Zamanı Kullanma Sanatı

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
ZAMANI KULLANMA SANATINI ÖĞRENMEK

93ViyXP.jpg


Zaman özünde anlamsızdır.
Onu sezebilmek için duyarlı bir insan olmak gerekir.
Friedrich NIETZCHE


Bireyleri başarılı olmaktan alıkoyan en önemli nedenlerden biri, zamanlarını nasıl değerlendireceklerini bilmeleridir. Okul yaşamında da, çalışma hayatında da, aile yaşamında da bireye düşen görevler vardır. Bunlar bütünü ile veya parçalar halinde ne şekilde yerine getiriliyor sorusu; bireyin eğitim biçimi, kendini algılama düzeyi, o güne kadar edindiği doğru veya yanlış alışkanlıkları ile yanıtlanabilir.

Zamanı Kullanış Biçimi

Zamanı kullanış biçimi ile ilgili uygulamaları gözden geçirdiğimiz zaman, bunlann:

1- Kişisel seçimlerimize göre

2- Başkalannın isteklerine göre öncelik verip vermemeye göre

değiştiğini görürüz. Bunu bir başka şekilde ifade edelim: Çok yoğun geçen bir günün sonunda zamanın nasıl değerlendirildiğine bakalım; kişi hangi günlük işlere öncelik vermiştir? önce hoşuna giden işleri mi yoluna koymayı düşünmüştür? Bilmediklerini öğrenmeye çalışmak yerine bildiği ve kestirme olarak yapabileceği işleri mi seçmiştir? Yoksa başkalarının istediklerini yerine getirme çabası içinde kendi yapması gerekenleri linutmuş mudur? Yapmayı düşünüp de bir türlü gerçekleştiremediği işlerin nedeni, kendi içinde gevşeklik ve tembellik midir, yoksa koşullandığı bir uyuşukluk ve plansızlık yüzünden enerjisini yok etmesi mi? Bu sorulann yanıtını verebilmek için birey kendi başına sakin bir ortamda kalabildiği de düşünülmelidir. Bütün bir günü nasıl geçmiştir? Günlük gazeteleri gözden geçirerek dünyadan haberdar olmak, ilginç olaylan, çevresindekilerle tartışmak gibi ısınma hareketleri ile mi güne başlamıştır? Daha sonra gelen telefonlar, mektuplar ne kadar zamanını almıştır? Arkadaş ziyaretleri, her gün yapılan gezintiler, derken derslere ayrılan zaman, yaratıcılık ve yeni bir şeyler oluşturularak rutinin dışına çıkabilmek ne kadar gerçekleşmiştir?
Birey zamanını iyi kullanabilmek için, her şeyden önce zamanı değerlendirmedeki yanlış hareketlerinin farkına varmalıdır.Zamanı Kullanmaktaki Yanlış Alışkanlıklar

1- Günlük çalışma programlarının olmayışı

2- En az birkaç yıllık hedef saptamamak (amaçsızlık)

3- Düzensizlik

4- Sorumluluğun yerleşmemiş olması

5- Başkalarından destek ve yardım istemeyi bilmemek, her şey> kendi başına yapmaya kalkmak

6- Ayrıntılara çok zaman harcamak

7- Yenilikçi olmamak

8- Telefon görüşmesi ile çok zaman kaybetmek

9- Beklenmedik arkadaş ziyaretleri, gezintilerde çok vakit

kaybetmek

10- Çalışırken veya çalışmayı düşündüğünüz sırada gelen davetlere hayır diyememek

11- Yorgunluk ve form düşüklüğünün farkında olmamak

12- Zamanı nasıl kullanacağınız hakkında yeterince düşünmemek

13- Kendi ilgi ve yeteneklerinizi yeterince tanımamak

14- Zamanlan üzerinde başkalarının egemen olmasına izin vermek

Zamanı Doğru Kullanmanın İlkeleri

1- önce kendinizi tanıyın. Ne yapmak istediğinizi, nelere ihtiyacınız olduğunu, amacınıza ulaşmak için gerekenleri araştınn

2- Yaşamınızdaki hata ve başarısızlıkları size üzüntü verme yerine
3- Belleğinizi gereksiz ayrıntılara yormayın. Yeni yaratıcı bilgilerin algılanabilmesi için gereksizlerin boşaltılmasına ihtiyaç vardır.

4- Kendi yetenek ve potansiyelinizi, eksiklerinizi ve nerelerde boşvermeye eğilimli olduğunuzu farkedin ki, geliştireceğiniz program daha yararlı hale gelsin.

5- Amaçlarınız doğrultusunda yoğunlaşmayı bilin. Ancak amaca ulaşmak için zamanın en doğru biçimde kullanılmış olması amaca ulaşmaktan daha önemlidir. Bütün çabalara rağmen ulaşılamayacak bir amaç, bizim için çok ders verici ve daha sonraki çabalarımız için örnek alınması gereken Ur deneydir.

6- Zamanı nasıl uğraşılarla ve yaşamınızın hangi alanlarında yoğunlaştırdığınızı araştırırsanız, yaşamın hangi alanının sizin için
önemli olduğunu ve zamanı iyi kullanıp kullanamadığınızın da farkına varmış olursunuz;

- Çalışma ile geçen zaman

- Kendimizi dinlemek için geçen zaman -Yaratıcılığımızı geliştirmeye ayırdığımız zaman

- Okumaya ayrılan zaman

- Ailemize ayırdığımız zaman

- Arkadaşlarımıza ayırdığımız zaman

- Gezi ve seyahatlere ayrılan zaman

- Dinlenmek için ayırdığımız zaman

- Kendi özel ilgilerimiz için ayırdığımız zaman

- Boş zamanları değerlendirmek için harcanan zaman

Bireyin zaman açısından iyi bir değerlendirme yapabilme; kendisine tanıdığı seçenekleri görebilmesine bağlıdır. Kendi zama üzerinde egemenlik kurabilen birey, yaşama sanatının incelikler öğrenmeye doğru büyük bir aşama yapmış demektir.

İlkay Kasatura, Kişilik ve Özgüven kitabından..
 

DELİBALTA Muharrem

Öyle bir geçer zaman ki!
V.I.P
Zamanı doğru kullanabilmek, ayrıca bir sanattır...
Ve kıymetini bilmek, giden zamanın geri asla gelmeyeceğini bilmek ona göre hareket etmek gerek...
 
Top