Kaynak ikonu

Yuvarla, Tamsayı

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Yuvarla, Tamsayı - Yuvarla, Tamsayı

Yuvarla
Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.

Kullanım şekli :
YUVARLA(sayı; sayı_rakamlar)
Sayı; yuvarlamak istediğiniz sayıdır.
Sayı_rakamlar; sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir.

• Sayı_rakamlar 0'dan (sıfırdan) büyükse, sayı belirtilen ondalık hane
sayısına yuvarlanır.
• Sayı_rakamlar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.
• Sayı_rakamlar 0'dan küçükse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.

Uygulama:...

Açıklamanın devamı için tıklayınız...
 
Son düzenleme:
Top