Yeter ki

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Yar...
Niyet kalbin şuuru
Her amelin hüküm sonucudur
Ne kadar hak ve hakikat üzerine inşa eder
Aklını bilgi, hikmet ve marifetle mücehhez kılarak
Ruhun ve nefsin, aklın aidiyet öğretilerini dikkate alarak
İnsan ve yaratana hakkıyla kul olmak istidadını şiar edinerek yaşamalısın
Her zafiyet ömürlük değildir, azim ve iradeyle terbiye edilebilecek karakterdedir
Yeter ki mesuliyetin, idrak ve irfanın farkında lığına erişerek bahşedilen ömrü nakış nakış dokuyalım

Mustafa Cilasun
 
Top