Yüzyıl Nasıl Hesaplanır? Yüzyıl, Yarı ve Çeyrek Hesabı

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Yüz yıllık her bir zaman dilimi bir asır olarak değerlendirilir. Yüzyıl hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken milattan önce ya da milattan sonra kavramlarıdır. Miladi takvimin başlangıcı sıfır (0)’dır. hesaplamalar buna göre yapılır.

Yüzyıl hesaplamalarında bizden istenen şey, verilen yılın kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğine denk geldiğidir. şimdi bunu daha açık bir şekilde görelim;

* Yüzyıl hesaplamaları için verilen tarihin son iki rakamı atıldığında geriye kalan rakam esas alınır ve bu rakama 1 eklenerek o yılın kaçıncı yüzyıla denk geldiği bulunur.

* Yüzyılın hangi yarısında olduğunu öğrenmek için verilen yılın son iki rakamına bakmak gerekir. son iki rakama göre;
&M.ÖM.S
0-49II. yarı I. yarı
50-99I. yarı II. yarı
* Aynı şekilde verilen yılın kaçıncı çeyrekte olduğunu görmek için yine son iki rakama bakılır. son iki rakama göre;
&M.ÖM.S
0-24 IV. çeyrekI. çeyrek
25-49III. çeyrekII. çeyrek
50-74II. çeyrek III. çeyrek
75-99I. çeyrek IV. çeyrek
Bu durumu örneklerle açıklayalım:

Soru: MÖ 1243 yılı, kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğine denk gelir?

Cevap: ilk iki rakam 12 olduğuna göre 1 ekleyip yüzyılı buluruz. 12+1= 13. yy.

son iki rakam 43. yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak; 43 rakamı II. yarı, III. çeyrektir.

yani MÖ 1243 yılı; 13. yy., 2. yarı, 3. çeyrek

Soru: MS 1994 yılı, kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğine denk gelir?

Cevap: ilk iki rakam 19’dur. 19+1=20. yy.

son iki rakam 94, buna göre II. yarı, son çeyrek

1994 yılı; 20. yy., 2. yarı, son çeyrektir.

peki 3 basamaklı tarihlerde nasıl hesaplama yaparız?

Soru: MS 383 yılı, kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğindedir?

Cevap: burada mantık yine dört basamaklı sayıdaki gibidir.

ilk rakam 3 olduğuna göre 3+1=4. yy.

son iki rakam 83 olduğuna göre= II. yarı, son çeyrek
 
Top