• Merhaba Ziyaretçi.
    "Obje" Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

Türkiye El Yazmalari

dderya

kOkOşŞ
V.I.P
TÜRKİYE EL YAZMALARI

Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazması eserler; tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır.

Ülkemizde en eskileri 10. yüzyıla kadar tarihlendirilebilen eserler, yaklaşık 900 yıllık bir tarihin sayfalarını gözler önüne sermektedir. El yazması eserler Bakanlığımıza bağlı kütüphaneler ve müzeler olmak üzere, üniversiteler, resmi ve özel kurum-kuruluşlarda, şahıslarda bulunmaktadır.

Çoğunluğu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydana getirilen yazmalarda; Osmanlı İmparatorluğu'nun, Asya'nın iç kesimlerinden Orta Avrupa'ya; Kuzey Afrika ve Arap Yarımadasının en güney uçlarından, Ural dağlarına kadar uzanan geniş coğrafyasında kullanılan dillerin etkileri görülmektedir.


KÜTÜPHANELERDEKİ ESERLERDEN DOĞRUDAN YARARLANMA VE KOPYA ALMA

Kütüphanelerimizde bulunan yazma eserlerden yararlanmak üzere, eserlerin bulunduğu kütüphanelere ya da Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na başvurulmaktadır.

Eserleri kütüphane içerisinde incelemek üzere talepte bulunan araştırmacılar, kimlik örnekleri ile iletişim bilgileri (açık adres , telefon, e-posta), yararlanmak istediği eser/eserlerin ad ve demirbaş numaraları, araştırma yapacakları konu ve araştırmayı hangi amaçla (bilimsel,ticari, eğitim) yapacaklarını içeren bilgiler ile başvuruda bulunurlar.

Başvuru talepleri posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla yapılabilir. İdarece, başvurular 5 gün içerisinde değerlendirilerek başvuru sahiplerine sonuç bildirilir. Yabancı uyruklu araştırmacılar, ilgili mevzuat gereği Başvuru Formu'nu doldururlar.

Eserlerden kopya talep edilmesi halinde, aynı yöntemle başvurular değerlendirilerek idare tarafından mevzuat doğrultusunda belirlenen ücret ve ödeme noktaları talep sahiplerine bildirilir. Ödemenin yapıldığına dair dekontun, İdareye gönderilmesinden sonra, talep edilen eserlerin kopyası, araştırmacının adresine gönderilir.

YAZMA ESERLERİN SATIN ALIMI VE BAĞIŞI


El yazması eserlerin satın alma işlemleri Ankara'da Milli Kütüphane Başkanlığı, İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi Müdürlüğü ve Konya'da Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

Kütüphane Müdürlüklerine ulaştırılan eserler uzmanlarca incelenerek, belirlenen fiyat takdiri eser sahibine bildirilir. Eser sahibi isterse eseri belirtilen fiyata kütüphanelere satabilir.

Şahsınıza ait, ailenizden kalma yahut satın alma yoluyla edindiğiniz yazma eserleri bağışlamak isteyenler bu eserleri yazma eser kütüphanelerine bağışlayabilirler. Çok sayıdaki bağışlarda, koleksiyon bağışlayanın adıyla muhafaza edilir.

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 
Top