Zekatın Geçerlilik Şartları Nelerdir?

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
ZEKATIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Önceki konulardada zekâtın vücûb şartlarından, yani bir kimsenin zekâtla mükellef olabilmesi için şahsı ve malı yönünden aranan şartlardan söz edildi. Şimdi ise, üzerine böyle bir mükellefiyet terettüp eden müslümanın yapacağı ifanın geçerli olabilmesi için gerekli şartlar, yani klasik ifadesiyle zekâtın sıhhatinin şartları üzerinde durulacaktır. Zekâtın, fakihlerce ısrarla üzerinde durulan iki önemli sıhhat şartı vardır. Bunlar da mükellefin ibadet niyeti ve yapılan ödemenin ehline temlikidir.

Zekatın Geçerlilik Şartları;
  • Niyet
  • Temlik
 

Top