Yüce Atamız Ulu Önder ATATÜRK'ün Kronolojisi

1881-1912

19 Mayıs 1881 Mustafa Kemal, Selanik'te doğdu.
1893 Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başladı.
1896 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
1898 Sivil Polis, Polis Müfettişliği, Süvari Polisi hizmetleri başlatıldı.
1899 Deniz Polisi hizmetleri başlatıldı.
13 Mart 1899 Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okulu Piyade Sınıfına girdi.
10 Şubat 1902 Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek, Harp Akademisi'ne girdi.
11 Ocak 1905 Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu.
5 Şubat 1905 Mustafa Kemal, Şam'da bulunan 5. Orduya atandı.
1906 Atina Olimpiyatları'nda Yorgo Alibrantis adlı Türk, Dünya Rekoru kırdı. (1896 yılında yapılan ilk olimpiyata katılan ilk Türk Deliormanlı Koç Mehmet Pehlivan'dır.)
1906 Mustafa Kemal, Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.
1907 Mustafa Kemal gizlice Selanik'e geçip, orada da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini kurdu.
20 Haziran 1907 Mustafa Kemal, Kolağası (kıdemli yüzbaşı) oldu.
20 Eylül 1907 Mustafa Kemal, Selanik'teki 3. Orduya atandı.
1908 Türkiye Olimpiyatlarda ilk kez resmi olarak temsil edildi.
1908 Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) Selim Sırrı Tarcan tarafından kuruldu.
22.Haz.08 Mustafa Kemal, Selanik - Üsküp (şark) Demiryolları müfettişliğine atandı.
23 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyet ilan edildi.
17 Aralık 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı.
1908 Mustafa Kemal, Almancadan Osmanlıcaya çevirdiği, Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın, "Takımın Muharebe Talimi" kitabını yayınladı.
13 Nisan 1909 31 Mart Olayı oldu.
15-16 Nisan 1909 Mustafa Kemal, 31 Mart (13 Nisan) Olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak, Selanikten İstanbul'a hareket etti.
22 Temmuz 1909 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti kapatılarak, İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına dair kanun kabul edildi ve Dahiliye nezaretine bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu.
6 Eylül 1909 Mustafa Kemal, Selanik'te 3. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı oldu.
May.10 Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın kurmaybaşkanı olarak, Arnavutluk harekatına katıldı.
13 Ocak 1910 Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.
17-21 Eylül 1910 Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.
1911 Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliğine kabul edildi.
13 Eylül 1911 Mustafa Kemal, geçici olarak Trablusgarb Tümeni Kurmay başkanlığına atandı.
29 Eylül 1911 İtalyanlar, Trablusgarp'ı ele geçirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
5 Ekim 1911 Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de, İtalyanlara karşı savunma ve oyalama savaşlarına katıldı.
27 Kasım 1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseltildi.
8 Aralık 1911 - 24 Ekim 1912 Mustafa Kemal, Bingazi - Derne - Tobruk Bölgesinde, yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı, başarılı direnişlerde bulundu.
5 Mayıs 1912 Stokholm Olimpiyatlarında stadyumlarda ilk kez Türk Bayrağı dalgalandı.
8 Ekim 1912 Balkan Savaşları başladı. Mustafa Kemal, Bolayır'da kurulan kolordunun hareket şubesi müdürlüğüne getirildi.
15 Ekim 1912 Trablusgarp Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya, Uşi Barış Antlaşması'nı imzaladılar. Trablusgarp ve Bingazi, İtalyanlara bırakıldı.
8 Kasım 1912 Yunanlılar Selanik'i işgal etti.
25 Kasım 1912 Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı.
28 Kasım 1912 Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

1 Aralık 1912 Mustafa Kemal, Gelibolu'ya gitti.
 
1913 - 1914 Yılları


Ocak 1913 İttihatcılar, sadrazam Kamil Paşa'yı uzaklaştırarak yerine Mahmut Şevket Paşa'yı getirdiler.
30 Mayıs 1913 1. Balkan Savaşı sonunda Balkan Devletleri ile Londra Antlaşması imzalandı.
11 Haziran 1913 Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bir suikast sonucu öldürüldü.
12 Haziran 1913 Said Halim Paşa sadrazam oldu.
21 Temmuz 1913 Mustafa Kemal, Kolordu Kurmay Başkanı olduğu Bolayır Kolordusu ile, 1. Balkan Savaşlarında kaybedilen Edirneyi geri aldı.
29 Eylül 1913 Balkan Savaşları sonunda Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması imzalandı.
27 Ekim 1913 Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ateşesi oldu. Aynı gün Fethi Okyar ise Sofya Büyükelçisi olarak atandı.
14 Kasım 1913 2. Balkan Savaşı'ndan sonra, Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Antlaşması imzalandı.
3 Ocak 1914 Enver Paşa, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu.
1 Mart 1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
13 Mart 1914 Osmanlı - Sırbistan arasında İstanbul anlaşması imzalandı
1 Ağustos 1914 1. Dünya Savaşı başladı.
4 Ağustos 1914 Mustafa Kemal, Sırbistan Askeri Ateşeliğine atandı.
3 Kasım 1914 Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
5 Kasım 1914 İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.
11 Kasım 1914 Osmanlı Devleti, İttifak Devletleri yanında 1. Dünya Savaşı'na girdi.
 
1915


20 Ocak 1915 Mustafa Kemal, Sofya'dayken 19. Tümen
Komutanlığına atandı.
19 Şubat 1915 İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale'yi topa tuttu.
25 Şubat 1915 Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen, Fransız ve İngilizlerin Çanakkale'yi topa tutması üzerine Eceabat Bölgesine gönderildi.
18 Mart 1915 İstanbulu ele geçirmek için Çanakkale Boğazını geçmeye çalışan, İtilaf Devletlerine karşı, 18 Mart Boğaz Muharebesi Zaferi kazanıldı.
23 Mart 1915 Limon Von Sanders, Çanakkale'yi savunmak için kurulan, 5. Ordu komutanlığına getirildi.
25 Nisan 1915 Çanakkale Boğazından geçmeleri engellenen İtilaf Devletleri, Arıburnu'na asker çıkardı. Mustafa Kemal, tümeniyle düşman birliklerini Conkbayırında durdurdu.
25 Nisan 1915 İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Çanakkale'ye ilk çıkarma harekatını başlattı.
30 Nisan 1915 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'e madalya verildi.
1 Mayıs 1915 1. Dünya Savaşı sürerken, Arıburnu Türk kuvvetleri yeniden düzenlendi.
1 Mayıs 1915 Mustafa Kemal, Arıburnu Grubu Komutanlığı'nı üstlendi.19. Tümen'in ilk hazırlıklı taarruzu gerçekleşti.
10 Mayıs 1915 Başkomutan Enver Paşa, Mustafa Kemal'in bölgesini denetledi ve takdirlerini bildirdi.
17 Mayıs 1915 Mustafa Kemal, Arıburnu Bölgesi Komutanlığı'ndan ayrılıp, 19. Tümen Komutanlığı'na döndü. (Arıburnu Komutanlığı'nı 1 Mayıs'ta durumun gereği olarak üstlenmişti).
24 Mayıs 1915 Çanakkale' de bir günlük ateşkes anlaşması yapıldı.
1 Haziran 1915 Mustafa Kemal, Albaylığa yükseltildi.
8-9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Komutanlığı'na atandı.
10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, bizzat idare ettiği taarruzla, Anafartalar cephesinde düşmanı geri attı. I. Anafartalar Zaferi kazanıldı.
17 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalardan sonra Kireçtepe'de de zafer kazandı.
19 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, 16. Kolordu Komutanı oldu. (Aynı zamanda Anafartalar Grubu Komutanı)
21 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, II. Anafartalar Zaferi'ni kazandı.
24 Ağustos 1915 Başkomutan Enver Paşa, Anafartalar Grubu bölgesini denetledi.
27 Ağustos 1915 Kayacıkağılı Muharebesi gerçekleşti.
28 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu'nda yeni düzenlemeler yaptı.
10 Aralık 1915 Harbiye Nezareti emrine giren Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi'nden ayrıldı.
19 - 20 Aralık 1915 Düşman birlikleri, Arıburnu ve Suvla'yı gizlice boşalttı. (Savaş 8-9 Ocak 1916'da tamamiyle sona ermiştir)
 
1916

9 Ocak 1916 Müttefik Kuvvetleri, Çanakkale'den çekildi.
14 Ocak 1916 Mustafa Kemal, Edirne'de 16. Kolordu Komutanlığına atandı.
16 Şubat 1916 Ruslar, Erzurum'u işgal ettiler.
3 Mart 1916 Bitlis, Muş, Van ve Hakkari Ruslar tarafından işgal edildi.
15 Mart 1916 Mustafa Kemal, Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılan 16. Kolordu komutanı olarak Doğu Cephesinde göreve başladı.
1 Nisan 1916 Mustafa Kemal, Miralaylığa (Tümgeneral) yükseltildi.
7-25 Nisan 1916 Mustafa Kemal, Doğu'da Rusların saldırısını püskürttü.
28 Nisan 1916 Irak Cephesindeki savaşlarda, Kutülamare bölgesinde, beş aydır kuşatma altında olan İngiliz birlikleri, teslim oldu.
7-8 Ağustos 1916 Bitlis ve Muş, Ruslardan geri alındı.
17 Kasım 1916 10. Türk Kolordusu, Makedonya Cephesine geldi.
11 Aralık 1916 Manastır, İtilaf Devletleri'nin eline geçti.
 
1917


17 Şubat 1917 Mustafa Kemal, Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığına atandı; ancak bu görevi kabul etmedi.
7 Mart 1917 Mustafa Kemal, Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutan Vekilliğine geçici bir süre için atandı.
11 Mart 1917 İngilizler Bağdat'ı ele geçirdi.
16 Mart 1917 Mustafa Kemal, Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutanlığı'na asıl olarak atandı.
Haziran 1917 Yıldırım Ordular Grubu kuruldu.
27 Haziran 1917 Yunanistan, İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi.
5 Temmuz 1917 Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.
17 Temmuz 1917 Rus Çarı, çıkan ayaklanma sonunda iktidardan çekildi. Sosyalistler, Sovyet Hükümetini kurdu.
9 Eylül 1917 Avusturya Macaristan Hükümeti Mustafa Kemal'e, ikinci rütbe harp alameti Askeri Liyakat madalyası verdi.
20 Eylül 1917 Mustafa Kemal, 7. Ordu Komutanı sıfatıyla, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu İstanbul'a gönderdi.
6 Ekim 1917 Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa ettiğini bir yazı ile Enver Paşa'ya bildirdi.
9 Ekim 1917 Rusya'da yeni bir ayaklanma çıktı. Sosyalistler Bolşevik Hükümeti'ni devirerek, 1. Dünya Savaşından çekildiler. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu.
15 Ekim 1917 7. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılan Mustafa Kemal, 2. Ordu komutanı sıfatıyla, izinli olarak İstanbul'a döndü.
9 Aralık 1917 İngilizler, Kudüs'ü işgal etti.
15 Aralık 1917 Mustafa Kemal, Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitti.
16 Aralık 1917 Mustafa Kemal'e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verildi.
 
191819 Şubat 1918 Mustafa Kemal, Alman İmparatoru tarafından, birinci rütbeden Kılıçlı Cordon ve Prussu nişanı ile taltif edildi.
4 Temmuz 1918 Vahdeddin Padişah oldu.
7 Ağustos 1918 Mustafa Kemal, Filistin'de bulunan 7. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa atandı.
16 Ağustos 1918 Mustafa Kemal Paşa, Halep kuzeyinde bir savunma hattı kurmaya çalıştı.
1 Eylül 1918 7. Ordu Komutanlığı görevine başladı.
19 Eylül 1918 Filistin Cephesi'ndeki, Yıldırım Ordular Grubu, İngilizlerin taarruzunu durduramadı. İngilizler Suriye'ye doğru ilerlediler.
26 Eylül 1918 7. Ordu, Şam doğrultusunda yürüyüşe geçti ve akşama doğru Der'a bölgesinde toplandı.
29 Eylül 1918 7. Ordu, Şam'ın güneyine çekildi.
29 Eylül 1918 Bulgaristan, Selanik Ateşkes Antlaşması ile savaştan çekildi.
30 Eylül 1918 Bozguna uğrayan Yıldırım Ordular Grubu, 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın gözetiminde derlenip toparlandı.
1 Ekim 1918 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, bölge valileri ile danışma toplantısı yaptı.
1 Ekim 1918 Beyrut bağımsızlığını ilan etti.
3 Ekim 1918 Yıldırım Ordular Grubu, Halep'e doğru çekilmeye başladı.
3 Ekim 1918 Bölgedeki Arap halkı, İngilizlerin kışkırtmasıyla ayaklandı.
4 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa'nın Karargahı, Halep'e getirildi.
5 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu'yu yeniden düzenlemeye başladı.
8 Ekim 1918 Talat Paşa kabinesi görevinden çekildi.
8 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa, Arapların düşmanca hareket ve propagandalarına karşı yeni tedbirler aldı.
11 Ekim 1918 Hükümeti kuramakla görevlendirilen Tevfik Paşa, görevden affını istedi.
14 Ekim 1918 Hükümeti kurma görevi, Ahmet İzzet Paşa'ya verildi.
14 Ekim 1918 Fransız savaş gemileri, İskenderun'u bombaladı.
16 Ekim 1918 4. Ordu kaldırıldı. 7. Ordu takviye edildi.
20 Ekim 1918 İngiliz, Fransız ve Amerikan Temsilcileri, Lazkiye'de geçici bir hükümet kurdu.
26 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in komuta ettiği 7. Ordu Birlikleri, İngilizlerin taarruzunu Halep'in kuzeyinde, bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurdu.
28 Ekim 1918 Yeniden düzenlenen, Yıldırım Ordular Grubu, Halep'in kuzeyine çekildi.
30 Ekim 1918 Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mareşal Liman Von Sanders'in,veda mektubu yayımlandı.
30 Ekim 1918 Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grup Komutanı oldu.
30 Ekim 1918 1. Dünya Savaşını, Osmanlı Devleti için, sona erdiren Mondros Mütarekesi Limni adasında imzalandı.
31 Ekim 1918 Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşından mağlup olarak çıktı. Mondros Mütarekesi yürürlüğe girdi.
2 Kasım 1918 Enver, Talat ve Cemal Paşalar, beraberindekilerle birlikte, bir Alman gemisi ile yurttan ayrıldılar.
3 Kasım 1918 İskenderun'a gelen bir İngiliz ve Fransız subayı, İskenderun'a kuvvet çıkarılacağını bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bunu reddetti.
3 Kasım 1918 Musul, İngilizler tarafından işgal edildi.
4 Kasım 1918 Bir Fransız alayı, Uzunköprü - Sirkeci demiryolunu işgal etti.
5 Kasım 1918 Kars'ta, "Kars İslam Şurası" kuruldu.
5 Kasım 1918 İttihat ve Terakki Fırkası kendi kendisini kapattı.
5 Kasım 1918 Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkındaki görüşlerini, bir raporla Başkomutanlığa bildirdi.
7 Kasım 1918 Yıldırım Ordular Grubu kaldırıldı. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye nezareti emrine alındı.
8 Kasım 1918 Ahmed İzzet Paşa, sadrazamlıktan istifa etti.
9 Kasım 1918 Çanakkale Boğazı'nın iki yakası, İngilizlerce işgal edildi. Çanakkale'ye bir İngiliz Müfrezesi çıktı. Daha sonra 20 Kasım'da, Rumeli Yakası Fransızlara devredildi.
9 Kasım 1918 İngilizler, İskenderun ve Antakya'ya asker çıkardı.
10 Kasım 1918 Mustafa Kemal, Adana'dan trenle İstanbul'a hareket etti.
10 Kasım 1918 İstanbul'da "Garbi Trakya Cemiyeti" kuruldu.
11 Kasım 1918 Ahmet İzzet Paşa'nın istifası üzerine, Tevfik Paşa yeni Osmanlı Hükümetini kurdu.
13 Kasım 1918 İtilaf Devletleri donanmaları ile Yunan savaş gemileri, İstanbul önüne demirledi.
13 Kasım 1918 Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması üzerine, İstanbul'a geldi.
15 Kasım 1918 Mustafa Kemal Paşa, Vahideddin ile görüştü.
21 Kasım 1918 Mustafa Kemal, Fethi Bey (Okyar) ile birlikte, Minber gazetesini çıkardı.
29 Kasım 1918 Milli Kongre, İstanbul'da toplandı.
30 Kasım 1918 1. Kars Milli İslam Şurası toplandı.
1 Aralık 1918 Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi kuruldu.
3 Aralık 1918 Urfa'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
4 Aralık 1918 Vilâyet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti, İstanbul'da kuruldu.
6 Aralık 1918 İngilizler, Kilis'i işgal etti.
7 Aralık 1918 Fransızlar, Antakya'yı işgal etti.
10 Aralık 1918 Trabzon'da Milli Mücadeyi destekleyen İstikbal Gazetesi yayın hayatına başladı.
11 Aralık 1918 Bir Fransız - Ermeni taburu Dörtyol'u işgal etti.
17 Aralık 1918 Tarsus, Ceyhan ve Adana, Fransızlar tarafından işgal edildi.
19 Aralık 1918 Bahçe, Islahiye, Hassa, Mamure ve Osmaniye, Fransızlar tarafından işgal edildi.
19 Aralık 1918 İşgalcilere karşı ilk direniş, Hatay Dörtyol'da başladı.
21 Aralık 1918 İstanbul'da, "Kilikyalılar Cemiyeti" kuruldu.
21 Aralık 1918 Meclis-i Mebusan feshedildi.
24 Aralık 1918 İngilizler Batum'u işgal etti.
24 Aralık 1918 İlk Yunan savaş gemisi, İzmir açıklarında görüldü.
26 Aralık 1918 2. Ordu birlikleri, Pozantı'ya değin Adana'yı boşalttı.
27 Aralık'ta Pozantı işgal edildi.
 
1919


2 Ocak 1919 Lord Curzon'un, "Doğu Trakya'daki Türkler ile Batı Anadolu'daki Rumlar mübadele edilmelidir" yolundaki muhtırası açıklandı.
7 Ocak 1919 İngilizler, Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istedi.
10 Ocak 1919 İngilizler, Bağdat'ı işgal etti.
10 Ocak 1919 Türk birlikleri, Medine'yi teslim etti.
12 Ocak 1919 İngilizler, Kars'a girerek bazı mevkiilere yerleşti.
13 Ocak 1919 İstanbul'da ikinci Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti kuruldu. (3 Mart'ta istifa etti. İlk kabinesi : 11.11.1918'de kurulmuştu.)
14 Ocak 1919 Hadımköy - Kuleliburgaz demiryolu istasyonları, Yunanlılarca işgal edildi. (Daha sonra Şark Demiryolları Müdürlüğü Fransızlarca işgal edildi).
15 Ocak 1919 İngilizler, Haydarpaşa Garı'nı işgal etti.
17 Ocak 1919 Kars'ta 2. İslam Şurası toplandı.
18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı toplandı.
22 Ocak 1919 Türk Kuvvetleri, Batum'u boşalttı.
22 Ocak 1919 Bir İngiliz birliği, Konya'ya girdi.
22 Ocak 1919 Hürriyet ve İtilaf Fırkası, yeniden çalışmaya başladı.
26 Ocak 1919 Nurettin Paşa, İzmir Valisi olarak göreve başladı.
30 Ocak 1919 İttihat ve Terakki Fırkası'nın 27 üyesi, Divan-ı Harbe verildi.
2 Şubat 1919 Venizelos, Paris Barış Konferansı'nda Ege Adalarının, Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını istedi.
5 Şubat 1919 Meşrutiyetin ilanı üzerine, 24.7.1908'de kaldırılmış olan sansür, yeniden İstanbul'da yürülüğe kondu. (Kaldırılışı : 4 Ekim 1922)
7 Şubat 1919 İngiliz Mareşali Allenby, İstanbul'a geldi.
8 Şubat 1919 23.11.1918'de, İstanbul'a vapurla gelmiş olan, Doğu Orduları Başkomutanı General Franchet D'Esperey, görkemli bir törenle İstanbul'a girdi.
9 Şubat 1919 Mareşal Allenby, İstanbul Hükümeti'ne muhtıra verdi.
12 Şubat 1919 Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, kuruldu.
14 Şubat 1919 Nurettin Paşa, 17. Kolordu Komutanlığına atandı.
19 Şubat 1919 İstanbul'da "Teali-i İslam Cemiyeti" kuruldu.
19 Şubat 1919 Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, kuruldu.
22 Şubat 1919 Maraş, İngilizler tarafından işgal edildi.
1 Mart 1919 Paris Konferansı'nda, İngiliz ve Fransız delegeleri, Anadolu'da Yunanlılara arazi verilmesini önerdi.
4 Mart 1919 Bir gün önce istifa eden Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti yerine, Damat Ferid Paşa'nın Hükümeti geldi.
6 Mart 1919 İstanbul Rumları, bazı taşkınlıklar yaparak saldırılar gerçekleştirdi.
7 Mart 1919 Fransızlar, Kozan'ı işgal etti.
8 Mart 1919 Zonguldak ve Ereğli, Fransızlar tarafından işgal edildi. (Kurtuluşu:20-21.6.1921)
13 Mart 1919 Kazım Karabekir Paşa, Erzurum'da 15. Kolordu komutanlığına atandı. (3 Mayıs'ta Erzurum'a geldi)
14 Mart 1919 Yunanlıların çıkarma planını, İngiltere Başkanı Lloyd George, Fransa Başkanı Clemenceau, İtalya Başkanı Orlando, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, Paris'te kabul ettiler.
15 Mart 1919 İstanbul'da, Arnavut Teavün Cemiyeti kuruldu.
19 Mart 1919 İzmirli bir heyet, padişahla görüştü.
19 Mart 1919 İzmir Müdafa-i Hukuk kongresi toplandı.
19 Mart 1919 Mustafa Kemal Erzurum'a, örgütlenmeyi anlatan bir mektup gönderdi.
24 Mart 1919 İngilizler, Urfa'yı işgal etti.
28 Mart 1919 İtalyanlar, Antalya'yı işgal etti.
30 Mart 1919 İngilizler, Merzifon'u işgal etti.
30 Mart 1919 Damat Ferid Paşa, İngiltere'nin himayesini sağlamak üzere, Amiral Calthorphe'a bir proje verdi.
2 Nisan 1919 9. Ordu kaldırıldı, yerine 15. Kolordu kuruldu.
3 Nisan 1919 Kazım Karabekir Paşa, 15. Kolordu komutanlığına tayin edildi.
10 Nisan 1919 Boğazlıyan Kaymakamı, İstanbul'da idam edildi.
13 Nisan 1919 Kars, İngilizler tarafından işgal edildi.
16 Nisan 1919 Fransızlar, Afyonkarahisar'ı işgal etti.
20 Nisan 1919 Gürcü Birlikleri, Ardahan'a girdi.
24 Nisan 1919 İtalyan askerleri, Konya'ya girdi.
30 Nisan 1919 Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi oldu. (Bu ordu yeniden kuruldu)
5 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a atanma emri, Takvimi Vekayi'de yayınlandı.
5 - 6 Mayıs 1919 İngiltere Başkanı Lloyd George, Paris'te Barış Konferansı'nda Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istedi; Anadolu'daki İtalyan işgallerine karşı çıktı.
10 Mayıs 1919 İzmir'in işgali, Paris'te İtilaf Devletlerince kararlaştırıldı.
11 Mayıs 1919 Ali Batı ayaklanması başladı.
14 Mayıs 1919 Amiral Calthorphe, İzmir'in işgali için nota verdi.
14 Mayıs 1919 Genelkurmaybaşkanlığına Cevat Paşa atandı.
14 Mayıs 1919 Foça, Karaburun, Urla, Yenikale istihkamları İngiliz, Fransız ve Yunanlılarca işgal edildi.
14 - 15 Mayıs 1919 İzmir yurtseverleri, gece Yahudi Maşatlığı (şimdi park)'ında toplanarak "Redd-i İlhak" ilkesini kabul ettiler. Kurulan Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi" halka bir bildiri yayınladı.
15 Mayıs 1919 İzmir, İtilaf Devletlerinin desteği ile, Yunanlılar tarafından işgal edildi ve ilk silahlı direniş başladı.
15 Mayıs 1919 İzmir'in işgalinden 4 saat 10 dakika sonra, Denizli Müftüsü Ahmed Hulusi Efendinin başkanlığında, "Denizli Heyeti Milliyesi" kuruldu.
15-16 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşa Hükümeti, yeniden kuruldu.
16 Mayıs 1919 Balıkesirliler, işgali protesto ve silahlı mücadele kararı aldı.
16 Mayıs 1919 Yunanlılar, Urla ve Seferihisar'ı işgal etti.
16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, 9 uncu Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmek üzere, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı.
17 Mayıs 1919 Refet Bey, (Bele) Sivas'ta 3. Kolordu komutanlığına atandı.
18 Mayıs 1919 İstanbul Dar-ül fünunu, (Üniversite) işgali protesto için ilk toplantıyı düzenledi.
18 Mayıs 1919 Balıkesirliler, Alacamescid toplantısını düzenledi. Kuvayı Milliye hareketi ve kongre toplanması kararı alındı.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı başladı.
19 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşa, ikinci hükümetini kurdu.
20 Mayıs 1919 İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu.
20 Mayıs 1919 Albay Bekir Sami, 17. Kolordu komutanlığına atandı.
20 Mayıs 1919 Seydiköy Yunanlılarca işgal edildi.
21 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya şifre ile düşüncelerini bildirdi.
21 Mayıs 1919 16 Nisan'da, Fransızlar tarafından işgal edilen Afyonkarahisar, İtalyanların eline geçti.
22 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa, Sadaret'e raporunda "Millet tek vücut olup hâkimiyet esasını ve Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir." dedi.
22 Mayıs 1919 Kadıköy Mitingi düzenlendi ve Halide Edip, konuşma yaptı.
23 Mayıs 1919 Sultanahmet Meydanı'nda ve Sivas'ta mitingler düzenlendi.
23 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın bir telgraf çekerek, 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ile ilk kez temas kurdu.
23 Mayıs 1919 Sait Molla, "İngiliz Muhipleri Cemiyeti"nin kurulduğunu belediye başkanlarına bildirdi.
25 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa, Havza'ya geldi.
26 Mayıs 1919 Yunanlılar, Manisa'yı işgal etti.
26 Mayıs 1919 İstanbul'da Şuray-ı Saltanat, İngiliz mandasını kabule karar verdi.
27 Mayıs 1919 Yunanlılar, Aydın'ı işgal etti.
28 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgaller üzerine mitingler düzenlenmesini bildirdi.
28 Mayıs 1919 Ödemiş dolaylarında Yunanlılarla çatışmalar başladı.(İngilizler, İstanbul'da tutukladıkları 67 Türk politika adamını Malta'ya sürdü)
29 Mayıs 1919 Ayvalık'ta, Ali Bey (Çetinkaya) komutasında, Yunanlılara karşı direniş başladı.
2 Haziran 1919 Kazım Özalp, 61. Tümen'de göreve başladı.
3 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın mitinglerle ilgili Harbiye Nezareti'ne (Bakanlığa) cevabında : "Milletin heyecanını ve tezâhürât-ı milliyeyi (millî gösterileri) men ve tevkif için (durdurmak için) hiç kimsede kudret ve takat göremem".dedi
4 Haziran 1919 Nazilli, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
6 Haziran 1919 Müttefik komutanlardan General Milne, Mustafa Kemal Paşa hakkında İstanbul Hükümeti'ne ültimatom verdi.
6 Haziran 1919 Damat Ferid ve yanındakiler, Paris Konferansı'na katılmak üzere yola çıktı.
8 Haziran 1919 Harbiye Nazırı, Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a geri çağırdı.
8 Haziran 1919 Rauf Orbay, Ankara'ya geldi.
9 Haziran 1919 Aydın Cephesinde, Kuvayı Milliye birliği kuruldu.
10 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın tamimi (genelgesi): "İstiklâl-i millîmiz (millî bağımsızlığımız) uğrunda bütün mevcudiyetimle... milletle beraber nihayetine kadar çalışacağıma mukaddesatım namına söz veririm".
11 Haziran 1919 Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansına katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.
12 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Havza'dan ayrıldı.
12 Haziran 1919 Alaşehir'de oluşturulan gönüllü müfreze ile Yunan kuvvetleri çarpıştı.
13 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Amasya'da bir heyeti kabul etti.
16 Haziran 1919 Yörük Ali Efe Yunan, müfrezesini imha etti.
17 Haziran 1919 Erzurum İl Kongresi toplandı.
17 Haziran 1919 İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, Mustafa Kemal'in geri çağırılması için Harbiye Nezaretine yazı yazdı.
18 Haziran 1919 Ali Batı ayaklanması bastırıldı.
18 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli milli teşkilatının birleştirilmesi hakkında, bir genelge yayınladı.
18 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Trakya'da bulunan kolordu komutanı Cafer Tayyar'a (Eğilmez) şifre ile düşüncelerini bildirdi.
19 Haziran 1919 Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak üzere Amasya'ya geldi.
21 Haziran 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunan tanınmış kişilere (Abdurrahman Şeref, Reşit Akif Paşa, Seyit, Halide Edip (Adıvar), Kara Vasıf, Nafia Nazırı Ferit Paşa, Sulh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa, Cami (Baykut), Ahmet (Rıza)) gönderdiği mektupta "Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir" dedi.
21 Haziran 1919 Amasya Tamimi yayınlandı.
21-22 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Amasya'dan yolladığı genelgeyle, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla, Sivas'ta bir kongre toplanması gerektiğini duyurdu.
22 Haziran 1919 Erzurum İl Kongresi kapandı.
23 Haziran 1919 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alındı.
23 Haziran 1919 Vali Ali Galip Olayı gerçekleşti.
25 Haziran 1919 Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe kuvvetleri, Yunanlılarla çarpışmaya başladı.
25 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa, Amasya'dan Sivas'a hareket etti.
26 Haziran 1919 1. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı.
27 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Sivas'a geldi.
28 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Sivas'tan Erzurum'a doğru yola çıktı.
28 Haziran 1919 1. Balıkesir Kongresi toplandı.
3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal, Şark İlleri Müdafaai Hukuk
Cemiyeti'nin kongresine katılmak üzere, Erzurum'a geldi.
8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal resmi görevinden ve askerlikten çekildi.
9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında, Harbiye Nazırı genelge yayınladı.
10 Temmuz 1919 Trakya - Paşaeli Kongresi başladı.
11 Temmuz 1919 Demirci Mehmet Efe, Kuvay-i Milliye saflarına katıldı.
13 Temmuz 1919 Refet Bele Bey, İstanbul hükümeti tarafından görevinden alındı.
18 Temmuz 1919 Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.
20 Temmuz 1919 Kazım Karabekir Paşa, 3. Ordu (eski adı 9. Ordu) Müfettişliği'ne Vekil olarak atandı.
20 Temmuz 1919 Mustafa Kemal, Mazhar Müfit'e (Kansu) ileride Cumhuriyet'in kurulacağını söyledi.
21 Temmuz 1919 Damat Ferid Paşa, 3. kez hükümeti kurdu.
23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi toplandı ve Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'ne Başkan seçildi.
23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi çalışmalarına başladı.
26 Temmuz 1919 2. Balıkesir Kongresi toplandı.
4 Ağustos 1919 3. Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Halit (General Karsıalan), Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılık telgrafı çekti.
4 Ağustos 1919 İsmet Bey Askeri Şûra üyeliğine getirildi.
6 Ağustos 1919 1. Nazilli Kongresi toplandı.
7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi sona erdi.
7 Ağustos 1919 Mustafa Kemal Paşa,Yarbay Halit'in telgrafına karşılık verdi.
9 Ağustos 1919 1. Nazilli Kongresi çalışmalarını tamamladı.
9 Ağustos 1919 Mustafa Kemal, askerlikten çıkarıldı.
10 Ağustos 1919 Halide Edip (Adıvar), Mustafa Kemal'e bir mektup göndererek, Amerika'ya başvurmayı önerdi.
14 Ağustos 1919 Heyet-i Temsiliye'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
16 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi açıldı.
24 Ağustos 1919 Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi, çalışmalarını tamamladı.
27 Ağustos 1919 Mustafa Kemal'e "Erzurum hemşehriliği" payesi verildi.
29 Ağustos 1919 Mustafa Kemal, Erzurum'dan ayrıldı.
2 Eylül 1919 Mustafa Kemal, Sivas'a geldi.
3 Eylül 1919 İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi'ni önlemeye çalıştı.
4 Eylül 1919 Sivas Kongresi toplandı ve Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ne Başkan seçildi.
7 Eylül 1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
8 Eylül 1919 Manda önerileri Kongre'de kabul edilmedi.
9 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin karar - tatbik yetkileri verdiği Heyet-i Temsiliye, Ali Fuat Paşa'yı Anadolu Umum Kuvay-ı Milliye Kumandanlığına tayin etti.
10 Eylül 1919 İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında, Sen Jermen (Saint German) barış anlaşması imzalandı.
11 Eylül 1919 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçildi.
11 Eylül 1919 Sivas Kongresi sona erdi. 12 Eylül 1919 Padişah Mehmet Vahideddin, İngiltere ile manda anlaşmasını tasdik etti.
13 Eylül 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, mebus (milletvekili) seçimi hazırlıkları hakkındaki genelgesi yayınlandı.
14 Eylül 1919 Sivas'ta "İrade-i Milliye" gazetesi yayımlandı.
16 Eylül 1919 3. Balıkesir Kongresi toplandı.
19 Eylül 1919 2. Nazilli Kongresi toplandı.
20 Eylül 1919 Vahidettin, İstanbul Hükümeti'ne yardımcı olunmasına ilişkin bir beyanname yayınladı.
22 Eylül 1919 Mustafa Kemal, General Harbour ile görüştü.
27 Eylül 1919 1. Bozkır Ayaklanması çıktı.
27/28 Eylül 1919 Konya Valisi Cemal, İstanbul'a kaçtı.
30 Eylül 1919 Damat Ferid Paşa, sadrazamlıktan istifa etti.
2 Ekim 1919 Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.
2 Ekim 1919 Mustafa Kemal, İstanbul Belediyesine mektup yazarak, İstanbul ahalisini Anadolu'daki mücadeleye çağıran beyannamesini yayınladı.
3 Ekim 1919 Mustafa Kemal, yeni sadrazama çektiği telgrafta, hükümet, Erzurum ve Sivas kongreleri amaçlarına uyduğu takdirde, ulusal örgütlerin hükümete yardımcı olacağını belirtti.
4 Ekim 1919 1. Bozkır Ayaklanması bastırıldı. Aynı tarihte Mustafa Kemal, çektiği bir telgrafla, Yahya Kaptan adlı milis komutandan İzmit yöresinde güçlü bir örgüt kurmasını istedi.
7 Ekim 1919 Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi, Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne katıldı.
7 Ekim 1919 Yunanlıların yaptıkları zulümleri incelemek üzere kurulmuş olan, Uluslararası İnceleme Komisyonu, hazırladığı raporu Paris'te Barış Konferansı'na verdi.
13 Ekim 1919 "Tasviri Efkar" gazetesi başyazarı Velit'in (Ebüzziya) Mustafa Kemal'e sorduğu sorulara Mustafa Kemal yanıt verdi.
15 Ekim 1919 Bahriye Nazırı Salih Paşa, Amasya'ya hareket etti.
16 Ekim 1919 1. Edirne Konferansı başladı.
16 Ekim 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan, Amasya'ya doğru yola çıktılar.
17 Ekim 1919 Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
18 Ekim 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşları Amasya'ya geldiler.
20 Ekim 1919 2. Bozkır Ayaklanması çıktı.
20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüştü. Amasya Protokolü imzalandı.
23 Ekim 1919 Pontus Hareketi (ve Doğu Trakya) için, İstanbul Rumlarca merkez kabul edildi.
25 Ekim 1919 1. Anzavur isyanı başladı.
26 Ekim 1919 Bayburt'un Hart bucağında, Şeyh Eşref ayaklanması başladı.
27 Ekim 1919 Mustafa Kemal, Tokat'a gitti.
28 Ekim 1919 Mustafa Kemal Tokat'tan Sivas'a doğru yola çıktı.
28 Ekim 1919 Heyet-i Temsiliye, Ali Rıza Paşa kabinesini destekleme kararı aldı.
29 Ekim 1919 Fransızlar, Güneydoğuda İngiliz işgal kuvvetlerinin yerini aldı ve Fransızlar Antep'e girdi.
31 Ekim 1919 Maraş'ta, Sütçü İmam Olayı gerçekleşti.
3 Kasım 1919 "Karakol Cemiyeti" adlı direniş örgütü kuruldu.
3 Kasım 1919 General Milne, İzmir Cephesindeki Milli kuvvetlerin, 3 km. geri alınması gerektiğini, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirdi.
4 Kasım 1919 3. Bozkır Ayaklanması bastırıldı.
5 Kasım 1919 Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kuruldu.
7 Kasım 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçildi.
16 Kasım 1919 Mustafa Kemal Paşa, batıdaki milli kuvvetlerin örgütlenmesi ve ordu tarafından desteklenmesi için bazı kolordu ve tümen komutanlarına önerilerde bulundu.
16 Kasım 1919 Batı Anadolu'daki kuvvetlerin, üç cephe üzerinde tertiplenmesi hakkında, Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye adına Harbiye Nezareti'ne öneri sundu.
16 Kasım 1919 Balıkesir'de, Mustafa Necati ile Vasıf ve Esat (Çınar) kardeşler "İzmir'e Doğru" gazetesini yayınlamaya başladılar.
19 Kasım 1919 4. Balıkesir Kongresi toplandı.
21 Kasım 1919 Gökçen Efe şehit oldu.
27 Kasım 1919 İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi Barış Anlaşması imzalandı.
27 Kasım 1919 Kara Vasıf Sivas'a gitti.
28 Kasım 1919 Maraş mücadelesi başladı.
29 Kasım 1919 Antep ve Maraş'a Kılıç Ali; Kilikya Bölgesine, Topçu Binbaşı Kemal ile Yüzbaşı Osman Tufan gönderildi.
29 Kasım 1919 Maraş'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
29 Kasım 1919 İstanbul'da "Karakol" Cemiyeti kuruldu.
30 Kasım 1919 1. Anzavur İsyanı'nda, Anzavur kuvvetleri yok edildi.
4 Aralık 1919 Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti kuruldu.
8 Aralık 1919 Batı Anadolu hareketinin yönetimi, Ali Fuat Paşa'ya verildi.
10 Aralık 1919 3. Kolordu komutanı Albay Refet (Bele), Nazilli'ye gelerek, Aydın Kuvay-ı Milliye komutanlığını üzerine aldı.
13 Aralık 1919 Galibler Yüksek komiserleri, Yunanlıların İzmir'i işgalini kabul etmedi.
18 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa, Sivas'tan ayrıldı.
18 Aralık 1919 Batum'da Pontus Hükümeti kuruldu.
23 Aralık 1919 İtalyanlar Antalya'dan sonra, Konya'ya kadar geldi.
27 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldi.
28 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Ankaralılarla bir konuşma yaparak durumu anlattı.
29 Aralık 1919 Urfa'da Kuvayı Milliye kuruldu.
29 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Heyet-i Temsiliye ile görüşmek üzere milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi hususundaki genelgesi yayınlandı.
29 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in ordudan atılmadığı, istifa ettiği, alınan nişan ve madalyalarının geri verilmesi üzerinde Meclis-i Vükela (bakanlar kurulu) kararı alındı.
 
1920


3 Nisan 1905 Yunanistan İzmir'i ilhak kararını açıkladı. Ülke genelinde yoğun tepkiler meydana geldi.
1920 Türkiye, Anvers Olimpiyat Oyunları'na, Dünya Savaşı'nı çıkaran ülkelerden biri olduğu gerekçesiyle çağrılmadı.
3 Ocak 1920 Milletvekilleri Mustafa Kemal ile görüşmeye başladı.
9 Ocak 1920 Kuvay-i Milliye'ci Yahya Kaptan Gebze'de, İstanbul Hükümetinin adamlarınca öldürüldü.
10 Ocak 1920 Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi kuruldu.
11 Ocak 1920 Konya'da miting yapıldı.
12 Ocak 1920 İstanbul'da son Meclis-i Mebusan'ı açıldı.
13 Ocak 1920 Sultanahmet alanında, İstanbul'un Türk kalması için büyük bir miting yapıldı.
14 Ocak 1920 Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusan'ın açılışını kutladı.
15 Ocak 1920 2. Edirne Kongersi toplandı.
20 Ocak 1920 İsmet Bey, Ankara'ya gitti.
20 Ocak 1920 Maraş'ta kurtuluş mücadelesi başladı.
22Ocak 1920 Mustafa Kemal, Kolordu komutanlıklarına; İngilizler İstanbul'da bakan ve milletvekillerini tutuklarlarsa, Anadolu'daki İngiliz subaylarının da tutuklanacağı yolunda buyruk yazdı.
24 Ocak 1920 Kastamonu'da "Gençler Kulübü" açıldı.
26 Ocak 1920 Celalettin Arif Bey, geçici olarak Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.
26 - 27 Ocak 1920 Köprülü Hamdi Bey, Kuvay-i Milliyecilerle, Fransızların koruduğu Akbaş cephaneliğini basmak için, Rumeli yakasına geçti.
28 Ocak 1920 Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın gizli toplantısında Misâk-ı Millî kabul edildi.
31 Ocak 1920 Mebusan Meclisi başkanlığına Reşat Hikmet Bey seçildi.
1 Şubat 1920 Maraş'ta Fransızlar, çarşıları yakmaya başladı ve çok şiddetli sokak savaşları başladı.
3 Şubat 1920 Fevzi Paşa, Osmanlı Hükümeti'nin Harbiye Nazırı oldu.
6 Şubat 1920 Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Mondros Müterekesi'ne karşı direnme yanlısı Felah-ı Vatan Grubu kuruldu.
9 Şubat 1920 Kuvay-i Milliye birlikleri, Urfa'ya girdi.
11 Şubat 1920 Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ile görüştü.
12 Şubat 1920 Maraş, Fransız işgalinden kurtuldu.
14 Şubat 1920 Yenihan isyanı başladı.
15 Şubat 1920 Londra Konferansı'nda, İstanbul'un Türklere bırakılması kararı verildi.
16 Şubat 1920 2. Anzavur Ayaklanması başladı.
17 Şubat 1920 İstanbul Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Milli Misakı'ın, basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlementolara bildirilmesini kararlaştırdı.
18 Şubat 1920 Milli Misak, İstanbul Meclisi'nce yayımlandı.
19 Şubat 1920 Müttefiklerin tehdit ültimatomları, İstanbul Hükümeti'nce yayımlandı.
22 Şubat 1920 Müttefik ültimatomlarına karşılık olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti'ne cevap verdi.
28 Şubat 1920 Yunan 1. Kolordusu Başkomutanlık Karargâhı, Selanik'ten İzmir'e taşındı.
3 Mart 1920 Yunanlılar, Gölcük Yaylası ile Bozdağ'ı işgal etti.
3 Mart 1920 Ali Rıza Paşa kabinesi istifa etti.
4 Mart 1920 Celalettin Arif Bey, Mebusan Meclisi başkanlığına seçildi.
5 Mart 1920 Kuvayı Milliye birlikleri, Fransızlara karşı saldırıya geçti.
8 Mart 1920 Salih Hulusi (Kezrak) Paşa kabinesi kuruldu.
10 Mart 1920 5. Balıkesir Kongresi toplandı.
15 Mart 1920 İngilizler, İstanbul'da yüz elli Türk aydınını tutukladı.
16 Mart 1920 İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Meclis basıldı, bazı milletvekilleri tutuklandı ve Malta Adası'na sürüldü. Mustafa Kemal, durumu bütün devletler ve Millet Meclisleri nezdinde protesto etti. Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçildi.
17 Mart 1920 İngilizler, Eskişehir ve Afyon'dan çekildiler. (24 Nisan'da Şile'ye asker çıkardılar)
18 Mart 1920 Balıkesir'de, Kastamonu'da, İstanbul'un işgalini protesto mitingleri yapıldı.
18 Mart 1920 Meclis-i Mebusan, bir kapanış toplantısı yaparak ebediyen faaliyetlerine son verdi.
19 Mart 1920 Mustafa Kemal, Ankara'da toplanacak Meclis için seçim yapılmasını bir yazı ile illere ve komutanlıklara bildirdi.
29 Mart 1920 Yarbay Rahmi Bey, Anzavur'a bağlı askerler tarafından öldürüldü.
26 Mart 1920 Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Wilson, Büyük Ermenistan kurulması hakkında nota verdi.
28 Mart 1920 Antep'te Fransızlara karşı direnişiyle ünlenen Şahin Bey şehit oldu.
31 Mart 1920 Lüleburgaz Kongresi toplandı.
1 Nisan 1920 Trakya Kongresi toplandı.
1 Nisan 1920 Antep'te, Kızılhisar Baskını ve şehir içi muharebeleri.
2 Nisan 1920 İstanbul'da Salih Hulusi Paşa Hükümeti, İngilizlerin baskısıyla istifa etti.
21 22 Nisan 1920 İstanbul Mebuslar Meclisi'nden ilk grub Ankara'ya geldi.
3 Nisan 1920 İsmet Bey (İnönü) Ankara'da, Milli Mücadeleye katıldı.
4 Nisan 1920 12. Kolordu komutanı Fahrettin (Altay) Ankara'ya gelerek, Mustafa Kemal ile görüştü.(Ankara'ya katılmış oldu)
4 Nisan 1920 Anzavur Ahmed, Gönen'i ele geçirdi.
5 Nisan 1920 Damat Ferid Paşa, 4. kez hükümeti kurdu.
6 Nisan 1920 Ankara'da Anadolu Ajansı kuruldu.
8 Nisan 1920 Fransızlar, ateşkes istedi.
8 Nisan 1920 Salih Paşa'nın istifası ile kurulan Damat Ferit Paşa kabinesinin tanınmayacağı yolunda, Heyeti Temsiliye genelgesi yayınlandı.
9 Nisan 1920 İsmet Paşa (İnönü), Ankara'ya geldi.
11 Nisan 1920 Şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah'ın, "Padişah ve Halife kuvvetleri dışındaki millî kuvvetleri kâfir ilan eden ve katlinin vacip (gerekli)" olduğunu bildiren fetvası "Takvim-i Vekayi"de yayınlandı.
11 Nisan 1920 Fransızlar, Urfa'dan çekildi.
11 Nisan 1920 Damat Ferid, Kuvayi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.
11 Nisan 1920 Mebusan Meclisi kapatıldı.
12 Nisan 1920 Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu.
13 Nisan 1920 1. Düzce Ayaklanması başladı.
15 Nisan 1920 2. Anzavur İsyanı bastırıldı.
17 Nisan 1920 Fevzi Paşa, Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere İstanbul'dan ayrıldı.
18 Nisan 1920 Milli Kuvvetleri bastırmak amacı ile, İstanbul Hükümeti "Kuvve-i İnzibatiye" adlı bir örgüt kurulmasına ilişkin kararname çıkardı. (Hilafet Ordusu adını taşıyan bu örgüt 25.6.1920'de kaldırıldı)
18 Nisan 1920 Anadolu'da milli mücadeleye karşı savaşacak Kuvayı İnzibatiye'nin, "Hilafet Ordusu" ünvanıyla teşkilatlandırılması için İstanbul Hükümeti karar aldı.
19 Nisan 1920 Beypazarı, Nallıhan isyanları başladı.
19 Nisan 1920 Anzavur Ahmed İstanbul'a kaçtı.
19 - 26 Nisan 1920 İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye ile yapılacak anlaşmanın esaslarını kararlaştırmak üzere, San Remo'da toplandı.
21 Nisan 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın, "Büyük Millet Meclisi"nin 23 Nisan 1920'de açılması hakkındaki tamimi yayınlandı.
21 Nisan 1920 Bursa'da bazı din adamları, Milli Mücadelenin meşruiyyetine dair fetva verdi.
22 Nisan 1920 İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükümeti'ni Paris Barış Konferansı'na davet etti.
22 Nisan 1920 24. Tümen komutanı Yarbay Mahmut, Hendek'ten Düzce üzerine yürürken, ayaklananlar tarafından şehit edildi.
23 Nisan 1920 Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
24 Nisan 1920 TBMM Mustafa Kemal'i başkan seçti. Mustafa Kemal İlk Meclis konuşmasını yaptı.
24 Nisan 1920 İlk Kanun özelliğini taşıyan Ağnam Resmi Kanunu, TBMM'de kabul edildi.
24 Nisan 1920 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti'nce ölüm cezasına çarptırıldı. (Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır.)
25 Nisan 1920 İsmet Bey (İnönü), Genelkurmay Başkanlığına getirildi.
25 Nisan 1920 T.B.M.M.'de "Muvakkat İcra Encümeni" kuruldu.
26 Nisan 1920 Mustafa Kemal, Sovyet Hükümeti'nden savaş malzemesi istedi.
27 Nisan 1920 Fevzi Paşa (Mareşal Çakmak), TBMM'ne girdi; bir konuşma yaptı.
28 Nisan 1920 İstanbul Hükümeti, Anadolu'da Padişah Hükümeti'nin yönetimini kurmak amacı ile "Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni oluşturan kararnameyi yayınladı. (Bu örgüt, 3 Kasım 1920'de kaldırıldı).
29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı.
30 Nisan 1920 Mustafa Kemal, TBMM'nin açıldığını Avrupa devletleri dışişleri bakanlıklarına, bir yazı ile bildirdi.
2 Mayıs 1920 TBMM'nde "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" kabul edildi.
3 Mayıs 1920 Ankara'da ilk Bakanlar Kurulu olan İcra Vekilleri Heyeti kuruldu.
5 Mayıs 1920 TBMM tarafından seçilen ilk Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplandı.
5 Mayıs 1920 Konya'da ayaklanma çıktı.
5 Mayıs 1920 Şüeyhülislam Dürizzade Abdullah'ın fetvasına karşılık, Ankara Müftüsü Rıfat (Börekçi) ile Anadolu din adamlarının, 251 imzalı fetvası yayınlandı. (Hakimiyeti Milliye'de)
6 Mayıs 1920 TBMM'nde "İstanbul Hükümeti ile Resmi Muharebenin Memnuniyeti Hakkında" 12 sayılı karar çıkarıldı.
9 Mayıs 1920 Büyük Edirne Kongresi gerçekleştirildi.
9 Mayıs 1920 TBMM, İslam dünyasına bir bildiri yayınladı.
10 Mayıs 1920 Anzavur Ahmed'e bağlı kuvvetler, Adapazarı'nı ele geçirdi.
10 Mayıs 1920 Mustafa Kemal, Chicago Tribune gazetesi muhabiri Williams ile konuştu.
11 Mayıs 1920 İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik (Okday) Paşa'ya, San Remo'da saptanan barış antlaşması taslağı bildirildi; Tevfik Paşa bunu bağımsız devlet anlayışına uygun görmedi.
11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanan bir Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi. (Padişah 24 Mayıs'ta onayladı)
11 Mayıs 1920 Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığında bir kurul Moskova'ya doğru yola çıktı.
13 Mayıs 1920 Cafer Tayyar Bey, Trakya kuvvetlerinin komutanı oldu.
15 Mayıs 1920 Kuvay-ı İnzibatiye, Kuvay-ı Milliye tarafından yenilgiye uğratıldı.
15 Mayıs 1920 1. Yozgat İsyanı başladı.
19 Mayıs 1920 T.B.M.M.'nde Damat Ferit ile arkadaşlarının yurttaşlıktan çıkarılmasına karar verildi.
22 Mayıs 1922 San Remo Konferansı kararları, TBMM'de reddedildi.
23 Mayıs 1920 Çerkez Ethem, Sapanca ve Adapazarı'nı, Anzavur Ahmed'e bağlı kuvvetlerden geri aldı.
24 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in idam kararını padişah onayladı.
24 Mayıs 1920 İstanbul Divan-ı Harb'i, Fevzi (Çakmak) Paşa'yı idama mahkum etti. (onaylanması 27 Mayıs)
25 Mayıs 1920 Çerkez Ethem kuvvetleri, Hendek'e girdi.
27 Mayıs 1920 Bolu, isyancıların elinden alındı.
27 Mayıs 1920 Batı Trakya Hükümeti kuruldu.
28 Mayıs 1920 Osmaniye, Fransızlarca işgal edildi.
30 Mayıs 1920 Fransa ile Ankara'da imzalanan mütareke (Ateşkes Anlaşması) yürürlüğe girdi. (20 gün için)
30 - 31 Mayıs 1920 Cafer Tayyar'a (Eğilmez), Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.
1 Haziran 1920 Başkan W. Wilson'un, Ermeni mandası önerisini Amerikan senatosu reddetti.
2 Haziran 1920 Kozan, düşman işgalinden kurtuldu.
3 Haziran 1920 Sovyet Hükümeti, Mustafa Kemal'in mektubunu yanıtladı.
4 Haziran 1920 İtilaf Devletleri Macarlarla, Trianon Barış anlaşmasını imzaladı.
6 Haziran 1920 İstanbul Divan-ı Harb-i, İsmet İnönü, Bekir Sami Kunduh, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay'ı, idama mahkum etti.
6 - 7 Haziran 1920 Zile Ayaklanması başladı.
7 Haziran 1920 "16 Mart 1336 Tarihinden itibaren İstanbul Hükümeti'nce aktedilen Bilcümle Mukavelat, Uhudat vesairenin Keelemyekun Addi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
8 Haziran 1920 Doğu bölgesinde Ermeni saldırısına karşı seferberlik ilan edildi.
8 - 26 Haziran 1920 Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.
13 Haziran 1920 İsyancılar, Köhne kasabasını bastı.
14 Haziran 1920 Yozgat'ta Çapanoğulları ayaklanması çıktı.
15 Haziran 1920 15. Korodu Komutanlığı "Doğu Cephesi Komutanlığı" olarak adlandırıldı ve Kazım Karabekir Paşa komutanlığa atandı.
15 Haziran 1920 İsmet Bey'in idam kararını padişah onayladı.
18 Haziran 1920 Fransızlar, Zonguldak'ı işgal etti ve 20 günlük mütareke sona erdi.
19 Haziran 1920 Doğu cephesi Kumandanlığına tayin edilen Kâzım Karabekir, Erzurum'dan ayrıldı.
20 Haziran 1920 Yunan taarruz emri verildi.
21 Haziran 1920 Mustafa Kemal, Eskişehir'de Ali Fuat (Cebesoy) ile görüştü.
21 - 22 Haziran 1920 Boulogne Konferansı toplandı.
22 Haziran 1920 Yunanlılar Milne Hattı'nı geçerek, genel taarruza başladı.
23 Haziran 1920 Çerkez Ethem, Yozgat'a girdi.
24 Haziran 1920 Yunanlılar, Alaşehir'i işgal etti.
24 - 25 Haziran 1920 Batı Cephesi Kumandanlığı kuruldu. Kumandanlığa da Ali Fuat (Cebesoy) Paşa atandı.
25 Haziran 1920 İngilizler, Mudanya'ya asker çıkardılar ve kısa sürede ayrıldılar.
26 Haziran 1920 "İdare-i Örfiye Divan-ı Harblerinin Suret-i Teşekkülü Hakkında, Heyet-i Umumiye Kararı" çıktı.
26 Haziran 1920 Bakanlar Kurulu Kararı ile Elcezire ve Adana cephesi komutanlıkları kuruldu.
27 Haziran 1920 Çapanoğulları ayaklanması bastırıldı.
27 Haziran 1920 Kula Olayı çıktı. (Bozguncular askeri dağıttılar) 30 Haziran 1920 Yunanlılar, Balıkesir ve Edremit bölgelerini işgal etti.
2 Temmuz 1920 İngilizler, Mudanya'ya kuvvet çıkarma girişiminde bulundu ve Yunanlılar, Kemal Paşa ve Gönen ilçelerini işgal etti.
3 Temmuz 1920 İstiklal Mahkemesi, Damat Ferit Paşa'yı idama mahkûm etti.
3 Temmuz 1920 Haçin (Saimbeyli) Fransızlarca işgal edildi.
6 Temmuz 1920 İngilizler, Mudanya bölgesine kuvvet çıkardı.
8 Temmuz 1920 Yunanlılar, Bursa'yı işgali etti.
9 Temmuz 1920 Doğudaki katliamı protesto için, Ermenistan'a ültimatom verildi.
10 Temmuz 1920 Bursa'nın, 8 Temmuz'da Yunanlılarca işgali üzerine, TBMM kürsüsüne siyah örtü konuldu.
10 Temmuz 1920 Bilecik kurtuldu.
12 Temmuz 1920 İznik, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
14 Temmuz 1920 İstanbul Divan-ı Harbi, Mustafa Kemal'e katılan subayları idama mahkum etti. (Padişah 25 Temmuz'da onayladı)
 
14 Temmuz 1920 İstanbul Divan-ı Harbi, Mustafa Kemal'e katılan subayları idama mahkum etti. (Padişah 25 Temmuz'da onayladı)
14 Temmuz 1920 Gizli Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.
18 Temmuz 1920 Büyük Millet Meclisi'nde, Milli Misak üzerine and içildi.
19 Temmuz 1920 Hariciye Vekili Bekir Sami başkanlığındaki kurul Moskova'ya vardı.
19 Temmuz 1920 2. Düzce Ayaklanması çıktı.
20 Temmuz 1920 Yunanlılar Bandırma'dan gelen kuvvetlerle, Tekirdağ bölgesini işgal etti.
20 - 25 Temmuz 1920 Doğu Trakya Savaşları başladı.
22 Temmuz 1920 Sevr Antlaşması kabul edildi.
23 Temmuz 1920 Yunanlılar Babaeski, Lüleburgaz ve Hayrabolu'yu işgal etti.
24 Temmuz 1920 Fransızlar Halep'i işgal etti.
27 Temmuz 1920 Albay Cafer Tayyar (Eğilmez), Havsa-Bostanlı'da Yunalılara esir düştü.
30 Temmuz 1920 İstanbul'da bir gün önce istifa eden Damat Ferid Paşa, 5. kez hükümeti kurmakla görevlendirildi.
1 Ağustos 1920 Çerkez Ethem kuvvetleri Demirci kasabasına girdi.
6 Ağustos 1920 Çapanoğulları Ayaklanması önderlerinden, Halit Bey yakalandı.
10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması imzalandı.
14 Ağustos 1920 Yüzbaşı Şeref Bey, Bolu'ya girdi.
17 Ağustos 1920 Bekir Sami başkanlığındaki Türk Heyeti ile Sovyet Heyeti arasında Moskova'da görüşmeler başladı.
18 Ağustos 1920 Kuvayı Milliye birlikleri Antep'e girdi.
19 Ağustos 1920 Sevr Barış Antlaşması'nı imzalayanlar ve Saltanat Şûrası'nda olumlu oy kullananlar TBMM'nce vatan haini ilân edildi.
24 Ağustos 1920 2. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı.
29 Ağustos 1920 Yunanlılar Uşak'ı işgal etti.
30 Ağustos 1920 Ayaklanmaya katılan Adapazarı ve Düzce halkı TBMM 'nde affedildi.
3 Eylül 1920 Simav, Yunanlılar tarafından işgal edidi.
3 Eylül 1920 Nizip işgal edildi.
5 Eylül 1920 TBMM 'nde "Nisab-ı Müzakere Kanunu" kabul edildi.
5 Eylül 1920 2. Yozgat Ayaklanması başladı.
6 Eylül 1920 Refet Bey İçişleri Bakanı oldu.
7 Eylül 1920 "Takvimi Vekayi" Gazetesinde, rütbeleri indirilen subaylar arasında Mustafa Kemal'in rütbesinin yarbaylığa indirildiği yazıldı.
11 Eylül 1920 TBMM'nde İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi.
12 Eylül 1920 Doğu Cephesi birlikleri Ermenilere karşı saldırıya geçti.
13 Eylül 1920 Mustafa Kemal'in "Halkçılık Programı" T.B.M.M. 'ne sunuldu. (18 Eylül'de T.B.M.M. 'nde okundu)
13 Eylül 1920 Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri, Ahmet İzzet ve Salih Paşa'larla, Bilecik tren istasyonunda görüştü.
14 Eylül 1920 TBMM 'nde "Men-i Müskirat Kanunu" kabul edildi. (28 Şubat 1921'de yayınlandı)
23 Eylül 1920 İlk Sovyet Savaş malzemeleri geldi.
24 Eylül 1920 Doğu Cephesinde Ermeniler, Bardız ve Kötek'te saldırıya geçti.
29 Eylül 1920 Sarıkamış, Ermenilerden geri alındı.
1 Ekim 1920 Milli Kuvvetler, Kağızman'ı geri aldı.
2 Ekim 1920 Konya'da Delibaş Ayaklanması çıktı.
6 Ekim 1920 Kuvayı Milliye Konya'ya girdi.
7 Ekim 1920 "Ceridei Resmiye" (Resmi Gazete) kuruldu. (Çıkışı; 7.2.1921)
15 Ekim 1920 Güney cephesinde Saimbeyli kurtarıldı.
17 Ekim 1920 Damat Ferid Paşa sadrazamlıktan istifa etti.
17 Ekim 1920 Misak-ı Milli esaslarına aykırı Sovyet önerileri, TBMM 'nde reddedildi.
18 Ekim 1920 Resmi Türkiye Komünist Fırkası kuruldu.
21 Ekim 1920 Tevfik Paşa başkanlığında İstanbul'da son Osmanlı Hükümeti kuruldu.
24 Ekim 1920 Batı Cephesi'nde Türk kuvvetleri Gediz Taarruzunu gerçekleştirdi.
27 Ekim 1920 Yunanlılar İnegöl ve Yenişehir'i işgali etti.
27 Ekim 1920 T.B.M.M., bundan böyle İstanbul Meclisinden başka milletvekili kabul edilmemesine karar verdi.
30 Ekim 1920 Kars Ermenilerden geri alındı.
1 Kasım 1920 Ankara'daki "Zabit Namzetleri Talimgahı" ilk mezunlarını verdi.
1 Kasım 1920 İstanbul'da Venizelos kabinesi düştü.
2 Kasım 1920 İkinci parti Sovyet savaş malzemeleri geldi.
4 Kasım 1920 İcra Vekilleri Heyeti'nin seçim yönteminde değişiklik yapıldı. (Şimdiye değin bakanları Meclis gizli oyla seçiyordu. Bundan böyle bakanlar, T.B.M.M. Başkanınca gösterilen adaylar arasından seçilecekti)
5 Kasım 1920 Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak için müracaat etti.
6 Kasım 1920 Doğu cephesinde Ermeniler mütareke istedi.
7 Kasım 1920 Doğu Cephesi birlikleri, Gümrü'yü işgal etti.
8 Kasım 1920 Ermeniler, T.B.M.M. 'nin barış koşullarını kabul etmedi.
8 Kasım 1920 Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçiliği'ne atandı.
8 Kasım 1920 Savaş'ın, düzenli ordu ile yürütülmesine karar verildi.
9 Kasım 1920 Batı Cephesi iki bölüme ayrıldı.(kuzey cephesi, güney cephesi) İsmet Bey'in (İnönü) Batı Cephesi, Refet Bey'in (Bele) Güney Cephesi Komutanlıklarına tayini.
11 Kasım 1920 Doğu Cephesi Karargâhı, Gümrü'ye taşındı.
12 Kasım 1920 Ermeniler'in boşalttığı Iğdır'a, Türk birlikleri girdi.
15 Kasım 1920 Şeyh Sunusi (Libya) Ankara'ya geldi.
15 Kasım 1920 Islahiye kurtuldu.
18 Kasım 1920 Ermenistan'la Ateşkes Anlaşması imzalandı.
18 Kasım 1920 T.B.M.M., Emperyalizme karşı bildirisini (beyanname) yayınladı.
20 Kasım 1920 General Papulas, Türkiye'deki Yunan orduları başkomutanlığına atandı.
21 Kasım 1920 Ali Fuat Paşa, Moskova büyükelçisi oldu.
22 Kasım 1920 Yunan Başkomutanı General Papulas İzmir'e geldi.
23 Kasım 1920 Demirci Mehmet Efe, Konya'ya atandı.
25 Kasım 1920 T.B.M.M. 'nde "Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu" kabul edildi.
27 Kasım 1920 Çerkes Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem'in kardeşi Tevfik'in Batı cephesi komutana ve Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı.
29 Kasım 1920 "İstiklal Madalyası" kanunu kabul edildi.
1 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe'nin ayaklanması.
3 Aralık 1920 Türkiye - Ermenistan arasındaki sınırı çizen Gümrü Antlaşması imzalandı.
3 Aralık 1920 Mamure kurtuldu.
4 Aralık 1920 Eskişhir'de Mustafa Kemal, İsmet İnönü ile Çerkez Ethem'in kardeşi milletvekili Çerkez Reşit arasında görüşmeler yapıldı; Çerkez Ethem birliklerinin takındığı davranış konuşuldu.
5 Aralık 1920 İstanbul'dan gelen İzzet (Furgaç) ve Salih (Hulusi Kezrak) Paşalarla Mustafa Kemal arasında görüşmeler yapıldı.
5 Aralık 1920 Mustafa Kemal tarafından T.B.M.M.de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu kuruldu ve kendisi Grup Başkanlığı'na seçildi.
5 Aralık 1920 Bilecik Görüşmesi yapıldı.
6 Aralık 1920 Bilecik Görüşmesine katılanlar, Ankara'ya götürüldü.
9 Aralık 1920 İç ayaklanmaları bastırmak üzere, Merkez Ordusu kuruldu. Komutanlığa Nurettin Paşa getirildi.
11 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe üzerine, birlik gönderildi.
13 Aralık 1920 Doğu Cephesi Karargâhı, Kars'a taşındı.
16 Aralık 1920 Demirci Mehmet Efe yenildi.
19 Aralık 1920 5 Aralık'ta yapılan plesibit üzerine, Konstantin yeniden Yunanistan Kralı olarak Atina'ya geldi.
24 Aralık 1920 Çerkez Ethem'i yola getirmek için, bir örgüt kurulu, Kütahya'ya gönderildi.
27 Aralık 1920 Çerkez Ethem Ayaklanması başladı.
29 Aralık 1920 Kütahya, T.B.M.M. Kuvvetlerince işgal edildi.19222 Ocak 1922 Ankara Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında dostluk antlaşması imzalandı.
4 Ocak 1922 Adana boşaltıldı. (Türk ordusu 5 Ocak'ta Adana'ya girdi.) Mersin ve Dörtyol kurtuldu. (Adana'nın Kurtuluş Günü 1973'te 20 Aralıkğa alındı.)
10 Ocak 1922 Gazi Mustafa Kemal, Vakit Gazetesi için, yaşamına, anılarına değinen uzun bir demeç verdi.
1 Şubat 1922 Musul'un kurtarılması kararı alındı.
4 Şubat 1922 Başkomutanlık Kanunu'nun süresi, üç ay daha uzatıldı.
16 Şubat 1922 Merkez Ordusu kaldırıldı.
19 Şubat 1922 Kazım Karabekir, uzmanlardan oluşan ikinci bir Meclisin kurulmasını önerdi.
1 Mart 1922 T.B.M.M. 3'üncü toplantı yılına başladı.
1 Mart 1922 Rauf Bey, Meclis ikinci başkanı oldu.
4 Mart 1922 Gazi Mustafa Kemal, cepheyi denetlemek üzere Ankara'dan ayrıldı.
15 Mart 1922 Mustafa Kema,l Batı Cephesini ziyaret etti.
22 - 26 Mart 1922 Paris Konferansı. İtilaf devletleri, 22 Mart'ta Türklere ve Yunanlılara mütareke önerisinde bulundu.
26 Mart 1922 Müttefikler, Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler önerdi.
30 Mart 1922 Gazi Mustafa Kemal, İsmet (İnönü) Paşa ile birlikte Akşehir'den Çay'a döndü.
12 Nisan 1922 İstanbul Darülfünunu, öğrencilerin, milliyet duygularını inciten kimi müderrislerin değiştirilmesini istemeleri üzerine, geçici olarak kapatıldı.
13 Nisan 1922 İtalyanlar, Söke yöresini boşaltmaya başladı.
14 Nisan 1922 Yusuf İzzet Paşa öldü.
17 Nisan 1922 Mustafa Kemal, Batı Cephesi karargâhından Ankara'ya döndü.
21 Nisan 1922 Söke, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
25 Nisan 1922 İstanbul'da, Garbi Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
26 Nisan 1922 Yunan şilebini, Türk denizcileri ele geçirdi.
6 Mayıs 1922 Başkomutanlık Kanunu'nun süresi, ikinci defa üç ay daha uzatıldı.
11 Mayıs 1922 Hasan Bey, iktisat vekili oldu.
2 Haziran 1922 Moskova'dan dönen Ali Fuat Paşa, Ankara'da Mustafa Kemal ile görüştü.
3 Haziran 1922 T.B.M.M. Yunan zulmünü dünyaya duyurma kararı aldı.
4 Haziran 1922 Yunanistan'ın Anadolu Orduları Başkomutanlığına, General Hacıanesti atandı.
7 Haziran 1922 Averof gemisi ile iki Yunan gemisi, Samsun'u bombaladı.
11 Haziran 1922 Yunan ordusu başkomutanı General Hacıanesti, Afyon'a geldi.
14 Haziran 1922 Mustafa Kemal Adapazarı'nda, annesi ile görüştü.
17 Haziran 1922 İsmet Paşa, Ali İhsan Paşa'nın görevden alınmasını istedi.
18 Haziran 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmit'te, Fransız yazarı Claude Farere ile görüştü. (T.B.M.M. Türkleri destekleyen yazara, 21 Ocak 1922 günlü toplantıda teşekkür kararı almıştı)
20 Haziran 1922 Fahrettin Paşa, Ali İhsan Paşa'nın yerine vekaleten 1. Ordu komutanlığına atandı.
24 Haziran 1922 Mustafa Kemal annesi ile birlikte, Adapazarı'ndan Ankara'ya döndü.
29 Haziran 1922 Nurettin Paşa, 1. Ordu komutanlığına atandı.
3 Temmuz 1922 Ali İhsan Paşa yargılanmak üzere, İstiklal Mahkemesine sevk edildi.
8 Temmuz 1922 T.B.M.M.'nde İcra Vekilleri Heyeti'nin, Meclis başkanınca aday gösterilmeksizin, gizli oyla seçilmesi kabul edildi.
13 Temmuz 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanı oldu.
14 Temmuz 1922 Fransız milli bayramı dolayısı ile Ankara'da Albay Mougun'in evinde verilen şölende, Gazi M. Kemal uzun bir konuşma yaptı.
16 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal , Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Grubu toplantısında doğal başkan, Ali Fuat (Cebesoy) Paşa ise Grup Başkanı oldu. "Misak-ı Milli" temel ilke kabul edildi.
20 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlık yetkileri, süresiz olarak uzatıldı.
21 Temmuz 1922 Mustafa Kemal, Batı cephesine gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.
23 Temmuz 1922 Gazi Mustafa Kemal, Akşehir'e geldi.
25 Temmuz 1922 Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesinin bulunduğu Akşehir'e ulaştı.
27 Temmuz 1922 Mustafa Kemal Paşa, taarruza hazırlanma emrini verdi.
29 Temmuz 1922 İstanbul Darülfünunu'ndan, milliyet duygularına aykırı söz ve davranışları dolayısı ile bir bölük müderris çıkarıldı.
29 Temmuz 1922 İtilaf Devletleri, Yunanistan'a nota göndererek, İstanbul'u işgal etmelerine izin vermeyeceklerini bildirdiler.
30 Temmuz 1922 Planların son şeklini alması ve taarruz günü hakkında Başkomutan'ın karar vermesi. (26 Ağustos 1922)
30 Temmuz 1922 İzmir'deki Yunan Başkomiseri Sterghiades "Ionia" devletini ilan etti. (Bu kararı, İstanbul ve Ankara Hükümetleri ile İtilaf Devletleri Ağustos ayı içinde protesto ettiler)
31 Temmuz 1922 İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nu kabul edildi.
4 Ağustos 1922 Enver Paşa öldürüldü.
6 Ağustos 1922 Batı Cephesi komutanı İsmet (İnönü) Paşa, ordulara gizli olarak "Taarruza Hazırlık" emri verdi.
6 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'ya döndü.
7 Ağustos 1922 Fevzi Paşa, Ankara'ya döndü.
7 Ağustos 1922 İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, Vahidettin'le görüştü. Padişah, Yunanlıların işgal ettikleri bölgelerin, Hükümetine verilmesi, Anadolu'daki hareketi bastırmada kendisine yardım edilmesini istedi.
13 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı'nın, Ankara'dan Batı Cephesi'ne hareketi.
14 Ağustos 1922 Celaleddin Arif Bey, başkanlık görevinden istifa etti.
16 Ağustos 1922 Genelkurmay Karargâhı, Akşehir'de göreve başladı.
17 Ağustos 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Ankara'dan cepheye hareket etti.
20 Ağustos 1922 Başkomutan, Akşehir'e geldi.
22 Ağustos 1922 Yunan başkomutanlığına General Trikopis getirildi.
24 Ağustos 1922 Akşehir'deki karargâh, Şühut'a nakledildi.
25 Ağustos 1922 Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey'e (Başbakan) ordularımızın yarın taarruza başlayacağını bildirdi.
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz başladı. (saat : 5:30'da topçu ateşi ile)
26 Ağustos 1922 İznik kurtuldu.
27 Ağustos 1922 Afyon kurtuldu.
30 Ağustos 1922 Dumlupınar'da Başkomutan Muharebesi kazanıldı.
31 Ağustos 1922 Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların son durumu değerlendirmeleri ve Başkomutan'ın takip emrini vermesi.
1 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk Hedefimiz Akdenizdir. İleri!"
2 Eylül 1922 Yunan Başkomutanı Trikopis, Çalköy civarında esir alındı, Eskişehir kurtarıldı.
3 Eylül 1922 30 Ağustos Muharebesi'ne "Başkomutan Muharebesi" adı verildi.
3 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar'dan Uşak'a geldi.
4 Eylül 1922 Yunanlılar Akşehir'i yaktı, Söğüt ve Kula kurtarıldı.
5 Eylül 1922 Bilecik kurtarıldı.
6 Eylül 1922 Bursa'nın Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine, T.B.M.M. kürsüsüne örtülmüş olan kara örtü kaldırıldı.
6 Eylül 1922 Yunanistan'ın Anadolu ordularına Başkomutan olarak atadığı Polyemekalis İzmir'e geldi.
7 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, Ankara Hükümetine başvurarak mütareke istediler. Yunanistan'ın Anadolu'yu boşaltmasını koşul olarak ileri sürdüler.
7 Eylül 1922 Yunanistan'da Hükümet istifa etti. Yeni kabineyi Kalogeropulus kurdu.
7 Eylül 1922 Aydın'ın kurtuluşu.
8 Eylül 1922 Manisa'nın kurtuluşu.
9 Eylül 1922 İzmir geri alındı.
10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine, Büyük Millet Meclisi saltanatın kaldırılmasına karar verdi.
10 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e girişi.
11 Eylül 1922 Bursa'nın kurtuluşu.
12 Eylül 1922 Akdeniz İngiliz Filosu Başkomutanı Amiral Brock, Ankara'nın İngilizlerle savaş halinde olup olmadığını, Gazi Mustafa Kemal'e mektupla sordu. (Gazi Mustafa Kemal, 13 Eylül'de yanıt vererek, iki hükümetin siyasal ilişkiler kurabileceğini bildirdi.)
13 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in ulusa bildirisi. (Ulusu kutlarken, İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordunun selamını bildirdi.)
14 Eylül 1922 Mustafa Kemal'e "İzmir hemşehriliği" payesi verildi.
15 Eylül 1922 Ayvalık ve bazı kasabalar işgalden kurtarıldı.
15 Eylül 1922 İngiliz kabinesi aldığı kararla, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, tarafsız bölgeye saldırmaması için bildiride bulunmayı ve bir konferans toplanmasını öngördü.
17 Ağustos 1922 Türk birlikleri Bandırma'ya girdi.
18 Eylül 1922 İtilaf Devletleri, İstanbul ve Boğazlardaki tarafsız bölgelerin tarafsızlığına uyulması konusunda Ankara Hükümetine nota verdi.
18 Eylül 1922 Erdek ve Biga Yunan işgalinden kurtarıldı.
19 Eylül 1922 Başkomutan, General Pelle ile İzmir'de görüştü.
19 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan'lar Çanakkale'nin Anadolu yakasını boşaltılar.
20 Eylül 1922 Fransız ve İtalyan kuvvetleri Çanakkale'den çekildi.
23 Eylül 1922 İtilaf Devletleri'nin zaferden sonra ilk notaları.
24 Eylül 1922 Damat Ferid yurt dışına kaçtı.
24 Eylül 1922 Türk kuvvetleri Çanakkale'de "tarafsız bölge" ye girdi.
27 Eylül 1922 General Harington, Gazi Mustafa Kemal'e, İstanbul'daki Yunan donanmasının uzaklaştırıldığını bildirdi.
27 Eylül 1922 Yunanistan'da ihtilal. Kral Konstantin tahtı bıraktı.
28 Eylül 1922 Franklin Bouillon'un güvence vermesi üzerine, Türk ordularının Boğazlara yönelen hareketi durduruldu.
29 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal , İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına yanıt vererek, Mudanya Konferansı'nın kabul edildiğini, İsmet (İnönü) Paşa'nın delege olarak atandığını bildirdi.
30 Eylül 1922 İsmet Paşa, Mudanya Konferansı delegesi olarak Mudanya'ya hareket etti.
1-2 Ekim 1922 Franklin Bouillon, Müttefik fevkalade komiserleriyle toplantı yaptı.
3 - 11 Ekim 1922 Mudanya Konferansı.
4 Ekim 1922 İtilaf Devletleri'nin 23 Eylül notasına, T.B.M.M. Hükümeti geniş yanıtını verdi.
5 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine önerilmiş olan Ankara hemşehriliğini kabul etti.
5 Ekim 1922 Fethi Bey Dahiliye vekili oldu.
7 Ekim 1922 Paris Kararları.
9 Ekim 1922 Fransız ve İtalyan delegeleri, İsmet Paşa ile özel bir görüşme yaptılar.
10 Ekim 1922 İsmet Paşa'ya antlaşma imzalamada yetki verildi.
10 Ekim 1922 Mustafa Kemal Paşa'nın, Franklin Bouillon'a gönderdiği karşılık mesajı.
11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.
14 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması, Yunan Hükümeti tarafından kabul edildi.
15 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması yürürlüğe girdi.
15 Ekim 1922 Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltmaya başladı.
16 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal Bursa'ya gitti.
19 Ekim 1922 Trakya'yı teslim almakla görevlendirilen Refet (Bele), İstanbul'a geldi.
19 Ekim 1922 İngiltere Başbakanı Lloyd George iktidardan düştü. 23 Ekim'de Bonar Law kabinesi kuruldu.
23 Ekim 1922 Doğu Trakya'nın devir teslim tarihleri saptandı.
26 Ekim 1922 İsmet Paşa Hariciye vekilliğine getirildi.
26 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, kendisine "fahri müderrislik" veren İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi'ne teşekkür etti.
27 Ekim 1922 Gazi Mustafa Kemal, Bursa'da öğretmenlere bir konuşma yaptı.
27 Ekim 1922 İsmet Paşa, Batı Cephesi komutanlığından ayrıldı.
27 Ekim 1922 Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı Cephesi komutanlığına atandı.
28 Ekim 1922 İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak Konferans için Ankara ve İstanbul Hükümetlerinden delege gönderilmesini istediler. (Ankara Hükümeti 29 Ekim'de, öneriyi kabul ettiğini bildirdi.)
30 Ekim 1922 "Osmanlı İmparatorluğu'nun İnkıraz Bulup Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Teşekkül Ettiğine Dair Heyet-i Umumiye" kararı.
30 Ekim 1922 İstanbul'da son Heyet-i Vükela toplantısı yapıldı. (Askeri tıp öğrencileriyle ilgili bir karar alınmıştır.)
31 Ekim 1922 Doğu Trakya, Türk Jandarma ve sivil memurlarına teslim edilmeye başlandı. Çorlu, Silivri teslim edildi.
1 Kasım 1922 Türk Jandarma birlikleri, Çanakkale Boğazı bölgesinde ve diğer yerlerde yeni durumlarını aldılar.
1 Kasım 1922 Saltanat kaldırıldı.
4 Kasım 1922 İstanbul'da Tevfik Paşa kabinesinin istifasıyla son Osmanlı Hükümeti de ortadan kalktı. İstanbul Ankara Hükümetinin denetimine girdi.
4 Kasım 1922 Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi "Takvimi Vekayi"nin son sayısı çıktı.
4 Kasım 1922 İsmet (İnönü) Paşa, Saltanatın kaldırıldığını İtilaf Devletlerine bildirdi.
5 Kasım 1922 Refet (Bele), İstanbul'da nezaretlere, her türlü çalışmaları kesmeleri buyruğunu verdi. İstanbul Hükümeti böylelikle sona erdi.
5 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet, Ankara'dan ayrıldı.
6 Kasım 1922 T.B.M.M.'nce kabul edilen kanunlar, İstanbul ve Trakya'da uygulanmaya başlandı.
9 Kasım 1922 Lozan'a gidecek heyet İstanbul'dan ayrıldı.
10 Kasım 1922 Kırklareli'nin işgalden kurtuluşu.
10 Kasım 1922 VI. Mehmet Vahidettin'in son selamlık töreni yapıldı.
11 Kasım 1922 Türk Heyeti Lozan'a vardı.
16 Kasım 1922 Son Padişah Vahidettin, İşgal Orduları Başkomutanı Harrington'a yazıyla başvurarak, İstanbul'da hayatını tehlikede gördüğünü ve İngiltere'ye sığınmak isteğini bildirdi.
17 Kasım 1922 Vahidettin, İngiliz savaş gemisi Malaya ile İstanbul'dan kaçtı.
18 Kasım 1922 Vahidettin, T.B.M.M.'nce Halifelikten düşürüldü.
18 Kasım 1922 Abdülmecid Efendi Halife seçildi.
20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın başlaması.
21 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın ilk oturumu yapıldı.
25 Kasım 1922 Edirne işgalden kurtuldu.
26 Kasım 1922 Çanakkale işgalden kurtuldu.
28 Kasım 1922 "Sened-i Hakanilerin Balasına Mevzu Tuğra Yerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi" Nam-ı Alisinin İkamesi ve Sened-i Mezkure İzafe olunan "Hakani" Kaydının Ref'i ile "Milli" Sıfat-ı Mübeccelinin Vaz'ı Hakkında Kararname" yayınlandı.
28 Kasım 1922 Yunanistan'da, yenilgiye neden olan kabine üyleri ile Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.
30 Kasım 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması uyarınca, Doğu Trakya'nın teslim işlemleri tamamlandı.
2 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal T.B.M.M.'nde, üç milletvekilinin, seçim kanununun değiştirilmesi yolunda verdikleri önerge üzerinde konuştu.
6 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, T.B.M.M. ikinci başkanlığından istifa etti.
6 Aralık 1922 Gazi Mustafa Kemal , Ankara'da Hakimiyeti Milliye, Öğüt, Yenigün muhabirlerine, Halk Fırkası'nı kuracağını açıkladı.
13 Aralık 1922 Ali Fuat Paşa, T.B.M.M. İkinci başkanı seçildi.
16 Aralık 1922 Dr. Adnan Bey, Hükümetin İstanbul temsilcisi oldu.
22 Aralık 1922 Lozan Konferansı'nın kesilmesi ihtimaline karşı, Başkomutan orduya hazırlık emri verdi.
 
1923


14 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de öldü. Karşıyaka'ya gömüldü.
14 - 20 Şubat 1923 Mustafa Kemal, Batı Anadolu gezisine çıktı.
16 - 17 Ocak Mustafa Kemal, İzmit'de gazetecilere konuştu.
27 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in İzmir'e gidişi.
29 Ocak 1923 Mustafa Kemal Paşa, Lâtife Hanım'la evlendi. (5 Ağustos 1925'te ayrılmıştır.)
30 Ocak 1923 Lausanne'de, "Sivil Mevkufinin İadesiyle Harb Esirlerinin Mübadelesine Dair Türk-Yunan İtilafnamesi" imzalandı.
4 Şubat 1923 Lozan Konferansı, önemli noktalardaki uyuşmazlıklar sebebiyle kesildi. (ara verildi)
7 Şubat 1923 Mustafa Kemal'in minberden halka hitap edişi.
16 Şubat 1923 Lozan Heyeti, İstanbul'a döndü.
17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.
17 Şubat 1923 İzmir'de "Türkiye İktisat Kongresi" toplandı.
19 Şubat 1923 Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile birlikte Ankara'ya gitti.
24 Şubat 1923 İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi lağvedilerek, yerine Ankara'daki Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne bağlı ve İl Teşkilatları düzeyinde İstanbul Polis Müdürlüğü kuruldu.
27 Şubat 1923 T.B.M.M.'nde Lozan Konferansı üzerinde gizli oturumda görüşmeler yapıldı. (6 Mart'da görüşmeler yapıldı. Ankara Hükümetinin karşı barış önerileri, İtilaf Devletleri temsilcilerine 8 Mart'ta verildi)
28 Şubat 1923 Mustafa Kemal'e "İstanbul hemşehriliği" payesi verildi.
1 Mart 1923 Ali Fuat Paşa yeniden, TBMM ikinci başkanı oldu.
2 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde Latin Harflerinin kabulü için verilen önerge, Kongre başkanı Kazım Karabekir tarafından reddedildi.
4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi sona erdi.
15 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana'yı ziyaret etti.
17 Mart 1923 Mustafa Kemal, Adana'dan Mersin ve Tarsus'a geçti.
20 Mart 1923 Mustafa Kemal, Konya'da halka seslendi.
21 Mart 1923 Gazi Mustafa Kemal , Konya'da Hilaliahmer (Kızılay) Kadınlar Şubesi'nde yaptığı konuşmada, kadın haklarına değindi.
22 Mart 1923 Mustafa Kemal Konya'da, Mevlâna Türbesi'ni ziyaret etti.
27 Mart 1923 Milletvekili Ali Şükrü Bey öldürüldü.
31 Mart 1923 İtilaf Devletleri, Lozan'a yeniden delege istediler.
31 Mart 1923 "Mahkum Askeri ve Sivil Üzera Hakkında Aff-ı Umumi ilanına Dair Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
1 Nisan 1923 Topal Osman, Ankara'nın Seyranbağları'ndaki evinde yaralı olarak ele geçirildi.
1 Nisan 1923 T.B.M.M., seçimin yenilenmesi için karar aldı.
8 Nisan 1923 Gazi Mustafa Kemal "Dokuz Umde" 'yi yayınladı. (Seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkeler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti adına yayınladı.)
9 Nisan 1923 Doğu Anadolu demiryolunun yapımı karşılığında bazı imtiyazların verildiği "Chester Projesi" T.B.M.M. tarafından onaylandı.( Ancak bu proje uygulamadan kaldırıldı.)
16 Nisan 1923 Birinci T.B.M.M. çalışmaları sona erdi.
21 Nisan 1923 İsmet Paşa başkanlığındaki heyet Lozan'a vardı.
23 Nisan 1923 Lozan Konferansı'nın ikinci evresi başladı.
30 Mayıs 1923 Antakya - İskenderun ve Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
26 Haziran 1923 General Harington, Abdülmecid Efendi'yi ziyaret etti.
28 Haziran 1923 Gazi Mustafa Kemal, kendine "Müderrislik Şahadetnamesi" gönderen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne teşekkür telgrafı yolladı.
10 Temmuz 1923 Fener Kilisesi Patriği Meletios, Yunanistan'a kaçtı.
12 Temmuz 1923 Polonya ile ticaret antlaşması imzalandı.
19 Temmuz 1923 Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü'ye Lozan Konferansı konusunda telgraf gönderdi.
23 Temmuz 1923 Türkiye-Polonya dostluk antlaşması imzalandı.
24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması, imzalandı.
29 Temmuz 1923 Batı Cephesi karargâhı Ankara'ya taşındı.
4 Ağustos 1923 Rauf Bey başbakanlıktan ayrıldı.
5 Ağustos 1923 Genelkurmay Başkanlığı, barış, konuş ve kuruluş planını uygulamaya başladı.
6 Ağustos 1923 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Mausanne'de suçluların geri verilmesi ve başka konularda sözleşmeler imzalandı. (Görüşmeler 29 Haziran'da başlamıştı.)
10 Ağustos 1923 İsmet Paşa Lozan'dan döndü.
11 Ağustos 1923 T.B.M.M.'nin ikinci dönemi başladı.
13 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Partisi'ni kurdu.
13 Ağustos 1923 Mustafa Kemal ikinci kez T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.
14 Ağustos 1923 Fethi Bey yeni bir Hükümet kurdu.
18 Ağustos 1923 İzmir'den de seçilmiş olan Gazi Mustafa Kemal, Ankara milletvekilliğini kabul etti.
23 Ağustos 1923 Lozan Antlaşması'nı T.B.M.M. onayladı.
1 Eylül 1923 Batı Cephesi karargâhı kaldırıldı.
9 Eylül 1923 Halk Fırkası kuruldu.
15 Eylül 1923 Karaağaç Yunanlılardan alındı.
20 Eylül 1923 İstanbul'da , kapütilasyonların öngördüğü yabancı devletlere ait postaneler kapatıldı.
21 Eylül 1923 Bozcaada Yunanlılardan alındı.
22 Eylül 1923 İmroz Yunanlılardan alındı.
25 Eylül 1923 Milli sınırlar dışında kalmış ve Milli Mücadele'ye katılmamış olanlara yapılacak işlemleri belirten 347 sayılı kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
27 Eylül 1923 Harb Okulu, İstanbul'da Harbiye'deki binasına taşındı.
2 Ekim 1923 İtilaf Devletlerinin son birlikleri İstanbul'dan ayrıldı.
4 Ekim 1923 Anadolu Müstakil Türk Ortodoksları lideri Papa Eftim, Milli Hükümeti destekleyen beyannamesini yayınladı.
4 Ekim 1923 İstanbul'da sansür kaldırıldı.
6 Ekim 1923 Şükrü Naili (Gökberk) Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi.
6 Ekim 1923 İngilizler Çanakkale'den ayrıldı.
13 Ekim 1923 Ankara'yı "Hükümet Merkezi" yapan kanun kabul edildi.
13 Ekim 1923 T.B.M.M.'nde "Mübadele İmar ve İskan Vekaleti İhdasına Dair Kanun" kabul edildi.
24 Ekim 1923 T.B.M.M.'nde (362 sayılı) "12 Rebiülevvel Gecesiyle Gününün Milli Bayram Addine Dair Kanun" kabul edildi. (27.5.1935 günlü, 2739 sayılı, ulusal bayramlarla ilgili kanun'la kaldırılmıştır.)
27 Ekim 1923 Fethi (Okyar) Bey Hükümeti istifa etti.
29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa gizli oyla oybirliği ile Cumhurbaşkanı seçildi.
30 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlk Hükümetini, Başvekil sanı ile İsmet (İnönü) kurdu.
31 Ekim 1923 Seferberliğin 1 Kasım 1923 tarihinde kaldırılmasına ilişkin Kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi. (Seferberlik 3 Ağustos 1914'de ilan edilmişti).
1 Kasım 1923 Fethi (Okyar) Bey T.B.M.M. Başkanlığına seçildi.
14 Kasım 1923 Temyiz'in (Yargıtay) Ankara'ya taşınmasını öngören kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.
19 Kasım 1923 Gazi Mustafa Kemal, Halk Fırkası başkanlığına vekalet etmesini bir yazı ile İsmet (İnönü)'den istedi.
20 Kasım 1923 Halk Fırkası "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütlerini kendi içinde topladı.
24 Kasım 1923 Hindistan'daki İsmaillerin başkanı Ağa Han ve Emir Ali, İsmet (İnönü) Paşa'ya Hilafet konusunda yazılar yazdılar.
10 Aralık 1923 Türkiye-Arnavutluk arasında dostluk antlaşması imzalandı. (Ankara)
15 Aralık 1923 Türkiye-Macaristan dostluk antlaşması imzalandı. (İstanbul)
26 Aralık 1923 "Zafer ve Barış Şerefine" kimi suçlar dışında "Aff-ı Umumi Kanunu" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
1924


1 Ocak 1924 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e gitti.
2 Ocak 1924 T.B.M.M.'nde "Hafta Tatili Hakkında Kanun" kabul edildi. (O güne değin hafta tatili zorunluluğu yoktu.)
2 Ocak 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nde gazeteciler beraat etti.
28 Ocak 1924 Türkiye-Avusturya dostluk, ticaret ve ikamet antlaşmaları imzalandı. (İstanbul)
7 Şubat 1924 T.B.M.M.'nde, Milli Mücadelede şehit olan gönüllü ve subayların ailelerine maaş bağlanmasına ilişkin kanun kabul edildi.
13 Şubat 1924 İstanbul İstiklal Mahkemesi'nin mahkum ettiği gazetecilerin affı T.B.M.M.'nde kabul edildi.
15 - 22 Şubat 1924 İzmir'de harp oyunları yapıldı. (Bu günlerde, Hilafetin kaldırılması için karar verildi. Gazi Mustafa Kemal ile İsmet (İnönü) bu konuda görüştüler.)
29 Şubat 1924 Halife Abdülmecit için İstanbul'da son Cuma selamlığı töreni yapıldı.
1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal, T.B.M.M.'nin açış konuşmasında, öğretimin birleştirilmesi ve ordunun siyasetten ayrılmasının gereğine işaret etti.
1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal Kastamonu'da, Şapka ve Kıyafet Devrimini başlattı.
2 Mart 1924 C.H.P. Grubu toplantısında, ertesi gün alınacak kararlar üzerinde görüşüldü.
3 Mart 1924 Hilafet kaldırıldı.
3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek, eğitimde birlik sağlandı.
3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaletleri kaldırıldı. (laik devlete doğru ilk adım)
3 Mart 1924 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti kaldırıldı. (Genelkurmay Başkanlığı, hükümet ve siyaset dışına çıktı)
5 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkiline Dair Kanun" kabul edildi.
8 Mart 1924 T.B.M.M. Birinci dönem üyelerine İstiklal Madalyası verilmesi yolunda karar aldı.
13 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu" kabul edildi.
18 Mart 1924 T.B.M.M.'nde "Köy Kanunu" kabul edildi.
30 Mart 1924 Mehmet Rıfat (Börekçi), Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.
1 Nisan 1924 Ergani Bakır madeninin devletçe işletilmesi konusunda Kanun, T.B.M.M.'nde kabul edildi.
8 Nisan 1924 "Mehakim-i Şer'iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun" ile dinsel mahkemeler kaldırılarak mahkemeler birleştirildi. Kanun, Mayıs başında yürürlüğe girdi.
13 Nisan 1924 Mithat, Mahmut Şevket, Talat Paşalar, Reşit Hikmet Bey ve başkalarının ailelerine vatan hizmetinden dolayı maaş bağlanması konusunda kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.
16 Nisan 1924 T.B.M.M'i "Aff-ı Umumi Kanunu" ile, Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanlara yardım edenleri bağışladı.
20 Nisan 1924 Yeni Anayasa kabul edildi.
21 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "İstanbul Darülfünunu'nun Şahsiyet-i Hükmiyesi Hakkında Kanun" kabul edildi.
22 Nisan 1924 T.B.M.M.'nde "Anadolu Demiryollarının Mübayaasına ve Müdüriyet-i Umumiyesinin Teşkiline ve Vezaifine Dair Kanun" kabul edildi. (Bu Kanun'la, Devlet Demiryolları kurulmuş oldu.)
23 Nisan 1924 Ankara'da toplanan kurultay ile Türk Ocakları yeniden kuruldu. (İlk kuruluş, 25 Mart 1912. 1931'de kapatılmış, yerlerine Halkevleri açılmıştı.1949'da yeniden kurulmuştur.)
4 Mayıs 1924 Genç Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün özel çabaları ve büyük özveriler sonucunda Paris Olimpiyatlarına katıldı.
19 Mayıs 1924 Türk-İran sınırı konusunda Türkiye - İngiltere görüşmeleri İstanbul'da başladı. (5 Haziran'a değin sürmüş, antlaşmaya varılamamış, konu Milletler Cemiyeti'ne götürülmüştür.)
1 Haziran 1924 Milli Mücadele aleyhinde çalışmaları nedeniyle, Lozan Antlaşması'na bağlı genel af beyannamesinin dışında bırakılan 150 kişinin yurt dışına çıkarılması konusunda Bakanlar Kurulu karar verdi.
6 Haziran 1924 İstanbul'da Papa Eftim (Erenerol)'in girişimi ile Türk Ortodoksları Panaiya kilisesinde kongre yaptılar ve "Müstakil İstanbul Türk Ortodoks Kilisesi"ni kurarak başına Papa Eftim'i getirdiler.
8 Ağustos 1924 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
22 Ağustos 1924 Kadınlarımızın yargıçlığa atanmak istemeleri.
25 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'da Muallimler Birliği Kongresi üyelerine verilen çayda: "Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebileri; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" dedi.
26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası kuruldu.
30 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal, Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ikinci yıl dönümünde, Dumlupınar'da yapılan törendeki uzun konuşmasının sonunda, gençlere seslenerek : "Ey yükselen yeni nesil;
İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik; onu ila ve idame edecek sizsiniz" dedi.
30 Ağustos 1924 Dumlupınar'da Meçhul Asker anıtının temeli atıldı.
1 Aylül 1924 Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu.
22 Eylül 1924 Gazi Mustafa Kemal Samsun'da, İstiklal Ticaret Mektebi'nde öğretmenlerle yaptığı konuşmada: "Dünyada her şey için medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" dedi.
25 Ekim 1924 Ziya Gökalp öldü.
26 Ekim 1924 Komutanların siyaseti seçmeleri nedeniyle bunalım doğdu.
29 Ekim 1924 T.B.M.M. bugün CENTO'nun bulunduğu ikinci binasında Cumhuriyetin yıldönümünü kutladı.
1 Kasım 1924 T.B.M.M. toplantı yıllarına Kasım'da başladı.
10 Kasım 1924 Halk Fırkası, "Cumhuriyet Halk Fırkası" adını aldı.
17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
21 Kasım 1924 İsmet (İnönü) Paşa, Başbakanlıktan çekildi. (22 Kasım'da Fethi (Okyar) Bey Başbakan oldu. 2 Mart 1925'e değin Başbakanlıkta kaldı.)
26 Kasım 1924 Kazım (Özalp) Paşa T.B.M.M. Başkanı oldu. (1 Mart 1935'e değin)
20 Aralık 1924 "Kırkkilse İsminin Kırklareli'ye Çevrilmesi Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.
29 Aralık 1924 T.B.M.M.'nde "Bahriye Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun" kabul edildi.
 
Top