Yalan olan aldandığın bahanendir!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Sanma ki herşey nafiledir
Yalan olan nedir, niyet niçin en manalı merhaledir
İraden niçin mesuliyetin için tercihini bekleyendir, hesap edilmeyen nedir
Kalbin ve ruhun en latif sahnendir, idrakine ram olan saiktir, aşk içinde ki firkattirAnnen ve baban vekilindir
Emanet için muhatap alınan bir nefestir, hesabidir
Ne kadar aidiyetine sadıksa ve o nispette filkatiyle bedelleşerek yürürse
Emir ve taaiyle müştereklik kurarsa, ecrin ve vecdin şehredilmesi için azmetikçeMahbul olan bir payedir
Her lahza gerekçeli tavdır, niyetin ve azminle bahtındır
Kahrın ve acziyetinle narındır, nefsin ve hevaların için beyhude harındır
Takat zamanlıdır, izan farktır, hissetmek aşktır, zikretmek niyazın arı sevdasıdırNeye malik olursan ol
Kimlerin haline müdrik olursan ancak o kadardır kor
İnsan kalbini ateş yakmaz, ruhun lisanında korku olmaz, aşk asla nefsin olamaz
İman ettiğin umdeler halinde aşksa,sevdasıyla vaktine hasrolunan nazarsa solmazYar dediğin seni anlamalı
Ruhunu ve kalbini ihya eden olmalı, unutmamalı
Yalan adına bir hesabı olmamalı, kalbi kandıran bir can olup ağlatmamalı
Aynı umdeler için yanmalı, vuslatın şiarıyla yol almalı, aşkın ecriyle feda olmalıŞayet cazbeden bedense
Lisanı ve edebi ruhundan arileşmiş bir şekliyetse
Sakın bulaşma, heyecan bedelsiz olmaz unutma, sanra keşkelerle yakınma
Bakir olan hisslerini lekeleme, bahşedilmiş zindeliğini heder etme, nasibini bekleMukadderrat kimler içindir
Kader hem suşlanan bir bedelmidir, irade kimindir
Akıl ve tefekkür ilime erişmek için bahşedilen gerekçedir, bilgisizlik aczdir
Her canın nefesi azizdir, ne kadar bilgi ve niteliğe haizse ancak o kadar makbuldürKul olmak azmin nasibidir
Yoksa akıl ve kalp ayrı telakkiler değildir, birdir
Çünki ruhun asliyendir, nefsin tezkiye edildikçe makbulleşen tercihindir
Hesap edilmeyen sadece avuntu ve cehaletin cüret ettirdiği vahim olan mazarettir

Mustafa CİLASUN
 
Top