay Sorunu
DOĞUMU VE AİLESİ
 • Doğumu
 • Ailesi
 • Ali Rıza Efendi
 • Zübeyde Hanım
 • Makbule Atadan
OKUL YILLARI
 • Okul Yılları
 • Harp Okul Yılları
YAKINLARI
 • Latife Uşaklıgil
 • Sabiha Gökçen
 • Ülkü Doğançay
 • Afet İnan
 • Nebile
 • Rukiye Erkin
 • Abdurrahim Tunçok
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI
 • Ali Fuat Cebesoy
 • Celal Bayar
 • Cevat Abbas Gürer
 • Falih Rıfkı Atay
 • Fethi Okyar
 • Fevzi Çakmak
 • Hasan Rıza Soyak
 • İsmet İnönü
 • İzzettin Çalışlar
 • Kazım Karabekir
 • Kazım Özalp
 • Kılıç Ali
 • Mazhar Müfit Kansu
 • Mustafa Cantekin
 • Mustafa Necati
 • Muzaffer Kılıç
 • Müfit Özdeş
 • Nuri Conker
 • Ömer Naci
 • Rauf Orbay
 • Refet Bele
 • Ruşen Eşref Ünaydin
 • Salih Bozok
 • Tevfik Rüştü Aras
 • Yunus Nadi Abalıoğlu
VE GÜN GÜN TARİHTE BUGÜN

Boyut: 3.4 MB
Tür: Exe
Gönderen
yesim434
İndirilme
84
Gösterim
442
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 star(s) 0 oy

yesim434: diğer kaynakları

Top