• Merhaba Ziyaretçi.
    "EYLÜL AYI" temalı fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Windows - Tüm Klavye Kısayolları

YoRuMSuZ

Biz işimize bakalım...
Genel Klavye Kısayolları

" CTRL+C (Kopyala)
" CTRL+X (Kes)
" CTRL+V (Yapıştır)
" CTRL+Z (Geri Al)
" DELETE (Sil)
" ÜSTKRKT+DELETE (Seçili ö eyi Geri Dönüşüm Kutusu'na atmadan kalıcı olarak sil)
" Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
" Bir ö eyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ö eye kısayol oluştur)
" F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
" CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
" CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
" CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına götür)
" CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
" Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
" Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla ö e seç veya bir belgede metin seç)
" CTRL+A (Tümünü seç)
" F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
" ALT+ENTER (Seçili ö enin özelliklerini görüntüle)
" ALT+F4 (Etkin ö eyi kapat veya etkin programdan çık)
" ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
" ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
" CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
" ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
" ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
" F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
" F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini'ndeki Adres çubu u listesini görüntüle)
" ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
" ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
" CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
" ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
" Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
" F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
" SAĞ OK (Sa daki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
" SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
" F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)
" GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini'nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
" ESC (Geçerli görevi iptal et)
" CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktı ınızda ÜSTKRKT (CD-ROM'un otomatik olarak oynatılmasını önle)

İletişim Kutusu Klavye Kısayolları

" CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
" CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
" SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
" ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
" ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
" ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
" ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
" Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir dü me seç)
" F1 tuşu (Yardım görüntüle)
" F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
" GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

Microsoft Uyumlu Klavye Kısayolları

" Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
" Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
" Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
" Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
" Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)
" Windows Logosu+E (Bilgisayarım'ı aç)
" Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
" CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
" Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı'nı görüntüle)
" Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
" Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
" Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)

Erişilebilirlik Klavye Kısayolları

" Sekiz saniye boyunca Sa ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
" Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık'ı aç veya kapat)
" Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları'nı aç veya kapat)
" Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar'ı aç veya kapat)
" Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları'nı aç veya kapat)
" Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi'ni aç)

Windows Gezgini Klavye Kısayolları

" END (Etkin pencerenin sonunu göster)
" HOME (Etkin pencerenin başını göster)
" NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
" NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
" NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
" SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)
" SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

Windows Explorer Kısayolları

ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü
CTRL+ESC / windows menusu
ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olayları kapatır
CTRL+A / bütün parçaları seçer
CTRL+X / seçili kısmı keser
CTRL+C / seçili kısmı kopyalar
CTRL+V / seçili kısmı yapıştırır
CTRL+Z / geri döner son yapılana
CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru sıralar
TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
SHIFT+DELETE / direk silme
BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime işlemi
ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
F10 / aktif sayfanın menusu
F6 / adress bara gider /
F5 / sayfayı yenıler
F3 / arama ögesi
F2 / ismini degistirme seçili ögenin

MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları

" CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
" ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
" ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
" F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
" F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
" CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
" CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
" ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)
" F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
" CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

" CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
" CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
" CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
" CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
" CTRL+I (sık kullanılanlar çubu unu aç)
" CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
" CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç)
" CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
" CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
" CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
" CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

CTRL+A / bütün sayfanın seçimi
CTRL+D / favorite ekler
CTRL+S / degisiklikleri kaydeder
CTRL+W / aktif sayfayı kapatır
CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymayı yapar
SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
ALT+HOME / anasayfaya gider
HOME / sayfanın başına gider
TAB / Itemler arasında atlamayı sa lar
END / sayfanın sonuna gider
ESC / açılan sayfayı sonlandırır
F11 / tam ekran yapar sayfayı
F5 / sayfayı yeniler
F4 / adress barı açar
F6 / adress bara gider
ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür
SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
SHIFT+F10 / sa tus olayı
SHIFT+TAB / geri tab olayı
CTRL+C / kopyalama
CTRL+V / yapıştırma
ENTER / aktif etmek /
F1 / internet explorer help

Windows XP Kısayolları

ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
ALT+ESC / en son açılan item lerı geşiş saglar
ALT+F4 / aktif pencerelerı kapatır
ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu
ALT+TAB / menuler arasında geçiş
BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiş
CTRL+A / hepsini seç
CTRL+B / kalın yazı
CTRL+C / kopyala
CTRL+I / italik
CTRL+O / dosya açma
CTRL+U / alt cızgı
CTRL+V / yapıştır
CTRL+X / kes
CTRL+Z / geri tusu
CTRL+F4 / dökümanları kapatır
CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kısayol oluşturur
SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
ESC / ıslemlerı durdurur
F1 / help
F2 / seçili ö enin ismini degiştirme
F3 / arama dosya ve klasörlerde
F4 / adres çubu unu açar
F5 / yenileme
F6 / adres çubu una gider
F10 / active sayfalarda çubuğa gider dosya eklemek araçlar vb
SHIFT+F10 / sağ tıkladıgınızda açılan menu
CTRL+ESC / start menusu
SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi
WIN / start menüsü
WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
WIN+E / bilgisayarımı açar
WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama
WIN+L / kullanıcı degiştirme kapatmadan
WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları
WIN+R / çalıştırı açar
WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiş

Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları

Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz:

" SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
" SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
" YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
" AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)
" PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
" PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşa ı git)
" HOME (Satırın başına git)
" END (Satırın sonuna git)
" CTRL+HOME (İlk karaktere git)
" CTRL+END (Son karaktere git)
" ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları

" CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
" CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
" CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
" CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
" CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
" F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
" ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
" ALT+F4 (Konsolu kapat)
" ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
" ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
" ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
" ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

Çalıştır Komutları

compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi
devmgmt.msc - Aygıt Yöneticisi
diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi
dfrg.msc - Disk birleştirme
eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi
fsmgmt.msc - Paylaşılan Dosyalar
gpedit.msc - Grup Poliçeleri
lusrmgr.msc - Yerel Kullanıcılar ve Gruplar
perfmon.msc - Performans Monitörü
rsop.msc - Poliçe Sonuçarını Ortaya koymak
secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarları
services.msc - Çeşitli Servisler
msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri
regedit - - Kayıt Defteri Editörü
msinfo32 - Sistem bilgisi
sysedit - Sistem Şekli Editörü
win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
winver - Şu anki Wİndows Sürümünü Görüntüle
mailto: - Varsayılan E-mail alıcısı Görüntüle
cmd - Komut satırını çalıştır

Denetim Masası Öğeleri İçin Çalıştır Komutları

Program Ekle Kaldır / control appwiz.cpl
Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
Ekran özellikleri / control desk.cpl
Hızlı bul / control findfast.cpl
Fontlar / control fonts
İnternet Özellikleri /control inetcpl.cpl
Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
Mouse Özellikleri / control main.cpl
Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
A Özellikleri / control netcpl.cpl
Şifre özellikleri / control password.cpl
Printer /control printers
Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl
 
Top