Türkiye'deki Başlıca Sanayi Bölgeleri

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
Türkiye'deki Başlıca Sanayi Bölgeleri

xgBd5j6.jpg

Türkiye'de sanayi, ulaşım, ham madde, pazar şartlarının uygun olduğu batı, kuzeybatı ve güney bölgelerimizde yoğunlaşmaya başlamıştır. En önemli sanayi bölgemizi, İstanbul metropol sahasının da bir uzantıaını oluşturan Adapazarı-İzmit-İstanbul-Çerkezköy (Tekirdağ) kuşağı oluşturmaktadır. Bu sanayi bölgemizde, aşağı yukan tüm sanayi koftan kurulmuştur. Bunların başında petro-kimya, otomotiv, elektrik-elektronik, tekstil, gıda, lastik, cam ve metal sanayii gelmektedir.

Marmara'nın diğer önemli sanayi bölgesini, Bursa ve yakm çevresi oluşturmaktadır; burada otomotiv, makine imalâtı, metal sanayii önde gelmektedir. Marmara Bölgesi'nde sanayi kuruluştan sayısınm 100 biran çok üzerinde olduğu, ülkemizde büyük sayılacak sanayi tesislerinin % 86 ve sanayi sektöründe çalışan nüfusun İse %50'yi bulduğu belirtilmektedir.

Ege Bölgesi'nde önemli sanayi merkezleri İzmir, Denizli ve Manisada yoğunlaşmıştır. Başta petro-kimya, gıda, demir-çeiik, teksti), makine-metal, elektrik-elektronik sanayii gelmektedir.

Akdeniz Bölgesi'nde Mersin-Tarsus-Adana-İskenderun hattı önemli H sanayi bölgesidir. Tanmsal ürünlere dayalı sanayi başta olmak üzene, gübre, demir-çelik ve tekstil sanayi ön plandadır.

Yukarıda belirtilen sanayi bölgeleri dışında yöresel önemde dan sanayi bölgeleri bulunmaktadır. Bunların başında Gazi Antep, Konya, Kayseri. Malatya, Kahraman Maraş, Eskişehir, Ankara, Karadeniz Ereğlisi, Karabük gelmektedir.

Ülkemizde gelişmiş sanayi kollarının başındateksti, konfeksiyon, dayanıklı tüketim mallan, otomotiv, gıda, bazı maden (demir•çelik), petro kimya, elektrik-elektronik, taşa-toprağa dayalı sanayii gelmektedir.

Genel olarak Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri sanayide ileri durumda olmasına karşılık, birkaç merkez dışında diğer bölgeler sanayide geri planda kalmıştır. Bu dengesizlik herşeyden Önce, sanayi tesislerinin kuruluşu açısından uygun şartlar gösterememesiyle ilgilidir. Bu bölgelerimizin coğrafî özellikleri müteşebbislerin güvenle yatırım yapmalarını engellemektedir. Gerçekten, iç bölgelerimiz, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi için devletin uyguladığı teşvikler birçok nedenden dolayı bekleneni vermemiştir. Bu bölgelerimizin kendine özgü potansiyelleri dikkate alınmak suretiyle ve devletin etkin desteği ile sanayileşmede en azından görecek bir ilerleme sağlanabilir. GAP’ın tamamlanması ile Güneydoğu Anadolu'da sanayinin büyük sıçrama yapacağı rahatlıkla söylenebilir.

kaynak:

İbrahim Atalay
'
ın Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya kitabı
 

KaderKatibi

Dürüstlük insanın kartvizitidir, Matbaada basılmaz
Özel üye
Evet doğuda vatandaşa verilen teşviklere rağmen beklenen yatırımlar olmamıştır. Çünkü bazı uç noktalar her şeyi devletten bekliyor. Eee devlet daha ne yapsın parayı eline sayıyor iş yap, ticaret yap, sen çalış seninle beraber binlerce insanda çalışsın. Ama yok yan gelip yatan çok. Ondan sonrada devlete hakaret,insanlara hakaret diz boyu. Yahu önce sen dürüst ol elektriği çalma,vergiyi çalma,yakıp yıkma,geleceğini elinden almak istiyenlere fırsat verme.
 
Top