Vücutta elektrik çarpması hissi

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Vücutta elektrik çarpma hissi, sanki prizden ya da elektrikli bir araç gereçten vücuda elektrik geçmiş gibi hissedilmesine neden olmaktadır. Vücutta elektrik çarpma hissi genel olarak sinir hastalıklarından ve sinir uçlarındaki baskıdan kaynaklanmaktadır. Zaman zaman herkesin başına gelen bu durum çok kısa süre hissedilmektedir. Sinirlerin duyarlılığını giderek yitirdiği yaşlılık dönemlerinde daha çok rastlanılmaktadır.

Vücutta Elektriklenmenin Nedenleri Nelerdir?
Nevraljiller diye tabir edilen sinir ağrıları elektrik çarpması şeklinde ve keskin bir ağrıyla hissedilmektedir. Sinir uçlarına uzun süre baskı yapıldıktan sonra sinir uçlarında elektrik çarpma hissi ve karıncalanma meydana gelir. Genelde kısa süreli görülen bu ağrılar kimi zaman çok şiddetli hissedilebilmektedir. Elektrik çarpma hissi en çok el ve ayak uçlarında hissedilir. Nevraljil ağrısı yüz bölgesinde de görülebilir. Özellikle yüz yıkama, yüze dokunma ve yemek yeme sırasında yüzde elektrik çarpma hissi oluşabilmektedir. Vücutta elektrik çarpma hissi sinirlerle doğrudan ilgili olduğundan yaşlılarda daha çok görülmektedir.

Diyabet nöropati hastalarında vücutta elektrik çarpma hissi çok sık olabilmektedir. Diyabet nöropati hastalarının el ve ayak uçlarındaki his sinirleri tutulabildiğinden, bu bölgelerde elektrik çarpması ve karıncalanmalar hissedilebilmektedir.
 
Top