Venn şeması yöntemi

Suskun

V.I.P
V.I.P
VENN ŞEMASI YÖNTEMİ


Bir kümedeki elemanlarınkapalı bir eğri içindebelirtilerek verilmesine,kümenin Venn Şeması ile gösterilmesi denir.

ÖRNEK
Rakamlar kümesini venn şeması ile gösterelim.


s1.gifLİSTE YÖNTEMİYLE GÖSTERME


Kümeyi oluşturan elemanların arasınavirgül koyarak{........} biçiminde parantez içinde yazılmasıdır.


ÖRNEK
DERSANE kelimesinin harflerini liste yöntemi ilegösterelim.
K={E,D,A,N,R,S} şeklinde olur.


ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ İLE GÖSTERME


Bir kümenin elemanlarının ortaközellikleri varsa ve bu ortaközellikler kümeyi belirtmek için yeterli ise ,bu küme elemanlarınınortak özellikleri ile küme parantezi içinde yazmak yeterlidir.Birkümenin bu biçimde gösterilişine kümenin ortak özellik yöntemi ilegösterilmesi denir.

ÖRNEK
A={1,3,5,7,9}kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterimi;
A={Bir basamaklı tek doğal sayılar} şeklindedir.
B={Haziran,Temmuz,Ağustos} kümesinin ortak özellik yöntemi ilegösterimi;
B={Yaz mevsiminin ayları}şeklindedir.
 
Top