Yetişkinlerle iletişim kurmanın yolları

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Yetişkinlerle iletişim kurmanın yolları

İki kuşak arasındaki iletişimin sağlıklı biçimde kurulup sürdürülmesi için gençlere de düşen görevler vardır. Şöyle ki:

• Değişme ve gelişme çağında olduğunuzu, bu çağın davranışlarınızı etkilediğini bilin.

• "Gençler bilseydi, yaşlılar yapabilseydi" özdeyişine uygun iletişim kurmaya çalışın.

• Bütün amaç, beklenti ve isteklerinizin hemen o anda tümüyle gerçekleşmeyeceğini bilin.

• Her yerde ve her zaman yetişkinlerden öğrenmeniz gereken bilgiler, deneyler olduğunu kabul edin.

• Konuşma ve tartışmalarda kırıcı ve sert olmaktan kaçının.

• Engeller, sorunlar, zorluklar karşısında size destek ve yardımcı olacak insanların anneniz, babanız, yakınlarınız olacağını unutmayın.

• Yetişkinlere danışmaktan kaçınmayın.


Gençlerle yetişkinler arasında sağlıklı iletişim ıçm yap iar bütün bu önerileri bir iki tümceyle şöyle özetleyebilirim: Gençler ve yetişkinler, iletişim sırasında eşduyum (empati) içinde olun. Kendinizi karşı tarafın yerine koyun. Siz genç olsaydınız, bu durumda nasıl davranırdınız? Siz yetişkin olsaydınız, bu durumda nasıl davranırdınız? Sorulara içtenlikle cevap verin ve ona göre davranın.


kaynak:
Özcan Köknel
'in Kimliğini Arayan Gençliğimiz kitabı
 
Top