ÜÇ SUALE ,TEK CEVAP

yesim434

Hırçın Karadenizli
V.I.P
Bir grup felsefeci , gelerek ” Şems-i Tebriziye ”

Dediler: Birkaç sual sormaya geldik size.

O sırada tebrizi hazretleri ders için toplamıştı cümle talebeleri,

Ve elinde bir kerpiç bulunuyordu o ara,

Kerpiçle teyemmüm’ü öğretirdi onlara,

İşte bu sırada, geldi felsefeciler üç sual sormak için, müsade istediler.

1- Dediler ki : ? ALLAH vardır, görünemez diyorsun, görünmeyen şeye mi siz inanıyorsunuz?

2- Ateşten yaratıldı dersiniz şeytan için. Sonrada ”O” ateşte yanacak diyorsunuz.

Bu iki sözünüzde yok mudur bir tenakuz?

Ateştense şeytanın halk edilişi, Öyleyse hiç yakar mı ateş ,başka ateşi ?

3- Ayrıca dersiniz ; İslamda kul hakkı var, Ahirette , hakkını alır alacaklılar,

Halbuki bırakın insanları kendi hallerine,

Canları ne isterse, yapsınlar birbirine !O vakit Hazreti Şems, o kerpiçi alarak , o kimsenin başına vurdu cevap olarak, daha onu dinlemeden şikayetçi olup götürdüler kadının huzuruna.

Kadı dedi niye vurdun bu adamın başına. Tebriz-i der ki 3 sualine cevaptır amacım. Kadı sorar nedir işin aslı.

Şems anlatır bir bir :


1- Başına vurdum, göstersin o başının ağrı ve acısını ?

Lakin mümkün deiğil acıyı göstermek !

2- Şeytan ateş cinsinden zarar görmez dedi, ateşten yaratılanı neden atıyorsun ateşe yanmayacaksa?

Halbuki kendiside topraktan yaratıldı, öyleyse bu toprak bu kerpiçle niçin başı ağrıdı. insanda topraktan meydana elmedi mi?

3- Ve diyor ki ölünce, yoktur hesap ve mizan , Şu dünyada serbestçe yaşamalı her insan, Bırakın yapsın istediğini , karışmasın kimseye.


Maden ki istemiyorsun hak hukuka riayet, öyleyse bende özgürce yaptım bir hareket. o halde o niçin beni, size etti şikayet ?


( Aşkın Son Nefesi kitabından alıntı bir hikayedir )
 
Top