Yeni bir hayata başlamak isteyenlere

BeReNN

Alyam?
Özel üye
hayata yenıden baslamak
Hayatının gerçekten arzuladığı şekilde gitmediğini düşünüp, yeni ve beyaz bir sayfa açmaya, hayata adeta yeniden başlamaya karar veren bir insanın karşılaştığı en büyük direnç –inanın ya da inanmayın- kendisinden gelir. Çoğu kez, yeniden başlama kararının önündeki en önemli engel o kararı verecek olan kişinin kendisidir.


İsteyerek ya da istemeyerek işini, eşini, yaşantısını, köklü alışkanlıklarını, ilişki tarzlarını değiştirmeye ve hayata yeni bir başlangıç yapmaya karar veren çoğu insan bu kararları ile güvenlik ve güvenilirliklerinin tehlikeye düşeceğinden korkarlar. İyi ve güçlü oldukları konulardaki avantajlarını yitireceklerini düşünürler. Yeniden başladıklarında yine başarısız olacaklarından endişe duyarlar. Bu duyguların etkisiyle bir süre sonra, aslında mevcut durumlarından çok fazla şikâyet etmemeleri gerektiğini düşünmeye bile başlarlar. Ve yeniden başlama kararlarını başka bir zamana erteler, eskiyi sürdürürler.

Bu süreçte ve sonuçta neden olarak gösterilebilecek hemen hiçbir dışsal faktör bulunmamaktadır. İnsanlar genellikle dışardan değişimlerini engelleyen bir uyarı almazlar. Değişme kararlarına karşı çıkan bir kimse hemen hemen yok gibidir. Belki bazıları o insanın her şeye yeniden başlayabileceğine inanmazlar ve bunu açıkça belli ederler ama karara karşı durmazlar.

Yeniden başlamanın en büyük zorluğu eskiyi unutmaktır. Eskiye elveda demeden yeniye hoş geldin deme şansı yoktur. Bir insanın yıllardır kullandığı bir eşyasını atması, alıştığı şehirden taşınması, bir dostundan ayrılması, eski bir alışkanlığından vazgeçmesi hiç de kolay değildir. Bazılarımızın yıllardır biriktirdiği gazete, dergi koleksiyonları, birgün gerekir diye atmadığı eşyaları, bilgileri çok eskimiş ansiklopedileri, kitapları toplayıp eskiciye vermek ya da çöpe atmak çok ama çok zor bir karardır.

Kimileri bu zor kararı kolaylaştırmanın yolunun uygulamayı çok hızlı hatta anlık bir olay olarak gerçekleştirmek olduğunu düşünür. Karar kesin, uygulama derhal olmalıdır. Köprüler atılmalı, gemiler yakılmalıdır. Ancak bu, tahmin edilenden daha fazla üzüntüye, moral bozukluğuna ve mutsuzluğa yol açabilir, derin ve kalıcı duygusal izler bırakabilir.

Eskiyi geride bırakmanın ve üzüntüsüz bir şekilde yeniden başlamanın bir yolu, “veda töreni” düzenlemek, eskiye “vefa borcunu” ödeyerek onu tarihe uğurlamaktır. Eskinin kendisi için bir zamanlar ne kadar önemli olduğunu söylemek, onu yüceltmek en azından vicdan azabı duymayı önleyecektir. Eskinin bir simgesini, belgesini, anı oluşturacak küçük bir parçasını bir köşeye yerleştirmek ya da bir zaman kapsülüne yerleştirip toprağa gömmek ve belki bunlar için dostlar arasında bir tören düzenlemek eskinin artık çok geride kaldığını en azından insanın kendisine çok açık bir şekilde anlatabilir. Bu tür bir etkinliğin ilk bakışta gereksiz ve çocukça olduğu düşünülse de aslında insanın kendine yas tutmak için bir fırsat vermesidir. Bu yapılmadığında, insan daha fazla suçluluk, burukluk, güvensizlik duyguları hatta bir tür bunalım yaşayabilir. Geride bıraktıklarına bir “elveda” demek onu rahatlatacak, derin bir nefes almasını ve gözlerini geleceğe çevirmesini sağlayacaktır.

Hayata yeniden başlamayı, şüphesiz sıfır noktasından başlamak olarak görmemek gerekir. Geçmişin bütün tecrübeleri, bilgi ve becerileri, yaşanmış acı ve tatlı anıları yerinde durmaktadır. Bu aşamada bir hafıza kaybı söz konusu değildir. Yaşamlarında yeni, beyaz bir sayfa açanlar, oraya ne yazacaklarını çok düşünmezler. Eski karalanmış, sararmış, belki yırtılmış sayfalardakileri temize çekerler. Gereksiz uzatılmış yazıları kısaltırlar, anlamsız satırları atarlar. Düşünmeden yazılmış ifadeleri yeniden düşünerek ifade ederler. Daha önce yazmak isteyip de yazamadıklarını ya da yazmaya cesaret edemedikleri yazmaya başlarlar.

Hayata yeniden başlamak gerçek ve güçlü bir istekle başlar. İçinde bir arzu, bir tutku hissetmeyen bir insan cesaret gerektiren böyle bir başlangıcı kolay yapamaz. Daha sonra, o insanın kararını açık ve net bir şekilde vermesi, iradesini ortaya koyması gerekir. Karar vermek, sonuçlarıyla, sorumluluklarıyla bir seçim yapmak, seçenekler arasındaki tercihini açıkça ifade etmektir. Bu aşamadan sonra yapılması gereken ise kararda direnmek, ortaya çıkan sorunlarla, engellerle baş etmektir. Kararı dostlara açıklamak, neden böyle bir karar alındığını onlarla paylaşmak bir anlamda kontrol mekanizması oluşturmaktır. Dostların daha sonra bu kararla ilgili sorunlarına cevap verememe endişesi insanın kararını sahiplenmesi ve uygulaması için önemli bir neden oluşturacaktır.

Bütün bunların ötesinde, bir insanın hayatındaki köklü değişikliklere ilişkin kararlarında ve uygulamalarında başarılı olması için en önemli ihtiyacı disiplindir. Yapması gerekenleri ısrarla ve kararlılıkla yerine getirmesi, bahaneler uydurmaması, ödün vermemesi, küçük (ya da büyük) engelleri geri dönmek için nedenler olarak görmemesi gerekir.

Kısaca, hayata yeniden başlamak güçlü bir istek, kesin bir karar, kararlılık ve disiplin gerektirir. Böyle bir isteği ya da ihtiyacı olduğunu düşünenler, öncelikle bütün bunların kendilerinde var olup olmadığına bakmalıdırlar
 
Top