Yarışma Organizasyonu

BIYIKLI

V.I.P
V.I.P
2.7. YARIŞMA ORGANİZASYONU

2.7.1. Yetki
2.7.1.1. Tüzüklere uyulması koşuluyla, herhangi bir federasyon, kendi bölgesinde açık, kısıtlı veya çağrılı turnuvalar organize edebilir veya organizasyon için yetkili kılınabilir veya Uluslararası maçlar düzenleyebilir.
2.7.1.2. Herhangi bir sezonda, bir federasyon kendi adına bir büyükler, bir gençler ve bir veteranlar olmak üzere uluslararası açık şampiyonalar düzenleyebilir. Bir oyuncu bu tür şampiyonalarda ancak kendi federasyonunun izini ile yarışabilir. Ancak bu izin makul olmayan nedenlerle kısıtlanamaz.
2.7.1.3. Bir oyuncu, kısıtlı veya çağrılı turnuvalara ITTF'ce veya ilgili bütün oyuncular aynı kıtadan ise o kıta federasyonunca genel izin verilmesi hali dışında kendi federasyonunun izini olmaksızın katılamaz.
2.7.1.4. Kendi federasyonunca izin verilmeyen bir oyuncu, bir uluslararası yarışmada yer almayacaktır.
2.7.1.5. Hiçbir yarışma, ITTF'nin izini olmadıkça "Dünya", veya ilgili kıta federasyonunun izini olmadıkça "Kıta" unvanı taşıyamaz.​

2.7.2. Temsil
2.7.2.1. Bir uluslararası açık turnuvaya oyuncuları katılan bütün federasyonların temsilcileri, kura çekimine katılmayan yetkilidirler. Ayrıca, kendi oyuncularını doğrudan etkileyebilecek her karar veya fikstür değişiklikleri için kendilerine danışılacaktır.
2.7.2.2. Konuk bir federasyon, katıldığı uluslararası yarışmanın yönetim komitesinde en az bir temsilci bulundurmaya yetkili olacaktır.​

2.7.3. Katılım
2.7.3.1. Uluslararası açık şampiyonalar için katılım formları, yarışmaların başlamasından en az iki ay ve son başvuru kabul tarihinden bir ay önce bütün federasyonlara gönderilecektir.
2.7.3.2. Açık turnuvalara, federasyonlarca bildirilen bütün oyuncular kabul edilecektir. Ancak, organizatör, sporcuları ön eleme turundan başlatma yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir karar için organizatör, ilgili ITTF ve kıta klasman listeleri ile katılımcı federasyonların belirttikleri kendi klasman listelerini değerlendirmeye alacaktır.​

2.7.4. Yarışmalar
2.7.4.1. Uluslararası Açık şampiyonalarda, tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan yarışmalarını içerecektir. Karma çift ve federasyonları temsil eden takımlar için uluslararası takım yarışmalarını da içerebilir.
2.7.4.2. Gençler ve yıldızlar kategorileri için önerilen yaş sınırları, yarışmanın yer aldığı sezonun başlangıcından önceki 30 Haziran tarihinde, sırasıyla 17 ile 14'tür.
2.7.4.3. Uluslararası Açık şampiyonalarda takım maçlarının 2.7.6.'da belirtilen sistemlerden birine uygun olarak oynanması tavsiye edilmektedir. Katılım formu veya tanıtım broşürü, seçilen sistemi belirtecektir.
2.7.4.4. Bireysel eleme esasına göre oynanacaktır. Ancak takım maçları ve varsa bireysel ön eleme maçları eleme veya grup yöntemi ile oynanabilir.​

2.7.5. Grup Yarışmaları
2.7.5.1. Bir grup veya "round robin" yarışmasında, grubun her üyesi, o grubun bütün diğer üyeleri ile karşılaşacaktır. Galibiyete 2, oynanmış bir maçta mağlubiyete 1, oynanmamış veya tamamlanmamış bir maçta mağlubiyete 0 puan verilecek ve sıralama öncelikle kazanılan puanlara göre yapılacaktır.
2.7.5.2. Eğer grubun 2 veya daha çok üyesi aynı puana sahip iseler, bu üyelerin sıralamada birbirlerine göre yerleri, sadece kendi aralarındaki maçların sonuçları göz önüne alınarak şu şekilde belirlenecektir. Öncelikle kendi aralarındaki maçlarda elde ettikleri puanlara, sonra (takım yarışması için) bireysel maçlarda kazanılan maçların kaybedilen maçlara oranlarına, sonra sonuca ulaşıncaya kadar sırasıyla kazanılan ve kaybedilen set oranına ve kazanılan ve kaybedilen sayı oranlarına bakılacaktır.
2.7.5.3. Hesaplamanın herhangi bir aşamasında bir veya daha çok grup üyesinin durumu belirlenmiş, geri kalanlar arasında eşitlik sürüyorsa, durumu belirlenen üyeler hesaplamadan çıkarılacak, eşiklik durumu bozuluncaya kadar, geri kalan üyelerin kendi aralarında elde ettikleri sonuçlar, 2.7.5.1. ve 2.7.5.2. maddeleri uyarınca yeniden hesaplanacaktır.
2.7.5.4. Eğer yukarıdaki paragraflarda belirtilen yöntemlerin uygulanmasına rağmen eşitlik bozulmazsa, bu durumdaki üyelerin birbirlerine göre durumları kura ile belirlenir.
2.7.5.5. Dünya, olimpiyat ve uluslararası açık şampiyonaların dereceleme yarışmaları kademesinde, oyuncular klasman sıralarına göre gruplara ayrılacaklardır. Bu gruplarda aynı federasyona bağlı oyuncuların mümkün olduğunca ayrı gruplara dağıtılmasına ve her grupta kuvvet sıralamasına göre bir yerleştirme yapılmasına özen gösterilecektir.
2.7.5.6. Jüri tarafından başka bir karar alınmadıkça, bir gruptan sadece bir oyuncunun yükselmesi halinde, grupta son maç 1 ve 2 numaralı oyuncular arasında yapılacaktır. Eğer gruptan 2 oyuncu yükselecek ise, grupta son maç 2 ve 3 numaralı oyuncular arasında yapılacak ve böylece devam edilecektir.​

2.7.6. Takım Maç Sistemleri
3.7.6.1 5 maçlık sistem (Yeni swaythling kupa sistemi 5 tek)
3.7 6.1.1 Bir takım 3 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.1.2 Oyun sırası A ile X, B ile Y, C ile Z, A ile Y, B ile X şeklinde olacaktır.​
3.7.6.2 5 maçlık sistem (Corbillon kupa sistemi, 4 tek ve 1 çift)
3.7.6.2.1 Bir takım 2,3 veya 4 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.2.2 Oyun sırası A ile X, B ile Y, Çiftler, A ile Y, B ile X şeklinde olacaktır.​
3.7.6.3. 5 Maçlık Sistem (Olimpik sistem, 4 tek ve bir çift)
3.7.6.3.1. Bir takım 3 oyuncudan oluşacak her oyuncu en fazla 2 bireysel maçta oynayacaktır.
3.7.6.3.2. Oyun sırası A ile X, B ile Y, Çiftler: C ile A veya B ile Z ile X veya Y, B veya A ile Z, C ile Y veya X şeklinde olacaktır.​
3.7.6.4. 7 maçlık sistem (6 tek ve 1 çift)
3.7.6.4.1 Bir takım 3,4 veya 5 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.4.2 Oyun sırası A ile Y, B ile X, C ile Z, Çiftler, A ile X, C ile Y, B ile Z şeklinde olacaktır.​
3.7.6.5 9 maçlık sistem (9 tek)
3.7.6.5.1. Birtakım 3 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.5.2. Oyun sırası A ile X, B ile Y, C ile Z, B ile X, A ile Z, C ile Y, B ile Z, C ile X, A ile Y şeklinde olacaktır.​

2.7.7. Takım Maçı Yöntemi
2.7.7.1. Bütün oyuncular, yarışma için belirlenmiş oyuncular arasından seçilecektir.
2.7.7.2. Bir takım maçından önce A,B,C veya X,Y,Z seçimi hakkı kura ile belirlenecek ve kaptanlar tek yarışmalarında yer alacak oyuncularına birer harf tanımlayarak, listelerini başhakeme veya temsilcisine vereceklerdir.
2.7.7.3. Çift, yarışmasında yer alacak oyuncuların isimleri, çift yarışmasından hemen önceki tek maçının sonuna kadar belirlenmeyebilir.
2.7.7.4. Art arda bireysel maçlara çıkacak oyuncular, bu maçlar arasında 5 dakikaya kadar ara isteyebilirler.
2.7.7.5. Bir takım maçı, takımlardan biri mümkün olan bireysel maç sayısının çoğunluğunu kazandığı zaman sona erecektir.​

2.7.8. Sonuçlar
2.7.8.1. Yarışmaların bitiminden sonra, 7 günü geçmemek şartıyla, organizatör federasyon ITTF sekreterliği ile ilgili kıta federasyonu sekreterliğine, uluslararası maçların kıta ve uluslararası açık şampiyonaların bütün turlarının, ulusal şampiyonaların son turlarının, sayısal skorlarını da içerecek şekilde detaylı sonuçlarını gönderecektir.​

2.7.9. Televizyon
2.7.9.1. Dünya kıta veya olimpiyat yarışmaları dışındaki yarışmalar, sadece yayının yapıldığı ülke federasyonunun izni ile televizyonda yayınlanabilir.
2.7.9.2. Uluslararası bir yarışmaya katılım, misafir federasyonların televizyon yayınlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Dünya, kıta, veya olimpiyat yarışmalarında, bu kabul, canlı veya bant televizyon yayınlarının, herhangi bir yerde, yarışmalar süresince ve yarışmaları takip eden bir aylık sürede yapılmasını kapsar.​
 
Top