Yoksa Hezeyandır

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Gel...
Gam etme
Vehimle nefeslenme
Yersiz şüphelerle tevessül etme
Her ne yapacaksan, bilgisiz, görgüsüz hasretme
Yeri ve zamanı gelmedikçe aklına düşene güvenme
Akıl, bilgiyle, görgüyle aydınlanır, basiret kazandırır direnme
İçinde sakladığın suallere cevap bulmadıkça, kimliğin ve kişiliğine itibar etme
İnsan ancak akıl, irade, ilim, irfan, gönül ve umutla farkındalığa erişecek ikbaldir, yoksa hezeyandır düşüncene

Mustafa Cilasun
 
Top