Yetkili Muhasebeci Olabilmenin Şartları

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
Finansal nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydedensınıflandıran ve onu rapor olarak özetleyen kişiye muhasebeci denir.
Muhasebe mesleği mensupları Üç guruba ayrılmıştır.
1-Serbest Muhasebeci : Konusu Gerçek ve Tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmakMali tablolar hazırlamak ve Vergi beyannamelerini düzenlemektir. Serbest muhasebeci olabilmek için en az Ticaret Lisesi mezunu olmak ve 6 yıl staj yapmak zorunluluğu vardır.

2-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ; Konusu Serbest Muhasebecilerin yaptığı tüm faaliyetleri yapabilmenin yanında ; işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek Finans ve Mali mevzuat konularında danışmanlık yapmaktır. Mali tablolarıraporları ve beyannameleri düzenlemesinin yanında bilirkişilikte yapabilir. Serbest muhasebeci Mali Müşavir olabilmek için; İşletme İktisat Hukuk Bankacılık Kamu Yönetimi vb. dallarından birinde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan kişiler 2 yıllık muhasebe stajının yanı sıra Meslek Sınavını da başarmış olmak zorundadır.

3-Yeminli Mali Müşavir;Yeminli Mali Müşavirler serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetleri yanında tasdik işlemlerini de yapma yetkisine sahiptirler. Tasdik faaliyeti özellikle Vergi beyannameleri ile ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılır. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az 10 yıl Serbest muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmış olmak ve Mesleki sınavını kazanmış olmak şartı aranır. Yeminli Mali müşavirler Muhasebe işlemi yapamazlar.
 
Top