Zerdüştlük Nedir?

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
ZERDÜŞTLÜK Nedir?

Zerdüştîlik, İran dinleri içerisinde tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından en dikkat çekicisidir. Zerdüşt'ün ölümünden sonra insanlar onun karşı çıktığı Mitra ve Anahita gibi tanrılara tapınmaya başlamışlardır. Zerdüşt, eski İran'a tevhîd inancını getirmiştir. Zerdüşt, İslâm kaynaklarında Hürmüz olarak anılır.

Ahlâkî prensipler üç maddede özetlenebilir:

1. İyi düşünce,
2. İyi söz,
3. İyi iş.​

Bugün Hindistan'da sayıları bir kaç yüz bin kadardır.
 
Top