Uluslararası Yeterlilik

ZeyNoO

V.I.P
V.I.P
2.8 ULUSLARARASI YETERLİLİK

2.8.1 Olimpik yarışmaları için yeterlilik 3.5.1. de ayrıca verilmiştir. Dünya unvanlı yarışmalar için ilave yeterlilik 3.1.3., 3.2.3., 3.3.6., 3.4.3 maddelerinde belirtilmiştir.
2.8.2 Bir oyuncu, Federasyonu tarafından aday gösterilmeyi kabul etmesi ve Uluslararası Açık Şampiyonalarda bireysel yarışmalar dışında 2.1.2.3 maddesinde belirtilen bir yarışmaya katılması halinde, o Federasyonu temsil ediyor kabul edilecektir.
2.8.3 Bir oyuncu, sadece eğer bir Federasyonun yetkili olduğu Ülkenin vatandaşı ise, o Federasyonu temsile yetkilidir. Ancak, önceki kurallara uygun olarak vatandaşı olmadığı bir ülkeyi daha önce temsil etmiş bir oyuncu bu temsil yeterlili-ğini korur.
2.8.3.1 Birden fazla Federasyonun oyuncularının aynı Ülke vatandaşlığına sahip olmaları halinde, bir oyuncu bu Federasyonlardan sadece birini, doğduğu veya asıl ikametgahının bulunduğu Ülkenin Federasyonu olması koşulu ile temsil edebilir.
2.8.3.2 Birden fazla Federasyonu temsile yetkili olan bir oyuncu, ilgili Federasyonlardan hangisini temsil edeceğini seçme hakkına sahiptir.​
2.8.4 2.8.3’ e göre bir Kıt’a Federasyonunun üyesi bir ülke Federasyonunu temsile yetkili bir oyuncu, sadece kıt’a takım yarışmalarında, o Kıt’a Federasyonunu (1.18.1) temsile yetkilidir.
2.8.5 Bir oyuncu üç yılık süre içerisinde değişik Federasyonları temsil edemez.
2.8.6 Bir Federasyon yetkisi dahilinde (1.21) bir oyuncuyu Dünya Sıralama Listesi gibi bir ITTF yayınında belirtilen bir Uluslararası Açık Şampiyonanın herhangi bir bireysel yarışmasına aday gösterilebilir. Ancak bu, o oyuncunun aday gösteren Federasyonu 3.8.2’ye göre temsil etmesi sonucunu doğurmaz.
2.8.7 Bir oyuncu veya Federasyonu, başhakemce istenmesi halinde, temsil yeterliliği ile ilgili dokümanları temin ve ibraz etmekle yükümlüdür.
2.8.8 Temsil yeterliliği ile ilgili bir sorun hakkında herhangi bir şikayet, İcra Komitesi, Kurallar ve Sıralama Komitelerinin Başkanları ve Sporcular Komisyonu Başkanından oluşan bir Yeterlik Komisyonuna iletilecek ve bu komisyonun verdiği karar son ve kesin karar olacaktır.​
 
Top