Üzen her nefes elbet bir gün üzülür!

MustafaCİLASUN

Özel Üye
Özel üye
Adil olmak aşktır
Ruhun muvazenesinde ki farktır
Hakikatin şiarındandır
Kul için muhakkaktır
Beşer adına ziyandır
Adem için sevdadır
Nisanın arıdır
Çocuğun gönül hicranıdır


Nefs hesaptır
Aklın ve iraden için şarttır
Müddet-i nefesin imtihanıdır
Ruhun ahdinde ki umududur
Akıl ile izan kulundur
Ehliyet sahibi olan yakındır
Bedelsiz olan ne vardır
Heyecan yaşamak mı vuslattır


Kerih olan
Ruhuna ve kalbine uzaktır
Vicdanın şehrettiği kitaptır
İmtina eden aklın ve merakın
Hakka yakındır
Nefsin iradene hükmetmesi
İzanını ve idrakini etkilemesi
Ne müthiş bir bühtandır
Atin adına karanlıktır


Fikirsiz olmak
Nura hasret kalmaktır
Aşktan uzaklaşmak için tuzaktır
Cehalet içinde yaşamak haramdır
Nitelikten ari olmak gamdır
Farkı fark etmeyen can nasıldır
Bir can kalmak ahmaklıktır
Azim ve mücadele kul olmak için şiardır


Ve fakat
Talim etmeden
Arifin sohbetinde ki
feyzi terennüm etmeden
Naifliğin ve nazaketin ilmini tahsil etmeden
Sadakat ve inceliğin taliminde demlenmeden
Nefsin sahrasında yaşamak
Fırsatçılık adına güya kul olduğunusanmak
Ne büyük vebaldir
İnsanı ürküten ne şedit bühtan ve hardır
Mustafa CİLASUN
 
Top